За подобряването на екологичния статус на територията на ЗЗ Бургаско езеро с отчетени замърсявания на околната среда се предприемат действия, чието комплексно влияние ще се отрази върху подобряване на жизнената среда, чрез подобряване на качеството на живот на населението, достигане на европейските екологични стандарти и запазване на богатата природа при устойчиво управление на ресурсите.

В сферата на околната среда основните мерки ще са насочени към подобряване на екологичната обстановка и обезпечаване на здравословна среда, съхраняване и възстановяване на застрашени екосистеми, екологосъобразно използване на природните ресурси, реализация на интегрирани проекти за управление на отпадните води, генерирани от населените места и земеделците в района на Бургаските езера, като първа стъпка към ограничаване негативните последици от антропогенните дейности върху живота и разнообразието на уникалните животински видове и съобщества, обитаващи езерните води.

 


Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 38
Eкологична инфраструктура в ЗЗ Бургаско езеро
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 60
Всички проекти
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 72

    Записване към проект "[CF7_get_post_var key="title"]"

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Вашият телефонен номер

    Допълнителна информация: