Тук се осъществява:

 • представяне на защитената територия и показване богатството от растителни и животински видове в ЗЗ Бургаско езеро
 • повишаване познанията на хората за стойността и значението на биоразнообразието и за разбиране проблемите по опазване на природната среда;
 • подпомогане на посетителите в избора на туристически маршрути, програми и образователни дейности;
 • образователни програми, работа с деца и ученици на природозащитни и екологични теми;
 • провеждане на кампании и отразяване на специални природозащитни и екологични събития и дати;
 • организиране на мероприятия, кампании, фотоизложби, гостуващи изложби и др. на природозащитни и екологични теми;
 • предлагане на материали и филми на природозащитна, екологична и туристическа тематика;
 • провеждане на семинари, специализирани курсове и обучения по опазване на околната среда.

Информационен и посетителски център при ЗЗ Бургаско езеро Всички проекти

  Записване към проект "Информационен и посетителски център при ЗЗ Бургаско езеро"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: