Пандемията, с която светът се бори вече почти 1,5 години, показва колко пагубни могат да бъдат последствията от загубата на екосистемата. Чрез свиване на площта на естествените местообитания за животните, ние създадохме идеални условия за разпространение на патогени – включително коронавируси. Фактът ни напомня, че само със здрави екосистеми можем да подобрим поминъка на хората, да противодействаме на климатичните промени и да спрем срива на биологичното разнообразие.

Темата за Световния ден на околната среда 2021 е „Възстановяване на екосистемите“, а Пакистан ще бъде световният домакин за деня. Този Световен ден на околната среда ще започне Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021-2030), глобална мисия за съживяване на милиарди хектари, от гори до земеделски земи, от върха на планините до дълбините на морето.

Прекалено дълго хората експлоатират и унищожават екосистемите на планетата. На всеки три секунди светът губи достатъчно гора, за да покрие футболно игрище и през последния век сме унищожили половината от влажните зони.

До 50% от кораловите рифове в света вече са загубени и до 90% от кораловите рифове могат да бъдат загубени до 2050 г., дори ако глобалното затопляне е ограничено до увеличение с 1,5 градуса по Целзий.

Загубата на екосистеми лишава света от поглъщатели на въглерод, като гори и влажни зони, във време, когато човечеството може най-малко да си го позволи.

Глобалните емисии на парникови газове нарастват в продължение на три последователни години и планетата е едно място за потенциално катастрофални климатични промени. Сега трябва основно да преосмислим връзката си с живия свят, с естествените екосистеми и тяхното биологично разнообразие и да работим за тяхното възстановяване.

Какво е екосистема?

Екосистемата е общност от растения и животни, взаимодействащи помежду си в даден район, а също и с неживата им среда.

Неживата среда включва времето, земята, слънцето, почвата, климата и атмосферата. Екосистемата е свързана с начина, по който всички тези различни организми живеят в непосредствена близост един до друг и как взаимодействат помежду си.

Какво е възстановяване на екосистемата?

Възстановяването на екосистемата означава предотвратяване, спиране и обръщане на тези щети – да се премине от експлоатация на природата към нейното излекуване.

Възстановяването на екосистемите означава подпомагане на възстановяването на екосистеми, които са били деградирани или унищожени, както и опазване на екосистемите, които все още са непокътнати. Възстановяването може да се случи по много начини – например чрез активно засаждане или чрез премахване на натиска, за да може природата да се възстанови сама.

Как може да се възстанови екосистемата?

Всички видове екосистеми могат да бъдат възстановени, включително гори, земеделски земи, градове, влажни зони и океани.

Инициативи за възстановяване могат да стартират почти всички, от правителствата и агенциите за развитие до бизнеса до общностите и физическите лица. Това е така, защото причините за деградацията са много и различни и могат да окажат въздействие в различен мащаб.

Например деградацията може да бъде резултат от вредни политики като субсидии за интензивно земеделие или слаби закони за владение, които насърчават обезлесяването.

Езерата и бреговите линии могат да бъдат замърсени поради лошо управление на отпадъците или индустриална авария. Търговският натиск може да остави градовете с твърде много асфалт и твърде малко зелени площи.

За Световния ден на околната среда

Световният ден на околната среда се отбелязва на 5 юни всяка година с цел насърчаване на осведомеността и опазването на околната среда.

Според ООН „честването на този ден ни дава възможност да разширим основата за просветлено мнение и отговорно поведение от страна на отделни лица, предприятия и общности за опазване и подобряване на околната среда“.

Денят се отбелязва чрез ангажиране на правителства, бизнес организации, известни личности и граждани, за да съсредоточат усилията си върху належащи екологични проблеми.

business-standard.com

Световен ден на околната среда 2021