Възстановяване и поддържане на местообитанията, важни за храненето и размножаването на приоритетни видове птици в защитенaта зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 – Бургаско езеро (езеро Вая),чрез:

 • прилагане на световните достижения на приложната биология и включването в работата на водещите специалисти по опазване на видовете и техните местообитания;
 • осигуряване на адекватен финансов ресурс за мерки по опазване, поддържане и възстановяване на естествените местообитания от публични и частни източници;
 • повишаване на обществената подкрепа за опазването на езерото и неговите обитатели;
 • превръщане на езерото в по-достъпно място за туризъм и почивка.

 

Поддържане на естествените местообитания на Бургаско езеро Всички проекти

  Записване към проект "Поддържане на естествените местообитания на Бургаско езеро"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: