• Анализ на включените нарушени местообитания, обхващащ техни основни географски, физически и екологични характеристики, консервационна значимост, заплахи и тенденции, стопански ползвания, препоръки, мерки, екосистемни функции, икономическо и социално значение;
 • Институционална координация във връзка с прилагането на Закона за биологичното разнообразие, управлението на Натура 2000 места, прилагането на изискванията и ръководствата на Рамсарската конвенция;
 • Осигуряване на адекватен финансов ресурс за мерки по опазване, поддържане и възстановяване на влажните зони от публични и частни източници;
 • Възстановяване и/или подобряване на водния режим на влажните зони;
 • Ограничаване на бракониерството;
 • Преодоляване на съществуващи пропуски в научната информация за влажните зони чрез целеви проучвания и мониторинг;
 • Международна и трансгранична координация на природозащитните мерки.

 


Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 38
Възстановяване нарушени местообитания в района на Бургаско езеро
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 60
Всички проекти
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 72

  Записване към проект "[CF7_get_post_var key="title"]"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: