На 10 март, от 17:00ч., в читалище Хамалогика, град Бургас,се проведе работна среща на бургаските неправителствени организации. Координатор проекти на Фондация „Виа Понтика“ посети събитието, което  беше инициирано  от Българска Фондация Биоразнообразие. Над  двадесет представителя на НПО от Бургаския регион взеха участие в разглеждането на въпроси, свързани с утвърждаване ролята на неправителствения сектор в българското общество.

Две бяха главните обсъждани теми: обновяване Регистъра на действащите организации на територията на общината и дискусия относно предстоящия избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество.

Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет, който е създаден на основание чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съветът има функции по разработване и провеждане на политика за подкрепа на развитието на гражданското общество в България. В неговата структура е заложено да влязат четиринадесет неправителствени организации, които ще работят начело със заместник министър-председателя Томислав Дончев.  Фокусът е процесът на създаване, изпълнение и отчитане на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации. Тепърва предстои да се гласува и определи кои ще са членовете на Съвета.

Всички колеги от неправителствения сектор бяха единодушни, че ще бъде добра практика подобни срещи да се инициират регулярно, за да може да работят обединени по важни и актуални теми, свързани с провеждане на политики и въвеждане на практики на национално ниво в синхрон с устойчивото и отговорно развитие на страната и обществото ни.

Среща на бургаските неправителствени организации