Изявление на 76 организации относно актуалното състояние на преговорите за преразглеждане на правилата на ЕС относно статистиката за пестицидите

Долуподписаните организации изразяват дълбоката си загриженост относно посоката, в която поемат преговорите в рамките на тристранните разговори относно реформата на регламента за селскостопанската статистика (SAIO). Призоваваме държавите-членки да подкрепят предложенията на Европейския парламент, като гарантират, че точните данни за употребата на пестициди се събират и публикуват без допълнително забавяне.

За да гарантираме, че европейското селско стопанство се отдалечава от практиките с интензивно използване на пестициди, имаме нужда от точни публични данни за това какви пестициди се използват къде, кога, върху кои култури и в какви количества. Такива данни наистина:

 • Позволяват смислено да се измерва напредъкът и да се идентифицира кои сектори или култури и в кои региони са изправени пред трудности при преминаване към устойчиви земеделски практики;
 • Дават възможност на работата на независими учени и медицинската общност да свържат точките между излагането на специфични пестициди или коктейл от тях и вредата за околната среда и/или хората;
 • Дават възможност на публичните органи да проверят дали данните, предоставени за разрешение за пестициди, действително отговарят на реалността на тяхната употреба;
 • Дават възможност на публичните органи да изброяват по-ефективно кои пестициди попадат във водата и поради това трябва да бъдат наблюдавани, за да могат да предприемат подходящи мерки за защита, например, на жителите на селските райони и на биоразнообразието;
 • Възстановяват доверието на гражданите на ЕС в националните правителства, институциите на ЕС и тяхната готовност да защитават общественото здраве и околната среда, въпреки тежестта на частни интереси, като лобитата за агрохимикалите.

Това доверие на гражданите на ЕС в момента е нарушено, защото днес е очевидно, че употребата на пестициди и техните рискове за човешкото здраве и околната среда са извън контрол. Нашата правна система е предназначена да разрешава само пестициди, които

а) Нямат незабавен или забавен вреден ефект върху човешкото здраве

б) Нямат неприемливи въздействия върху растенията и

в) Нямат неприемливи въздействия върху околната среда.

За съжаление, начинът, по който тази разрешителна система се прилага на практика, поражда много сериозни съмнения относно безопасността на пестицидните продукти на пазара на ЕС. Доказателствата за неприемливо увреждане на биоразнообразието и на работниците на първа линия – селскостопански работници – се трупат. Тази система дори не е от икономическа полза за самите фермери, а алтернативи на интензивното селско стопанство с пестициди съществуват и са осъществими.

В светлината на доказаното въздействие на пестицидите върху общественото здраве и околната среда и необходимостта от преминаване към алтернативни модели на селско стопанство, оскъдното количество събрани и публикувани данни за употребата на пестициди е неразбираемо. Калифорния създаде изчерпателна и публична база данни по този въпрос още през 90-те години. Още по-изненадващо е, че данните съществуват, но са оставени неизползвани от публичните власти. Всъщност земеделските производители и всички други професионални потребители на пестициди са длъжни – и са били длъжни повече от 10 години – да съхраняват на разположение на публичните органи записи за използваните от тях пестициди. И все пак тези записи не се събират систематично. За достъп до тези записи обществеността – напр. лекари, учени, синдикат на селскостопански работници или водоснабдителна компания, нямат друг избор, освен да следват дълга и тежка процедура, която често изисква съдебен процес.

В светлината на най-новата обществена информация изглежда, че преговорите напредват в по-положителна посока. Въпреки това много ключови аспекти все още са изключително тревожни и неясни. По-специално:

