Водещ партньор на проекта „Интелигентно земеделие в четвъртата промишлена революция“ (Smart Farming 4.0 All) е Фондация Виа Понтика, а останалите партньори са:

 • OECON GROUP BULGARIA, България
 • DECAPLUS BUISINESS SERVICES, Кипър
 • FUNDATIA SATEAN, Румъния
 • HAKAN KANSO, Турция
 • EPIMELITIRIO CHALKIDIKI, Гърция

Проектът се изпълнява по Ключова дейност 2: Стратегически партньорства на Европейската програма за образование, обучение, младежта и спорта „Еразъм+“.

Продължителността на проекта е 24 месеца (от декември 2019 до ноември 2021 г.), с размер на отпуснатите безвъзмездни средства 155 095,00 €

Smart Farming 4.0 All се фокусира върху следните приоритети на програмата „Еразъм +“:

1 .Подпомагане на хората в придобиването и развитието на основни умения и ключови качества, както и в подобряване нивото на ключовите умения и способности по отношение тяхното значение за пазара на труда и техния принос към обединеното общество.

2. Засилено сътрудничество между света на образованието и обучението и света на труда.

3. Подпомагане на преподавателите и насърчаване подобряването на качеството, внедряване постиженията на иновациите и интернационализацията на ниво институции за образование и обучение, по-специално чрез засилено транснационално сътрудничество между доставчиците на образование и обучение и други заинтересовани страни.

4.По-нататъшно укрепване на ключовите компетенции в първоначалното и продължаващо професионално обучение и изграждане на капацитет при младите хора

Партньорите се обединиха в създаването на консорциума „Smart Farming 4.0 All“, за да проведат обширни полеви изследвания, адресирани до широк спектър от съответните заинтересовани страни и професионалисти, да създадат Наръчник за интелигентно земеделие и да го разпространяват свободно до всички заинтересовани, и да се разработят специфични учебни програми, които ще се използват за обучение на експерти от участващите организации като „носители” на иновации, за да могат да разпространяват този нов метод обратно в своите региони.

Проектът ще има широко последващо въздействие върху различни сектори и страни, които са изправени пред подобни предизвикателства. Ще се съсредоточи върху интелигентните методи на отглеждане като аквапоника – отглеждането на риба и растения заедно в изградена, рециркулираща екосистема, използваща естествени бактериални цикли за превръщане на рибните отпадъци в растителни хранителни вещества. Природосъобразен, естествен метод за отглеждане на храни, които използват най-добрите качества на аквакултурата и хидропониката, без да е необходимо изхвърлянето на вода, филтриране или добавяне на химически торове.

 

Събития в рамките на проекта:

 

Първа транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All

 

Първата транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All се състоя в София, България, в периода 9-10 декември 2019 г. По време на двудневното събитие бяха проведени множество ползотворни дискусии, като беше обсъдено стартирането и изпълнението на проекта, в съответствие с предварително заложените работен план и график.

 

 

През първия ден беше направено въвеждащо представяне на проект Smart Farming 4.0 All и  фокусът на дискусиите бе поставен върху следните ключови моменти: изработване и приемане на Ръководство за управление на проекта, План за осигуряване на качеството и План за разпространение на проекта, лого, уебсайт и дизайн на страницата на проекта.

Вторият ден от срещата бе посветен на хоризонталните дейности по проекта, в това число: осигуряване на качество, оценяване, публичност и популяризиране, техническо и финансово изпълнение и отчетност. Събитието завърши с представяне на Работен план за двете проектни години, планиране на следващата партньорска среща и оценка на настоящата.

 

 

Проект „Интелигентно земеделие в четвъртата промишлена революция“ (Smart Farming 4.0 All)  обединява шест партньора от България, Турция, Гърция и Кипър с различен профил, експертиза и култура, които споделят общата визия да подпомогнат  хората в придобиването и развитието на основни умения и ключови качества по отношение тяхното значение за пазара на труда и техния принос към обединеното общество и насърчат подобряването на качеството, внедряване постиженията на иновациите и интернационализацията в областта на селското стопанство. По проекта ще бъде разработен и Наръчник за интелигентно земеделие и ще се разработят специфични учебни програми, които ще се използват за обучение на експерти от участващите организации като „носители” на иновации. Така ще се гарантира приложимостта и признаването на постигнатите резултати и в другите европейски държави.

Водещ партньор на проекта „Интелигентно земеделие в четвъртата промишлена революция“ (Smart Farming 4.0 All) е Фондация Виа Понтика, а останалите партньори са:

 • OECON GROUP BULGARIA, България
 • DECAPLUS BUISINESS SERVICES, Кипър
 • FUNDATIA SATEAN, Румъния
 • HAKAN KANSO, Турция
 • EPIMELITIRIO CHALKIDIKI, Гърция

 


Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 38
Smart Farming 4.0 All
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 60
Всички проекти
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 72

  Записване към проект "[CF7_get_post_var key="title"]"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: