Част от екипа на Фондация Виа Понтика взе дейно участие в кръгла маса за представяне резултатите от анализите и проучванията по проект „Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво“.

Събитието посветено на подобряване взаимодействието между местната власт и гражданското общество при разработване на политики на местно ниво се проведе на 10.06.2020 г. от 09:00 часа в сградата на Галерия „Георги Баев“ , град Бургас.

Проявата се организира в рамките на проект „Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, който се изпълнява от Сдружение на Общините от Югоизточен Регион.

 

 

Представители на широката общественост и различни неправителствени организации присъстваха на форума. Модератор беше доц. д-р Харалан Александров, който е ангажиран като външен експерт в рамките на проекта.

Сред най-интересните заключения от извършения анализ са предпочитанието за неформална форма на общуване между гражданските организации и общината, както и все по-големите очаквания спрямо ангажимента на общинската администрация към всички предстоящи местни инициативи. В допълнение беше представен и Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на неправителствени организации.

Допълнителна информация за проекта, докладите и списък с неправителствени организации в областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол, можете да намерите на следния линк:

https://www.burgas.bg/bg/info/eventdetails/1131/42773

 

Фондация Виа Понтика подкрепя гражданското участие в управлението на местно ниво