 • Въпреки че приветстваме признаването от френското председателство на необходимостта от годишни данни за употребата на пестициди, както и електронно събиране на регистрите на земеделските производители, ние сме дълбоко загрижени от предложения компромисен текст, тъй като той не гарантира, че записите на фермерите ще бъдат събрани достатъчно скоро. Всъщност първата година, за която ще бъдат събрани тези данни, ще бъде 2028 г., тоест след 6 години. Междувременно необратими щети върху здравето и биоразнообразието на хората неизбежно ще настъпят поради извънконтролна експозиция на пестициди.
 • Съществува дори висок риск тези записи действително никога да не бъдат събрани, тъй като това ще зависи от уеднаквяването на цифровия формат, което ще бъде решено в отделна процедура (акт за прилагане съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009) без никакви времеви ограничения или възможност Европейският парламент да има думата.
 • Докато се чака 2028 г., предложеният компромис предлага да има само едно проучване (през 2026 г.). Това е недостатъчно, за да представи ясна картина на напредъка към целите за намаляване, определени за 2030 г. в стратегията „от фермата до вилицата“. В допълнение, такова проучване ще обхване само избор на общи култури между държавите-членки и ще бъде определено по-късно (чрез актове за изпълнение) в процедура, в която Европейският парламент няма да има думата.
 • И накрая, макар да приветстваме признаването, че правилата за достъп до документи и за достъп до информация за околната среда остават напълно приложими, предложеният правен текст относно разпространението на данните оставя твърде много място за тълкуване. Той не предлага необходимата правна сигурност, че данните за цялата употреба и продажби на пестициди действително ще бъдат публикувани съответно на активното вещество в пълно съответствие с правилата за достъп до информация за околната среда.

 

Накратко, ако компромисният текст по тези аспекти стане закон, събраните данни за употребата на пестициди ще бъдат твърде малко, твърде късни, с несигурност относно това какво всъщност ще бъде публикувано.

Ето защо ние призоваваме преговарящите, и по-специално Съвета, да вземат предвид тези опасения, и по-специално да:

 1. Съкратят преходния период за първото цифрово събиране на всички земеделски записи за всички култури – до 2025 г. Скоростта е въпрос на ангажимент и инвестиция на националните правителства. Тази инвестиция отдавна е закъсняла: необходимостта от данни за употребата на пестициди беше призната още през 1993 г.;
 2. Направят годишното събиране на регистрите на земеделските производители задължително в текста на SAIO. Това събиране се извършва от националните органи, отговарящи за прилагането на регламента за пестицидите;
 3. Създадат задължение за Комисията да приеме – чрез делегиран акт в рамките на SAIO – преди 1 януари 2023 г. уеднаквения електронен формат на регистрите на земеделските производители; най-малкото, ако този електронен формат трябва да бъде определен в акт за изпълнение съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, този акт да бъде приет преди юли 2022 г.;
 4. Приемат разпоредба относно разпространението на данните за употребата и продажбите на пестициди, подобна на предложената от Парламента, като изрично и предварително се посочва какво ниво на подробности ще бъде публикувано. Важно е данните да бъдат публикувани по активно вещество, третирана площ (ха) и по култура.

Ние също така повтаряме нашата загриженост във връзка с точки, които, доколкото ни е известно, все още не са били обсъждани в тристранните срещи:

 • Данните за употребата на пестициди поне на регионално ниво (NUTS3) са ключови, за да бъдат данните полезни. Данните също трябва да бъдат сортирани като пестициди, използвани в биологичното земеделие, и тези, използвани в конвенционалното земеделие;
 • В предложението на Комисията има твърде много потенциални дерогации, които биха могли да ограничат неправомерно информацията, предавана на Евростат относно пестицидите. Тези дерогации или изключения не се прилагат за данните за пестицидите, тъй като данните са налични от 10 години и събирането им е дългосрочно.

За едно наистина модерно и устойчиво земеделие, правителствата трябва да инвестират в съответните системи за данни и да поставят тези данни в публичното пространство, където им принадлежат. Това не може да чака до 2028 г.

Списък на подписалите:

