Франция възнамерява да въведе от 2019 година система „бонус-малус“, за да насърчи потребителите да използват предимно рециклирана пластмаса, предаде „Франс прес“. Целта на начинанието е да се създадат повече пунктове за рециклиране и да се използват материали, които щадят околната среда.

Докъде е стигнал процесът на рециклиране

Според неотдавнашен доклад на ООН 9 процента от произведените някога 9 милиарда тона пластмасови изделия в света са били рециклирани. През последните години нещата напредват, но не всички страни са достигнали до едно и също ниво.Например в Европа 31 процента от близо 26-те милиона тона пластмасови отпадъци, събрани през 2016 година, са били рециклирани по данни на европейската федерация на сектора „ПластиксЮръп“ (PlasticsEurope) спрямо около 10 процента в САЩ.

Цифрите също са много различни при отделните видове пластмаса. Полиетилентерефталатът, от който са съставени бутилките, подлежи на обработка и рециклираната материя може да бъде използвана без никакви трудности.

Обратното – кофичките от кисело мляко се изгарят, както и съставките, които се използват в автомобилната промишленост, тъй като са твърде скъпи за рециклиране.

Сред недостатъците са все още липсващите пазари за рециклираните суровини, по-високите цени спрямо продуктите от изкопаеми суровини, както и съмненията за свойствата на тези материали. Освен това голяма част от пластмасите просто не се събират отделно.

Какво са биопластмасите

Генеричният термин „биопластмаси“ може да доведе до объркване, защото той обозначава едновременно пластмасите с биопроизход (произведени изцяло или частично от естествени възобновяеми съставки) и биоразградимите пластмасови материи. Някои от тях могат да произлизат от изкопаеми ресурси.

Биопластмасите могат да комбинират тези две свойства – на биопроизход и биоразградимите -но не винаги случаят е такъв. От 2.05 милиона тона биопластмаса, произведена през 2017 година в света, по-малко от половината (880 хил. тона) е била биоразградима според европейската федерация „Биопластикс“ (Bioplastics).

Производствените мощности за биопластмаси са съсредоточени най-вече в Азия (56 процента), която е и основният производител на традиционна пластмаса, следвана от Европа (18 процента) и Северна Америка (16 процента).

През 2017 година 58 процента от биопластмасите, произведени в света, са използвани за опаковки, изпреварвайки силно текстилната промишленост (11 процента), потребителските стоки (7 процента) и автомобилната и други транспортни индустрии (също 7 процента).

Какъв е пазарният им дял

Световното производство на биопластмаси през миналата година е било 0.75 процента от световния пазар на полимери според „Биопластикс“.

Тези материали са все по-популярни заради екологичното осъзнаване на правителствата,компаниите и потребителите: европейската федерация предвижда растеж от 19 процента в света за периода 2017-2022 година.

Производствените им цени обаче остават спирачка. „Компостируемите пластмаси са от два до три пъти по-скъпи от традиционните пластмаси“, твърди Жан-Марк Нони, отговорник за устойчивото развитие във френската компания за опаковки „Сфер“ (Sphere).

Що се отнася до пластмасите от биоизточници, те са от „30 до 50 процента по-скъпи“, добавя той. Увеличението на обемите, усъвършенстването на производствените процеси и повишените цени на петрола би трябвало да спомогнат за конкурентоспособността им.

 

Как се използват

 

Биоразградимите пластмаси имат най-вече задачата да заместят конвенционалната пластмаса в продуктите, които има по-голяма опасност да се озоват в природата, като фините торбички или кухненските съдове за еднократна употреба. Индустриалците работят и върху прилагането на техники за биоразграждане в морето, за да се борят срещу замърсяването на океаните.

Пластмасите с биопроизход могат да заместят която и да е пластмаса, произлязла отнефтохимическата промишленост, тъй като произведената молекула е същата. Някои европейски страни са определили прагове за включването им в торбичките за еднократна употреба. Но за да обосноват по-високите им цени, производителите на биопластмаси се опитват да разработят материали с нови свойства: по-леки, по-здрави и дори незамърсяващи околната среда.

dnevnik.bg

Рециклируеми и с био произход: имат ли бъдеще алтернативните пластмаси