IFOAM EU -ИФОАМ ЕС активно работи по окончателното решение на Съда на Европейския съюз (ЕСС) относно правния статут на новите техники за генно инженерство, които се очакват утре, на 25 юли.

IFOAM EU – ИФОАМ ЕС представлява повече от 190 организации-членки в ЕС-28, от присъединените към ЕС страни и ЕФТА. Организациите-членки обхващат цялата биологична хранителна верига и отвъд нея: от фермери и организации на преработватели, търговци на дребно, сертифициращи органи, консултанти, търговци и изследователи до органите за защита на околната среда и потребителите.

Днес ИФОАМ ЕС изпрати този брифинг за пресата на журналисти, работещи на европейско ниво: основната цел на този документ е да припомни контекста на управлението и позицията на биологичния сектор. Не се колебайте да го разпространявате в пресата, ако смятате, че това е подходящо.

ИФОАМ ЕС ще издаде и прессъобщение в часовете след публикуването на решението на СЕ на 25 юли.

Решението на Съда на Европейския съюз ще бъде важна стъпка от текущия дебат относно новите техники за генно инженерство и е важно да има последователна комуникация около него, за да се гарантира, че всички тези техники ще бъдат регламентирани съгласно законодателството на ГМО. Всъщност, въпреки препоръката на Европейската комисия да не се разрешава свободното отглеждане на растения, получени с тези техники до решението на Съда на ЕО, някои държави-членки вече решиха да преценят, че растенията, създадени с техники за генно инженерство като CRISPR, не попадат в обхвата на европейското законодателство за ГМО.

Предварителното решение на Съда на Европейския съюз относно правния статут на техниките за развъждане и генно инженерство C-528/16 може да прочетете ТУК:

Прессъобщение на IFOAM EU