• Анализ на територията за изграждане на стопанство за екстензивно рибовъдство на сладководни видове, обхващащ техни основни географски, физически и екологични характеристики, консервационна значимост, заплахи и тенденции, стопански ползвания, препоръки, мерки, екосистемни функции, икономическо и социално значение;
 • Осигуряване на адекватен финансов ресурс за мерки по опазване, поддържане и възстановяване на територията за изграждане на стопанство за екстензивно рибовъдство на сладководни видове от публични и частни източници;
 • Възстановяване на водния режим –на първо място в случаите, в които водният режим на територията за изграждане на стопанство за екстензивно рибовъдство на сладководни видове е силно нарушен от човешка намеса и това води до явна деградация на екосистемите.
 • Възстановяване на естествената растителност, когато е идентифицирано значително обезлесяване или подмяна на естествената растителност с неместни/нехарактерни видове;
 • Ограничаване на замърсяването;
 • Ограничаване на притока на биогенни елементи и еутрофикацията;
 • Подобрен контрол на бракониерството.

 


Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 38
Изграждане стопанство за екстензивно рибовъдство на сладководни видове
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 60
Всички проекти
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 72

  Записване към проект "[CF7_get_post_var key="title"]"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: