Пластмасите са широко разпространени в ежедневието. Около 8 милиона метрични тона пластмаса годишно се изхвърлят в океана. Веднъж попаднали във водата, каквото не се изхвърли от вълните на брега, в по-голямата си част се разбива на миниатюрни частици. Най-малките частици – тези, които са по-малки от 5 милиметра – се наричат микропластика. Според данните, световните океани съдържат около 236 000 тона микропластика. Някои отломки биват разнасяни от водите, други потъват в зависимост от собствената им плътност, а трети биват погълнати от риби и ракообразни, които пък стават храна за други животни, включително птици и хора.

За момента ефектът върху човешкото здраве е сравнително неизследвана територия, но специалистите се притесняват, че пластмасата може да съдържа високи концентрации на замърсители като полихлорирани бифенили и полициклични ароматни въглеводороди. Въпреки че експерименти не са провеждани върху хора, тези върху животни показват, че микрочастиците са способни да проникнат в кръвта на засегнатото същество, лимфната система и може би черния дроб, като същевременно се събират в червата и носят потенциално вредни последици за органите и хормоналната регулация.

Световната здравна организация следи и анализира постъпващите доказателства и на 22 август 2019 г. излезе със съобщение за новините, което гласи следното:


Днес Световната здравна организация (СЗО) призовава за допълнителна оценка на микропластиката в околната среда и нейното потенциално въздействие върху човешкото здраве след публикуването на анализ на настоящите изследвания, свързани с микропластиката в питейната вода. Организацията също така призовава за намаляване на замърсяването с пластмаса, за да се възползва околната среда и да се намали излагането на хора.

„Спешно трябва да знаем повече за въздействието на микропластиците върху здравето, защото те са навсякъде – включително и в нашата питейна вода“, казва д-р Мария Нейра, директор, отдел „Обществено здраве, околна среда и социални детерминанти на здравето“ към СЗО. „Въз основа на ограничената информация, с която разполагаме, микропластиците в питейна вода изглежда не представляват риск за здравето на сегашните нива. Но трябва да разберем повече. Трябва също да спрем увеличаването на замърсяването с пластмаса в световен мащаб.“

Според анализа ( analysis), който обобщава най-новите знания за микропластиката в питейна вода, няма вероятност микропластиците, по-големи от 150 микрометра, да бъдат абсорбирани в човешкото тяло и поемането на по-малки частици се очаква да бъде ограничено. Абсорбцията и разпределението на много малки микропластични частици, включително в обхвата на наноразмери, обаче могат да бъдат по-високи, въпреки че данните са изключително ограничени.

Необходими са по-нататъшни изследвания, за да се получи по-точна оценка на експозицията на микропластиката и нейното потенциално въздействие върху човешкото здраве. Те включват разработване на стандартни методи за измерване на микропластичните частици във вода; повече проучвания за източниците и появата на микропластици в сладка вода; и ефикасността на различни процеси на лечение.

СЗО препоръчва на доставчиците на питейна вода и регулаторите да дават приоритет на премахването на микробни патогени и химикали, които са известни рискове за човешкото здраве, като тези, причиняващи смъртоносни диарични заболявания. Това има двойно предимство: системите за пречистване на отпадни води и питейна вода, които третират съдържанието на фекалиите и химикалите, също са ефективни за отстраняване на микропластиката.

Пречистването на отпадни води може да премахне повече от 90% от микропластиците от отпадъчните води, като най-голямото отстраняване идва от третично пречистване, като филтриране. Конвенционалното пречистване на питейна вода може да премахне частици, по-малки от микрометър. Понастоящем значителна част от населението в световен мащаб не се възползва от адекватно пречистване на водата и канализацията. Чрез решаване на проблема с излагането на хора на фекално замърсена вода, общностите могат едновременно да се справят с проблемите, свързани с микропластиката.

Тук може да изтеглите доклада на СЗО за 2019 г. :

Downloads

 

СЗО призовава за повече изследвания на микропластиците и за борба с пластмасовото замърсяване