Световният ден на мигриращите птици ще бъде отбелязан от хората по целия свят в събота, 10 октомври 2020 г. с тема „Птиците свързват нашия свят“.

Птиците могат да бъдат намерени навсякъде: в градовете и в провинцията; в парковете и задните дворове, в горите и планините и във влажните зони и по бреговете. Те свързват всички тези местообитания и те свързват и нас, напомняйки ни за собствената ни връзка с планетата, околната среда, дивата природа и помежду ни. Чрез сезонните си движения мигриращите птици също ни напомнят за природните цикли.

Тази година темата за Световния ден на мигриращите птици беше избрана, за да подчертае тези връзки и значението на опазването и възстановяването на екологичната свързаност и целостта на екосистемите, които поддържат естествените цикли на мигриращите птици и които са от съществено значение за тяхното оцеляване и благосъстояние.

Приблизително 1800 от 11 000 вида птици в света мигрират, като някои покриват огромни разстояния. Тъй като мигриращите птици зависят от мрежа от обекти, които пресичат националните граници по техните миграционни пътища за развъждане, хранене, почивка и зимуване, международните действия за тяхната защита са от съществено значение.

Очаква се през Световния ден на мигриращите птици в много страни да се проведат стотици виртуални разговори и вълна от онлайн взаимодействия, посветени на мигриращите птици, като образователни програми се предлагат на практика от много организации, включително училища, паркове, зоопаркове, гори, убежища за диви животни, влажни зони, музеи и библиотеки.

Кампанията, ръководена от ООН, има за цел да повиши осведомеността относно мигриращите птици и значението на международното сътрудничество за тяхното опазване. Тя е организирана от партньорство за сътрудничество между двата договора на ООН – Конвенцията за мигриращите видове (CMS) и Африкано-евразийското споразумение за мигриращите водни птици (AEWA) и базираната в Колорадо организация с нестопанска цел „Околна среда за Америка” (EFTA).

 

Събития по целия свят


В резултат на COVID 19 събитията, отбелязващи Световния ден на мигриращите птици 2020, ще се случат предимно на закрито и онлайн.
Очаква се през деня в много страни да се проведат виртуални разговори и вълна от онлайн взаимодействия, посветени на мигриращите птици:
www.worldmigratorybirdday.org/octoberevents

 

Изявления за подкрепа

Изявления за подкрепа за Световния ден на мигриращите птици, описание на кампанията и нейната история, както и подробности за регистрирани събития могат да бъдат намерени на уебсайта на глобалната кампания:

www.worldmigratorybirdday.org

 

Социална медия:

Pack: https://bit.ly/WMBD2020

@WMBD
#WorldMigratoryBirdDay
#WMBD2020
#BirdsConnectOurWorld

Прелетните птици имат значение


Мигриращите птици са жизненоважни за функционирането на екосистемите на нашата планета, от съществено значение за поддържането на живота на Земята.
Мигриращите птици носят многобройни ползи за хората, като предоставят разпространение на семена, опрашване, контрол на вредителите и други екосистемни услуги и функции.
Те също така осигуряват големи икономически ползи и работни места, например чрез туризъм, изследвания и образование и развлекателни дейности като наблюдение на птици и фотография.
Птиците са изиграли важна роля в човешката култура. Те са отразени в изкуството, песните, танците, театъра, музиката и религията през цялата човешка история.
Птиците ни вдъхновяват и ни помагат да се свържем не само помежду си, но и да се свържем отново с природата.

Екологичната свързаност е от съществено значение за мигриращите птици

Свързаността гарантира, че мигриращите птици могат да се движат между местата за почивка, размножаване и хранене, които ги поддържат по време на техния жизнен цикъл.
В продължение на повече от сто милиона години мигриращите птици са еволюирали и са разработили сложни миграционни стратегии, адаптирани към изменението на климата, годишните цикли на времето и специфичната наличност на храна.
Мигриращите птици трябва да могат да пътуват безпрепятствено по мрежа от добре функциониращи места за размножаване, спиране и зимуване, за да се възпроизвеждат, зареждат с енергия и оцеляват.
Въздействието на редица човешки дейности върху околната среда засяга птиците в различни страни по техните миграционни пътища, така че е от съществено значение страните да работят заедно и дейностите по опазване да бъдат координирани и да се провеждат във всички страни, през които преминават по време на пътуванията си.

