Фондация Виа Понтика с гордост обявява своето включване като пълноправен член на PAN Europe (Pesticides Action Network Europe). Това партньорство представлява значима стъпка в усилията на фондацията да работи за създаване на устойчиви и здравословни екосистеми, както и за подобряване на взаимоотношенията между хората и природата, каза Ина Агафонова, Председател на УС и основател на фондацията.

PAN Europe е организация, която се стреми да намали зависимостта от синтетични пестициди и да насърчи агроекологичните методи на земеделие. Основната цел на организацията е да защити здравето на работниците и жителите на селските райони, особено на децата, като същевременно опазва околната среда и биоразнообразието. PAN Europe е научно-ориентирана организация, съставена от експерти в различни области, свързани с пестицидите.

Включването на Фондация Виа Понтика в PAN Europe е логично продължение на дългогодишните усилия на фондацията в областта на опазването на околната среда. С този ход, фондацията не само разширява своя обхват на влияние на европейско ниво, но също така получава възможност да сподели и приложи научно-обосновани методи за устойчиво земеделие и управление на екосистеми. Това съвпада перфектно с мисията на фондацията за възстановяване на устойчиви екосистеми с фокус върху резервоарите на биоразнообразието – влажните зони и активни стъпки за възстановяване на отношенията между хората и природата.

Фондация Виа Понтика вече има опит в реализацията и координирането на проекти, включително с финансиране от ЕС, и е активен участник в защитата на видове и хабитати на суша и вода. Членството в PAN Europe ще позволи на фондацията да участва активно в разработването на политики и стратегии на европейско ниво, свързани с устойчивото използване на земята и ресурсите.

С този стратегически ход, Фондация Виа Понтика и PAN Europe обединяват усилията си, за да работят заедно за постигане на общите си цели: създаване на устойчиво бъдеще, в което човек и природа съществуват в хармония.

Фондация „Виа Понтика“ вече е част от мрежата PAN Europe