Фондация Виа Понтика съвместно с Природонаучен музей Бургас и ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ реализираха образователна програма  „Академия за еко детективи” с цел отбелязване Световния ден на влажните зони и повишаване на информираността за значението им сред младото поколение. Основното послание на тазгодишния Световен ден на влажните зони е Влажните зони намаляват вредните влияния от промените в климата“.

На мероприятието присъстваха  г-жа Руска Бояджиева, зам. кмет по европейски политики и околна среда и д-р Георги Митев, директор ОДБХ Бургас.

 

 

Мултимедийни презентации и беседа запознаха учениците с изследванията на околната среда и изменението на климата в района на Бургаските влажни зони, както и огромното значение на влажните зони за живота на Земята. Участниците научиха интересни факти за дивите растения, птици и животни, за водното богатство и уникалните забележителности на Черноморския регион.

 

 

Експертите разказаха за значението на жизненоважните функции на влажните зони – намаляване на наводненията, източник на питейна вода, подобряване качеството на водите, както и природните решения срещу климатичните промени. Честотата на природните бедствия се увеличава и по-голямата част от тях са свързани с водите. Поради климатичните промени се очаква дори засилване на тази негативна тенденция в бъдеще. В същото време голяма част от обществото и особено младото поколение,  не е достатъчно запозната с ролята на влажните зони и това доколко те ни предпазват. Често на влажните зони се гледа като на запустели терени, които трябва да бъдат усвоявани за различни други ползвания. По преценка на учените най-малко 64% от влажните зони в световен мащаб са изчезнали от 1990 г. досега.

 

 

В открития урок бяха представени мерките, които Община Бургас предприема за подпомагането, опазването и насърчаването на устойчивото ползване на Бургаските влажни зони. Подчертано бе, че всички ние можем да допринесем за обръщане на загубата на влажни зони, така че да продължим да се възползваме от благата, които предоставят на природата и хората.

 

 

В следващия етап на „Академията“ учениците взеха участие в образователни игри  на тема влажни зони. Te oтговаряха на въпроси, свързани с ключови понятия и видове влажни зони, както и за влажните зони в Бургас и региона.

 

 

Включването на интерактивни игри като „Кутията на мистериите“ и „Намирането на органичното решение“  бе не само забавно и развиващо социалните умения, но и наистина чудесен инструмент за насърчаване творчеството и критичното мислене в решаването на актуални екологични предизвикателства и предизвика истински мозъчен щурм и надпревара.

 

 

Учениците от еко клуб „Капитан Планета“ разпознаваха водолюбиви птици в музея и решаваха кръстословици със „супа от букви“. Други намираха обяснение  на загадки, свързани с природата и нейното опазване и наблюдаваха интересна музейна презентация, посветена на Бургаските влажни зони. Смях, шеги и закачки допълниха преживяването.

 

 

В синхрон с концепцията всички деца получиха листовки с информация за влажните зони и практични сувенири като платнени торбички за пазар и алуминиеви бутилки за вода.

 

 

Накрая всички стигнаха до извода, че никога не е късно да поемеш отговорност за собствените си действия и тържествено си обещаха, че вече няма да си купуват пластмасови бутилки за вода, ще се откажат от найлоновите торбички в магазина и ще си изключват зарядните устройства преди да излязат от вкъщи – по нещо мъничко, но всеки ден с грижа към природата. Така, както тя се грижи за нас, така и ние да се погрижим за нея. И сега ние имаме решенията и просто се нуждаем от волята и действието.

 

Ученици от Бургас отбелязаха Световния ден на влажните зони