ORGANISATIONSTATESIGNATORY
1 ADENYFR Sylvie Beltrami
2 Agroecology EuropeEU Lili Balogh
3 Alliance for Cancer PreventionUK Helen Lynn
4 Apicultural Research Educational CenterGR Fani Hatjina
5 ApimondiaGR Jeff Pettis
6 ÄrztInnen für eine gesunde UmweltAT Hanns Moshammer
7 Asociación Vida SanaES Ángeles Parra
8 Association Organic Gardens for EducationSI Anamarija Slabe
9 Aurelia StiftungDE Thomas Radetzki
10 BeelifeEU Noa Simon
11 Biom AssociationHR Željka Rajković
12 BirdLife Europe and Central AsiaEU Ariel Brunner
13 BirdLife The NetherlandsNL Cees Witkamp
14 BuglifeUK Matt Shardlow
15 Center for International Environmental Law (CIEL)CH David Azoulay
16 ClientEarthEU Anaïs Berthier
17 Compassion in World FarmingEU Olga Kikou
18 Coordination gegen BAYER-GefahrenDE Jan Pehrke
19 Corporate Europe Observatory (CEO)EU Nina Holland
20 Deutsche Umwelthilfe e.V.DE Sascha Müller-Kraenner
21 Dutch Bee ConservationNL Maaike Molenaar
22 Earth ThriveUK/Serbia Zoe Lujic
23 Earth TrekHR Damir Grgić
24 Eco-HvarHR Vivan Grisogono
25 ECOCITY GR Eri Bizani
26 Ecodesign competence centreLV Jana Simanovska
27 Ecologistas en AcciónES Koldo Hernandez
28 EEBEU Jeremy Wates
29 EFFATEU Kristjan Bragason
30 ÉgalitéIT Dario Dongo
31 EPBAFR Cindy Adolphe
32 EURAFEU Gerry Lawson
33 EureauEU Oliver Loebel
34 FODESAMES Carlos de Prada
35 Friends of the Earth MaltaMT Martin Galea De Giovanni
36 Fundación Global Nature ES Eduardo de Miguel
37 Generations FuturesFR Nadine Lauverjat
38 Global 2000AT Helmut Burtscher-Schaden
39 Green Federation „GAIA“PL Jakub Skorupski
40 Health and Environment AllianceEU Angeliki Lysimachou
41 Hnutí DUHA (Friends of the Earth Czech Republic)CZ Anna Kárníková
42 Hogar sin Toxicos ES Carlos de Prada
43 Hungarian Agroecology Network AssociationHU Lili Balogh
44 IAWRDE Wolfgang Deinlein
45 IFOAM Organics EuropeEU Eric Gall
46 Institute Marquès ES Mireia Folguera
47 Integrated Resources Management Co ltd, (IRMCo)MT Anna Spiteri
48 Justice PesticidesFR Arnaud Apoteker
  ORGANISATIONSTATE SIGNATORY
49 Kecskeméti Szatyor Közösség EgyesületHU László Szigeti
50 Latvian Fund for NatureLV Baiba Vitajevska-Baltvilka
51 Lipu – BirdLife ItaliaIT Federica Luoni
52 LPNPT Inês Machado
53 Mouvement Ecologique LuxembourgLU Roger Dammé
54 Nature & Progrès BelgiqueBE Marc Fichers
55 Navdanya InternationalInternational Elisa Catalini
56 Neo-AgriFR and ES Sidney Flament-Ortun
57 NOAH – Friends of the Earth DenmarkDK June Rebekka Bresson
58 Pesticide Action Network (PAN) EuropeEU Martin Dermine
59 Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany)DE Susanne Smolka
60 PAN ItaliaIT Fabio Taffetani
61 Pesticide Action Network NetherlandsNL Margriet Mantingh
62 Plataforma Transgenicos ForaPT Lanka Horstink
63 Polish Ecological ClubPL Maria Staniszewska
64 PollinisFR Barbara Berardi Tadié
65 ROMAPISRO Constantin Dobrescu
66 SEO/BirdLifeES Tamara Rodríguez Ortega
67 Sociedad Españoña de Agricultura EcológicaES Concha Fabeiro
68 SNAFR Frank Alétru
69 SOS Faim BelgiumBE Jonas Jaccard
70 Stadtbienen e.V.DE Johannes Weber
71 SumOfUsInternational Eoin Dubsky
72 Umweltinstitut München e.V.DE Vera Baumert
73 Union Nationale de l’Apiculture FrançaiseFR Clémence Rémy
74 Via Pontica FoundationBG Ina Agafonova
75 WECF InternationalNL Sascha Gabizon
76 ZERO – Associação Sistema Terrestre SustentávelPT Pedro Horta

 

 

 

Съвместно изявление относно спешната нужда от точни публични данни за употребата на пестициди в цяла Европа