Зелената седмица на ЕС е нашата годишна възможност да вземем отношение за европейската политика в областта на околната среда. Организирано от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, това ключово събитие в календара на политиката в областта на околната среда привлича политици, водещи природозащитници и всички заинтересовани граждани от Европа и от целия свят.

Зелената седмица на ЕС 2019 се проведе от 13 до 17 май.Тази година в центъра на вниманието е прилагането на законите в областта на околната среда.Екологичните закони имат огромно влияние върху живота ни. Те подобряват качеството на водата и въздуха, защитават природата и насърчават рециклирането и управлението на отпадъците.

Днес политиката в областта на околната среда е едно от най-сериозните постижения на европейската интеграция. Европа е дом на най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света. Тя до голяма степен успява да защити застрашените видове и местообитания, да възстанови екосистемите и да постигне по-устойчиво селско стопанство, рибарство и горско стопанство.

Фондация Виа Понтика е горда, че заема челни позиции в изпълнението на политиките в областта на околната среда в България. Свидетелство за това е полученият сертификат подписан от г-н Кармену Вела – комисар по околната среда, морските въпроси и риболова на ЕК за участие в Европейската зелена седмица 2019.

Колективът на Фондация Виа Понтика е решен да продължи с удвоени сили да допринася за по-ефикасна и ефективна защита на околната среда, за спиране загубата на биологично разнообразие и подобряване състоянието на видовете, местообитанията и екосистемите в България.

Фондация Виа Понтика получи сертификат от Европейската комисия