Тук се осъществява:

  • представяне на защитената територия и показване богатството от растителни и животински видове в ЗЗ Бургаско езеро
  • повишаване познанията на хората за стойността и значението на биоразнообразието и за разбиране проблемите по опазване на природната среда;
  • подпомогане на посетителите в избора на туристически маршрути, програми и образователни дейности;
  • образователни програми, работа с деца и ученици на природозащитни и екологични теми;
  • провеждане на кампании и отразяване на специални природозащитни и екологични събития и дати;
  • организиране на мероприятия, кампании, фотоизложби, гостуващи изложби и др. на природозащитни и екологични теми;
  • предлагане на материали и филми на природозащитна, екологична и туристическа тематика;
  • провеждане на семинари, специализирани курсове и обучения по опазване на околната среда.
Информационен и посетителски център при ЗЗ Бургаско езеро Всички проекти

Записване към проект "Информационен и посетителски център при ЗЗ Бургаско езеро"

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефонен номер

Допълнителна информация: