Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на втория ден от февруари.

Какво наричаме влажни зони

Земни площи, които са наситени или изпълнени с вода постоянно или сезонно.

Вътрешни влажни зони:

Блата, езера, реки, заливни низини, торфища и блата

Крайбрежни влажни зони:

Соленоводни блата, естуари, мангрови гори, лагуни и коралови рифове

Създадени от човека влажни зони:

Рибни езера, оризища и солници

Влажните зони са сред най-важните видове екосистеми. Техните функции и ползи са от съществено значение за човешкия живот и биоразнообразието.

Изявление на д-р Мусонда Мумба, генерален секретар на Конвенцията за влажните зони:

„Навсякъде, където земята среща водата, има изобилие от живот. Влажните зони съществуват във всяко кътче на тази красива планета и са артериите и вените на пейзажа. Величествени и могъщи, влажните зони са привлекателни за наблюдение.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Честването повишава осведомеността и разбирането на хората за критичното значение на влажните зони. Влажните зони поддържат критични екосистеми и биоразнообразие. 40 процента от всички растителни и животински видове живеят или се размножават във влажните зони.

Влажните зони са богати на дарове на природата и са жизненоважни за човешкия живот. Те са от решаващо значение за селското стопанство и рибарството. Те действат като водоизточници, пречистватели и защитават нашите брегове. Влажните зони са най-големите естествени въглеродни запаси на планетата.

Към днешна дата близо 90 процента от влажните зони в света са деградирали или изгубени. Губим влажните зони три пъти по-бързо от горите. Има спешна необходимост да се повиши глобалната осведоменост относно влажните зони, за да се спре и обърне бързата им загуба и да се насърчат действия за възстановяване и опазване на тези жизненоважни екосистеми.

Секретариатът на Конвенцията за влажните зони ви кани да се присъедините към честванията на Световния ден на влажните зони на 2 февруари 2023 г., вече признат от ООН за „Международен ден“. Темата на деня е „Време е за възстановяване на влажните зони“. Тъй като остават само седем години до 2030 г., за да постигнем целите за устойчиво развитие, времето със сигурност е от съществено значение.

Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите е страхотна възможност за всички нас да преосмислим и променим начина, по който хората въздействат върху околната среда – и шанс да възстановим жизненоважни екосистеми като влажните зони. Чрез активирането на всички съответни играчи от широката общественост до ключовите заинтересовани страни, ние мобилизираме цяло поколение за възстановяване на влажните зони.

За Световния ден на влажните зони през 2023 г. ви призоваваме да предприемете действия по три конкретни начина:

  • Съзнателен избор за минимизиране на собственото ни отрицателно въздействие върху влажните зони
  • Убедителен източник на информация, която да образова и активира другите, да се включат във възстановяването на влажните зони
  • Смели действия и участие в усилията за възстановяване на влажните зони на местно ниво

Правителствата и другите заинтересовани страни са критичните участници за гарантиране, че действията за възстановяване на влажните зони се изпълняват на място. Три действия, които могат да насочат тези усилия за възстановяване, включват:

  • Създаване на национален опис на влажните зони
  • Определяне на конкретни цели за възстановяване на влажните зони
  • Насърчаване на разумното използване и добрите управленски практики

Бъдете част от решението, като повлияете на промяната и споделите с нас вашите истории за усилията си за опазване и възстановяване на влажните зони във вашата страна и общност.“

Световен ден на влажните зони 2023