Осигуряване включването на най-добрите практики в областта на мониторинга на приоритетни видове птици в план за управление на защитената зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 чрез:

 • Разработване и прилагане на система за екологичен мониторинг. Ще се определят обектите и районите за мониторинг в езерото и ще бъдат разработени методики за наблюдение по видове или биологични групи.
 • Периодичен орнитологичен мониторинг на рамсарските места в Област Бургас по маршрутния метод, включително национално средно-зимно преброяване в района на Бургаско езеро.
 • Хидрохимичен мониторинг на езерото Вая.
 • Преодоляване на съществуващи пропуски в научната информация за ЗЗ Бургаско езеро.

 

Мониторинг на биоразнообразието в ЗЗ Бургаско езеро Всички проекти

  Записване към проект "Мониторинг на биоразнообразието в ЗЗ Бургаско езеро"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: