Пчелите и други опрашители, като пеперуди, прилепи и колибри, са все по-застрашени от човешки дейности.

Опрашителите позволяват на растенията, включително много хранителни култури, да се размножават. Опрашителите не само допринасят пряко за продоволствената сигурност, но и са от ключово значение за опазването на биологичното разнообразие – крайъгълен камък на целите за устойчиво развитие. Те също служат като индикатори за евентуални екологични рискове, сигнализиращи за здравето на местните екосистеми.

Инвазивните насекоми, пестицидите, промените в земеползването и практиките за еднократна употреба могат да намалят наличните хранителни вещества и да представляват заплаха за пчелните семейства.

За да повиши осведомеността за значението на опрашителите, заплахите, пред които са изправени и техния принос за устойчивото развитие, ООН определи 20 май като Световен ден на пчелите.
Защо тази дата? 20 май съвпада с рождения ден на Антон Янша, който през 18-ти век е пионер на съвременните техники за пчеларство в родната си Словения и възхвалява пчелите за способността им да работят толкова упорито, като се нуждаят от толкова малко внимание.

През 2018 бе първото отбелязване на Световния ден на пчелите.

Основната цел на събитията през 2019 г. е да се популяризира значението на пчелите и другите опрашители за нашето оцеляване. Трябва да осъзнаем, че просто обявяването на Световния ден на пчелите не прави много за пчелите и други опрашители; основната работа, насочена към тяхното запазване, все още трябва да бъде предприета и Световният ден на пчелите е отлична възможност да напомни за това. Пчеларите и природозащитниците биха искали да помолят всички да помогнат за подобряване на условията за пчелите, като по този начин се подобрят условията за оцеляване на хората. Не са необходими големи стъпки; от значение е всяко действие, което улеснява съществуването на пчелите.

 

 

Всеки човек може да допринесе за запазването на пчелите и другите опрашители. Ето няколко предложения:

Отглеждайте нектарни цветя за декоративни цели на балкони, тераси и градини.
Купете мед и други продукти от кошера от най-близкия местен пчелар.
Повишавайте осведомеността на децата и подрастващите относно значението на пчелите и изразявайте подкрепа за пчеларите.
Направете ферма за опрашители на балкона, терасата или градината; можете да го направите сами или да закупите във всеки магазин за домашно обзавеждане.
Запазете старите ливади – които се отличават с по-разнообразен набор от цветя – и сейте растения, които носят нектар.
Косете тревата на ливадите само след като растенията, които носят нектар, са приключили цъфтежа.
Предложете подходящи места за земеделие за временно или постоянно заселване на пчелите, така че да имат подходящо пасище; като следствие, те ще опрашват вашите растения, които по този начин ще носят повече плодове.
Използвайте пестициди, които не увреждат пчелите и ги пръскайте при безветрено време, рано сутрин или късно през нощта, когато пчелите се оттеглят от цветовете.
Мулчирайте цъфтящи растения в овощни градини и лозя, преди да ги напръскате с пестициди, така че да не привличат пчелите, след като бъдат напръскани.

greeningtheblue.org

Световен ден на пчелите: 20 май 2019 г.