 

За Световния ден на прелетните птици


Световният ден на мигриращите птици се отбелязва в два пикови дни всяка година (вторите съботи на май и октомври), за да се подчертае необходимостта от международно сътрудничество, за да се гарантира опазването на мигриращите птици и техните местообитания в световен мащаб. Регистрираните събития за отбелязване на Световния ден на мигриращите птици през 2020 година ще включват фестивали на птици, образователни програми, медийни събития, викторини, състезания и прожекции на филми.

За първи път Световният ден на мигриращите птици се провежда през 2006 г. за насърчаване на опазването на мигриращите птици и за противодействие на негативната публичност, която получават по целия свят, поради опасения относно тяхната роля като потенциални разпространители на високопатогенния птичи грип (HPAI) вирус подтип H5N1 – сега често наричан птичи грип. Оттогава Световният ден на мигриращите птици придобива популярност с над 2000 събития, организирани в над 100 държави от началото на кампанията.

 

Конвенцията за мигриращите видове (CMS)- Convention on Migratory Species (CMS) и Африкано-евразийското споразумение за мигриращите водни птици (AEWA) –African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA) – два междуправителствени договора за диви животни, администрирани от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) – организират кампанията в партньорство с базираната в Колорадо организация с нестопанска цел Environment for the Americas (EFTA) -Околна среда за Америка (EFTA).

www.worldmigratorybirdday.org

За Конвенцията за мигриращите видове (CMS)


Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни има за цел да запази сухоземните, водните и птичи мигриращи видове в целия им ареал. Това е междуправителствен договор, занимаващ се с опазването на дивата природа и местообитанията в глобален мащаб. След влизането в сила на конвенцията през 1979 г.  броят на нейните членове непрекъснато нараства, като включва 131 страни от Африка, Централна и Южна Америка, Азия, Европа и Океания.

www.cms.int @bonnconvention


Относно Африкано-евразийското споразумение за мигриращите водни птици (AEWA)


Споразумението за опазване на африканско-евразийските мигриращи водни птици (AEWA) е междуправителствен договор, посветен на опазването на мигриращите водни птици, които мигрират по афро-евразийските пътища. Споразумението обхваща 255 вида птици, екологично зависими от влажните зони за поне част от годишния им цикъл. Договорът обхваща 119 държави от ареала от Европа, Африка, Близкия изток и части от Азия и Канада. 80 държави и Европейският съюз станаха договаряща страна по споразумението.

www.unep-aewa.org  @UNEP_AEWA


Околна среда за Америка (EFTA)

EFTA е базирана в Колорадо организация с нестопанска цел, която предоставя двуезични образователни материали и информация за птиците и опазването на птиците, за да повиши осведомеността за мигриращите птици и да насърчи действия, които защитават мигриращите птици в цяла Америка.

https://www.environmentamericas.org/

 

За повече информация, моля свържете се с:

Флориан Кийл, Информационен служител, секретариатите на CMS и AEWA в Бон, Германия.Florian Keil, Information Officer, CMS and AEWA Secretariats in Bonn, Germany. Email: contact@worldmigratorybirdday.org  | Tel: +49 228 8152451

Сюзън Бонфийлд, Изпълнителен директор, Околна среда за Америка , Боулдър, Колорадо, САЩ . Susan Bonfield, Executive Director, Environment for the Americas, Boulder, CO, USA. Email: sbonfield@environmentamericas.org | Tel: +001 970-393-1183

 

Присъединете се към глобалното празнуване на Световния ден на мигриращите птици!