Животните по целия свят летят, плуват, ходят или се движат в усилието си да намерят места за разплод, храна или просто по-гостоприемeн климат. Често невидими, но от голямо значение за функционирането на сладководните екосистеми, мигрират рибите и използват реките като естествени магистрали. Но повечето от тях са блокирани. Приблизително 1.3 милиона препятствия в Европа затрудняват рибата и много други видове сладководни видове от тяхната естествена миграция. Представете си небето, изпълнено с мрежи, които не позволяват на птиците да пътуват до и от зимните си зони.

По време на Световния ден на миграцията на рибитеWorld Fish Migration Day– 17 организации, сред които Wetlands International – European Association, направиха съвместна декларация за определяне на действия за отблокиране пътят на рибите:

Активирайте миграцията на рибата!
Премахнете старите и излезли от употреба язовири от реките!
Намалете броя на препятствията (1,3 милиона), които блокират пътищата за миграция в цяла Европа!
Реконструирайте съществуващите водноелектрически централи и помпени станции,като добавите най-съвременна рибна защита и рибни проходи!
Спрете да давате разрешения за строеж на нови малки водноелектрически централи (по-малко от 1 kW)!

Много мигриращи риби са критично застрашени или локално изчезнали. Време е за всеобхватен подход, който да взема под внимание всички антропогенни въздействия при ефективното прилагане на Рамковата директива на ЕС за водите и Директивата за местообитанията и Регламента за запасите от змиорки, за да спасим нашето природно наследство, култура, традиции и да опазим водното биологично разнообразие.

Като член на Wetlands International, Фондация Виа Понтика подкрепя изцяло декларацията!

Изтеглете пълната декларация по-долу:

JointStatement_WFMD_2018

europe.wetlands.org

Съвместна декларация: Позволете на рибата да мигрира!