Възстановяване и поддържане на местообитанията, важни за храненето и размножаването на приоритетни видове птици в защитенaта зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 – Бургаско езеро (езеро Вая),чрез:

  • прилагане на световните достижения на приложната биология и включването в работата на водещите специалисти по опазване на видовете и техните местообитания;
  • осигуряване на адекватен финансов ресурс за мерки по опазване, поддържане и възстановяване на естествените местообитания от публични и частни източници;
  • повишаване на обществената подкрепа за опазването на езерото и неговите обитатели;
  • превръщане на езерото в по-достъпно място за туризъм и почивка.
Поддържане на естествените местообитания на Бургаско езеро Всички проекти

Записване към проект "Поддържане на естествените местообитания на Бургаско езеро"

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефонен номер

Допълнителна информация: