На 6 февруари 2024 г., Европейската комисия обяви, че ще оттегли своето предложение за Регламент за устойчиво използване на пестицидите (SUR).

125 организации, включително Фондация „Виа Понтика“, пчелари, фермерски организации и профсъюзи, подписаха общо изявление, осъждащо неуспеха на ЕС да приеме амбициозен регламент за намаляване на пестицидите. Отстъплението от екологичните амбиции е грешният отговор на мобилизациите на фермерите в цяла Европа и ще доведе само до по-нататъшно заключване на земеделието в неустойчиви практики, които засягат здравето на фермерите, докато унищожават биоразнообразието и екосистемите, от които зависи нашето производство на храни.

Призоваваме Европейската комисия да запази фокуса върху реалните проблеми, пред които са изправени фермерите, включително справедливи доходи, докато ускорява прехода към устойчиви хранителни системи и гарантира достъп до безопасна и хранителна храна за всички. Амбициозен регламент на европейско ниво за намаляване на употребата на пестициди, съобразен с целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и глобалните цели за биоразнообразието след 2020 г., е спешно необходим за осъществяването на този преход и трябва да остане приоритет за следващия мандат на ЕС.

Ето и пълният текст на съвместното изявление:

23 февруари 2024 г.

Съвместно изявление

ЕС трябва да направи намаляването на пестицидите реалност.

Ние, подписалите по-долу 125 организации, осъждаме неуспеха на Европейския парламент, Съвета и Комисията да изпълнят критичен елемент от Зелената сделка: намаляването на пестицидите.

На 6 февруари 2024 г. Европейската комисия обяви, че ще оттегли своето предложение за Регламент за устойчиво използване (SUR), което ще отложи с години спешно необходимите действия за намаляване на употребата и рисковете от синтетични пестициди в Европа. С неуспеха си да приемат амбициозен закон за намаляване на пестицидите, институциите на ЕС предават повече от милион граждани в цяла Европа, които изразиха настоятелната необходимост от намаляване на пестицидите и подкрепа на фермерите в това отношение чрез  Европейската гражданска инициатива Save Bees and Farmers. Техните искания заслужават отговор, както и следващите поколения.

Вместо това, гражданите получиха увеличени здравни и екологични рискове и липса на ангажимент към устойчивостта, подкопавайки така доверието в институциите на ЕС.

Решението на Комисията да оттегли SUR не трябва да се представя като „подарък“ за фермерите. Това само ще ги задържи в затворения кръг на пестицидите, заключвайки земеделието в неустойчиви практики, които засягат здравето на фермерите, на работниците и на гражданите.

Още от самото начало, именно пестицидната и по-широката агробизнес индустрия – корпорации, които правят големи печалби на гърба на фермерите – започнаха атаки срещу Зелената сделка, стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразието. Мобилизациите на фермерите, които се провеждат в цяла Европа, изискват отговори, които адресират коренните причини за техния нисък доход и липсата на перспективи. Отстъплението от екологичните амбиции не е решението. Напротив: ако кризата с климата и биоразнообразието не бъде адресирана, предизвикателствата пред фермерите само ще се влошат. Десетилетия наред учените предупреждават за вредното въздействие на пестицидите. Нарастващите научни доказателства свързват излагането на синтетични пестициди с тежки заболявания като рак и болестта на Паркинсон, като първи засегнати са фермерите и работниците в земеделието.

Миналата година над 6000 учени подадоха сигнал за въздействието на пестицидите върху биоразнообразието и критичната необходимост от силна регулация за драстично намаляване на употребата на пестициди, за да се гарантира нашата дългосрочна хранителна сигурност.

Производството на храна с по-малко или без пестициди е възможно, необходимо и желано за всички в обществото. Обширни изследвания и емпирични данни от цяла Европа демонстрират потенциала на Интегрираното управление на вредителите (IPM) и агроекологичните практики за намаляване на зависимостта от пестициди, като едновременно с това увеличават общата устойчивост на селскостопанските системи и засилват финансовата устойчивост на фермите. Въпреки че Интегрираното управление на вредителите (IPM) е задължително от 2014 г., изпълнението е липсвало поради отсъствието на здрава, обвързваща и подкрепяща рамка. Предложението за SUR имаше за цел да преодолее тези недостатъци. Вместо да приемат инструменти, насочени към печалба, насърчавани от агроиндустрията, като пестициди и генетично модифицирани организми, политиките на ЕС трябва да се съсредоточат върху подкрепата на фермерите в преминаването към екологично и социално устойчиви селскостопански модели, като органичното и агроекологичното земеделие.

Натискът за дерегулация на ГМО само ще продължи селскостопанския модел, който зависи от синтетични пестициди и ще допринесе за увеличената зависимост на фермерите от големи корпорации чрез патентовани семена. Напротив, критично за ЕС е да признае, защити и насърчи традиционните знания и умения на фермерите и да прилага нехимични алтернативи на синтетичните пестициди. Подкрепата за фермерите в прехода означава също така да се справим с десетилетията на политики, които доведоха до тази ситуация, като фермерите бяха тласкани да произвеждат все повече и по-евтина храна. Това доведе до големи печалби за агробизнеса, но на голяма обществена цена.

ЕС трябва да гарантира справедливи цени и достоен стандарт на живот за фермерите и работниците в земеделието и да защити техните средства за препитание.

Намаляването на употребата на пестициди също трябва да бъде съпроводено със силни търговски регулации, които предотвратяват нелоялната конкуренция от продукти, които не спазват правилата на ЕС. Също така е крайно време ЕС да забрани производството и износа на пестициди, които законно не могат да се използват на земята на ЕС. Призоваваме Европейската комисия да запази фокуса върху реалните проблеми, пред които са изправени фермерите, включително справедливи доходи, докато ускорява прехода към устойчиви хранителни системи, които не зависят от синтетични пестициди, и гарантира достъп до безопасна и хранителна храна за всички. Амбициозен регламент на европейско ниво за намаляване на употребата на пестициди, съобразен с целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и глобалните цели за биоразнообразието след 2020 г., е спешно необходим за осъществяването на този преход и трябва да остане приоритет за следващия мандат на ЕС.

Подписали:

Пълният текст на съвместното изявление на английски език с   пълният списък с подписалите можете да намерите тук: https://bit.ly/3Ie5Klc

Съвместно изявление по повод оттеглянето на проекта на Регламент за устойчива употреба на пестицидите