В Бургас се разработва обучителна програма за аквапоника – системи за едновременно отглеждане на риба и растения. Инсталациите могат да захранват със свежа продукция едно семейство или да се развиват в индустриален мащаб.

Създаването на устойчив земеделски бизнес днес изисква въвеждане на техники за устойчиво земеделие и иновации за селските и полуградски фермери. Една от тях е аквапониката, която все още не е достатъчно популярна в България.

Аквапониката е иновативна, устойчива, високопроизводителна технология, която съчетава производство на аквакултури (в рециркулационна система) с биологично отглеждане на растения. Пример е за контролирано екологично земеделие с идеална среда за отглеждане. Позволява целогодишно производство на разнообразни култури, спрямо сезона и търсенето, в близост до потребителя. Тази нова технология не само комбинира всички тези характеристики на производство, но и с взаимна полза се оползотворяват отпадъчните вещества.

За разлика от традиционното земеделие, чрез аквапоника се използва 1/6 от водата за устойчиво развитие и се произвежда 8 пъти повече храна на декар, без използването на пестициди, хербициди или химически торове, целогодишно, в разнообразни местоположения и при всякакви условия.

През последните 10 години аквапониката придоби световно признание поради факта, че се доказва като надежден и устойчив метод за отглеждане на храна.

От 6-10 септември в Бургас се провежда обучение на обучители, обхващащо всички аспекти на аквапониката. Основните лектори са доц. д -р Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА, Александър Атанасов,д.в.м. и Константин Петров – преподаватели в Тракийския университет в Стара Загора.

Курсът е част от системата за обучение по аквапоника, разработвана в комуникация между специалисти от пет държави – България, Гърция, Румъния, Турция и Кипър.

В обучението са включени всички основни аспекти на отглеждане на риба и растения в аквапоника, като задачата на участващите в него обучители е чрез презентации и дискусии да оформят курс за обучение с практическа насоченост, който ще бъде предоставен безплатно на страницата на проекта www.smartfarmingproject.eu.

Обучителната програма се разработва с подкрепата на Европейския съюз, Програма Еразъм + по проект Smart Farming 4.0 All. Целта на проекта е да събере и представи информация за новите технологии в селското стопанство и в частност да подпомогне развитието на хидропониката и аквапониката като ги направи по-достъпни за широката публика.

 

Система за обучение по аквапоника се разработва в Бургас