Проектът се изпълнява на територията на община Бургас с фокус върху езерото Вая (Бургаско) чрез:

 • институционална координация във връзка с прилагането на Закона за биологичното разнообразие, управлението на Натура 2000 места, прилагането на изискванията и ръководствата на Рамсарската конвенция;
 • осигуряване на адекватен финансов ресурс за мерки по опазване, поддържане и възстановяване на влажните зони от публични и частни източници;
 • ограничаване на бракониерството;
 • ограничаване на замърсяването;
 • ограничаване на притока на биогенни елементи и еутрофикацията;
 • подкрепа за стопански ползвания, специфични за зоните – рибарници, чието възстановяване би довело до поддържането на водния режим и популациите на защитени видове.


Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 38
Съгласуване на действията за опазване биоразнообразието в Бургаско езеро
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 60
Всички проекти
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 72

  Записване към проект "[CF7_get_post_var key="title"]"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: