В периода 9-10 декември 2019 г., в гр. София ще се проведе първата транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All. Водещ партньор на проекта е Фондация Виа Понтика, а останалите партньори са:

  • OECON GROUP BULGARIA, България
  • DEKAPLUS BUISINESS SERVICES, Кипър
  • FUNDATIA SATEAN, Румъния
  • HAKAN KANSO, Турция
  • EPIMELITIRIO CHALKIDIKI, Гърция

Проектът се изпълнява по Ключова дейност 2: Стратегически партньорства на Европейската програма за образование, обучение, младежта и спорта „Еразъм+“.

Продължителността на проекта е 24 месеца (от декември 2019 до ноември 2021 г.), с размер на отпуснатите безвъзмездни средства 155 095,00 €

Партньорите се обединиха в създаването на консорциума „Smart Farming 4.0 All“, за да проведат обширни полеви изследвания, адресирани до широк спектър от съответните заинтересовани страни и професионалисти, да създадат Наръчник за интелигентно земеделие и да го разпространяват свободно до всички заинтересовани, и да се разработят специфични учебни програми, които ще се използват за обучение на експерти от участващите организации като „носители” на иновации, за да могат да разпространяват този нов метод обратно в своите региони.

Проектът ще има широко последващо въздействие върху различни сектори и страни, които са изправени пред подобни предизвикателства. Ще се съсредоточи върху интелигентните методи на отглеждане като аквапоника – отглеждането на риба и растения заедно в изградена, рециркулираща екосистема, използваща естествени бактериални цикли за превръщане на рибните отпадъци в растителни хранителни вещества. Природосъобразен, естествен метод за отглеждане на храни, които използват най-добрите качества на аквакултурата и хидропониката, без да е необходимо изхвърлянето на вода, филтриране или добавяне на химически торове.

 

 

Първа транснационална среща по проект Smart Farming in the Fourth Industrial Revolution