Денят на Земята – 22 април, е нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 192 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Събитието е изключително мащабно, като само за 2018 г. ще бъде отразено с над 2,5 милиарда „зелени“ инициативи по целия свят.

Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. Ето нейното послание за темата на 2018 г.:


ТЕМА НА КАМПАНИЯТА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА ЗА 2018 ГОДИНА:
„СВЯТ БЕЗ ЗАМЪРСЯВАНЕ С ПЛАСТМАСИ“

От отравяне и нарушаване на морската среда до негативно влияние върху човешките хормони, от замърсяване на плажовете до натрупване в каналите и депата – всичко това в резултат от драстичното нарастване на количествата изхвърляни пластмаси, което заплашва оцеляването на нашата планета.

В отговор, кампанията за Деня на Земята 2018  г. ще се фокусира върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси.

  • Стратегическият  подход за ограничаване на замърсяването с пластмаси ще доведе до:
  • Подкрепа за приемането на глобална рамка за регулиране на замърсяването с пластмаси
  • Повишаване на знанията и мобилизиране на гражданите по целия свят да настояват за  действия от страна от правителствата и корпорациите за контрол и намаляване на замърсяването с пластмаси
  • Информиране и активизиране, за да поемат гражданите лична отговорност и активно да участват в инициативите за намаляване, предотвратяване, повторно използване и рециклиране на пластмасовите отпадъци
  • Съвместна работа с университети, учители и ученици за намаляване, предотвратяване, повторно използване и рециклиране на отпадъците от пластмаса
  • Съвместна работа с други организации и комуникационни мрежи, което да превърне кампанията за Деня на Земята 2018 в платформа за намаляване и предотвратяване на замърсяването с пластмасови отпадъци, като се разработят общи подходи за прилагане и се изградят партньорства
  • Насърчаване на работата на общностите и местните власти за справяне с проблема от замърсяването с пластмаси
  • Възможности за журналистите по целия свят да проследяват развитието на проблема и намирането на решения.

Кампанията за Деня на земята 2018 и информационната й мрежа ще бъдат платформа, използвана като двигател в навечерието на предстоящата 50-годишнина на Деня на земята през 2020 г. Тя ще информира за проблема, ще работи с ключови личности и организации, за да се изгради свят на високо образовани потребители от всички възрасти, които добре разбират екологичните, климатичните и здравни последици от използването на пластмасите.

Ще бъдат ангажирани и активизирани глобалните мрежи от неправителствени, местни и младежки организации, учебни центрове, кметове, духовни лидери, художници и спортисти, ученици и учители от началното и средното образование.

Ще бъдат организирани събития на всички континенти по света за изграждане на самосъзнание, което активизира гражданите да се присъединят към кампаниите за намаляване и предотвратяване на замърсяването с пластмасовите отпадъци и за опазване на околната среда.

Така ще се използва силата на инициативата за Деня на земята, за да се повдигне въпроса за замърсяването с пластмаси в глобалния дневен ред, и за вдъхновяване и реализиране на ефективни действия за намаляване и контролиране на замърсяването с пластмасови отпадъци.

Подпиши End Plastic Pollution Petition

Обещай: to reduce your use of plastic

Изпрати твоите идеи или предложения на  plastic@earthday.org

 

 

earthday.org

 

 

 

 

Световния ден на Земята е под надслов „Свят без замърсяване с пластмаси“