Бургаското езеро „Вая“ е разположено на миграционния път Виа Понтика. Управлението на тръстиковите масиви по бреговете на тази влажна зона с изключително ценна за хората екосистема е от много голямо значение за запазването на открита водна площ, необходима за храненето и почивката на 245-те вида птици и за запазване на рибните запаси на водоема.

 

 

Езерото „Вая“ е най-голямото естествено езеро в България  и представлява плитководно бракично крайбрежно езеро – открит лиман със слаба връзка с морето и с водолюбива растителност по бреговете. Разположено е западно от Бургас, като цялата му източна част граничи с промишлените и жилищните квартали на града. Свързано е с морето чрез канал с шлюз, почистването на който в последните години е едно от най-важните предизвикателства, които стоят пред нормалното функциониране на езерото. Каналът осъществява така жизненоважната прясна вода от морето, а с нея хранителни вещества и свободното предвижване на риба и други морски обитатели в иначе предимно сладководното езеро.

 

 

Фондация „Виа Понтика“ вече повече от 4 месеца поддържа канала, свързващ езерото с морето с доброволчески труд и с безвъзмездно предоставяне на лодка за косене на камъш. Коритото се почиства от прекалено разраслите се тръстика и папур. Това позволява нормален обмен на водите на езерото, което дължи слабата си соленост, важна за правилното функциониране на тази екосистема, на пряката връзка с морето.

 

 

Почистеният канал позволява на гребците от местния клуб да тренират, а на бургаските граждани добра възможност да се наслаждават на възможност за разходка с лодка и за наблюдение на птиците директно от водите на езерото.

Фондация „Виа Понтика“ поддържа канала между езерото „Вая“ и Черно море с доброволчески труд