Световният ден на океаните напомня за всяка една от основните роли на океаните в ежедневието.Те са белите дробове на нашата планета и основен източник на храна и лекарства и критична част от биосферата.

Целта на Деня е да информира обществеността за въздействието на човешките действия върху океана, да развие световно движение на гражданите за океана и да мобилизира и обедини световното население по проект за устойчиво управление на световния океан.

Второто изцяло виртуално честване на Световния ден на океаните на ООН-fully virtual celebration, на 8 юни 2021 г., подчертава темата за 2021 г.: „Океанът: Живот и поминък“.

 

Продуцирано от Отдела по океанските въпроси и морското право към Службата по правни въпроси на ООН, в партньорство с организацията с нестопанска цел Oceanic Global и представящ партньор Blancpain, тазгодишното  събитие хвърля светлина върху чудесата на океана и как той е източник на живот, подкрепящ човечеството и всеки друг организъм на Земята.

 

 

Темата тази година е особено актуална в началото на Десетилетието на ООН за океанология за устойчиво развитие-UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, което ще продължи от 2021 до 2030 г. Десетилетието ще засили международното сътрудничество за развитие на научните изследвания и иновативните технологии, които могат да свържат науката за  океаните с нуждите на обществото.

Допълнителни източници:

unep.org

Световният ден на океаните 2021