Свързано изображение

 

Черноморски център за син растеж и иновации ще бъде създаден в Бургас, който да обединява в себе си учени, граждански организации, местни и държавни власти и да изпълнява определени политики на ЕК за син растеж.  В момента се сформира местна работна група, която да оформи концепцията, след което ще се търси финансиране на проекта. Това коментира проф. Севдалина Турманова, заместник областен управител по време на националния форум, провел се във връзка с отбелязването на Международния ден на Черно море в Бургас.

Практически  подтик към подобен център даде проблемът с потъналия преди столетие кораб „Мопанг“  край Созопол, при който се установи, че няма държавна лаборатория, която може да се включи при разрешаването на проблема с изтегляне на горивото от потъналия кораб.

Целта на Черноморския център за син растеж и иновации е да се развие морската идея на България чрез осигуряване на научни изследвания, технологични   решения и иновации в басейна на Черно море за постигане на устойчив син растеж. Да се развива и изгражда изследователска инфраструктура и потенциал  чрез лаборатории, методологии и технологии. Да се създават партньорства на местно и регионално ниво и да се популяризират приоритетите на интегрираната морска политика. А също да се разработват инструменти в подкрепа на сини иновативни проекти и идеи.

Основни двигатели на идеята  са областна администрация, Община Бургас и „Черноморски институт“, които са готови с разписани определени политики, задачи и дейности, върху които да се стъпи и силно се надяват към тях да се присъединят всички институции, включително и граждански организации, заинтерсовани от проекта.

 

 

За казуса „Мопанг“ говори в своето приветствие към участниците във форума областният управител Вълчо Чолаков, който изрази становището, че в Бургас се полагат усилия да се развие лаборатория, която да може да решава подобни проблеми, която освен това да надгражда в грижите за морето, защото „то е природна даденост, която изисква специални грижи“.

„Програмите – за лаборатории,  за кариери и син растеж, които са отворени в момента дават възможност за финансиране на подобен център“, поясни проф. Турманова.  Могат да бъдат  финансирани 7 сини лаборатории, 7 сини кариери и 9 центъра за син иновационен растеж. Всички те са разписани с определен бюджет и изискват съфинансиране от българска страна. По-големият дял от средствата ще бъде европейски, но се изисква и съфинансиране“, поясни тя.

В своето приветствие към участниците във форума кметът Димитър Николов призова  към спояване на общите идеи и опазване и развитие на общите ресурси. „От декларативния стил да преминем към прагматичния ефект“, призова градоначалникът.

faragency.bg

Създават Черноморски център за син растеж и иновации