• Анализ на включените нарушени местообитания, обхващащ техни основни географски, физически и екологични характеристики, консервационна значимост, заплахи и тенденции, стопански ползвания, препоръки, мерки, екосистемни функции, икономическо и социално значение;
 • Институционална координация във връзка с прилагането на Закона за биологичното разнообразие, управлението на Натура 2000 места, прилагането на изискванията и ръководствата на Рамсарската конвенция;
 • Осигуряване на адекватен финансов ресурс за мерки по опазване, поддържане и възстановяване на влажните зони от публични и частни източници;
 • Възстановяване и/или подобряване на водния режим на влажните зони;
 • Ограничаване на бракониерството;
 • Преодоляване на съществуващи пропуски в научната информация за влажните зони чрез целеви проучвания и мониторинг;
 • Международна и трансгранична координация на природозащитните мерки.

 

Възстановяване нарушени местообитания в района на Бургаско езеро Всички проекти

  Записване към проект "Възстановяване нарушени местообитания в района на Бургаско езеро"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: