23 проекта за близо 20 млн. евро по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020” г. ще бъдат реализирани в Бургас, Варна и Стара Загора.

Съвместната оперативна програма по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн“ 2014-2020 г. е с общ бюджет близо 54 млн. евро. Териториалният й обхват включва Североизточен и Югоизточен регион на България, Централна Македония, Източна Македония и Тракия в Гърция, югоизточен регион на Румъния, Турция с градовете, Истамбул, Текирдаг, Одрин, Къркларели, Коджаели, Сакария, Дюздже, Болу, Ялова, Зонгулдак, Карабюк, Бартън, Кастамону, Чанкири, Синоп, Самсун, Токат, Чорум, Амасия, Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, Артвин, Гюмюшхане. Държави – партньори на програмата са Армения, Грузия, Молдова и Украйна с Одеса, Николаев, Херсон, области Запорожие и Донецк, Крим и Севастопол.

Основната цел на програмата за Черноморския басейн е „да подобри благосъстоянието на хората в районите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместна защита на околната среда, като се насърчи икономическото и социалното развитие в регионите от двете страни на общите граници и се решат общите предизвикателства в областта на околната среда, общественото здраве, безопасността и сигурността“.

Очаквани резултати:
• По-силни трансгранични възможности за бизнес в сферата на туризма и културни сектори на страните от Черноморския басейн;
• Повишени трансгранични връзки за търговия и модернизация в сектора на селското стопанство и свързаните с него сектори в страните от Черноморския басейн;
• Подобрен достъп на трансграничен пренос на данни за мониторинг на околната среда и информация в рамките на Черноморския басейн;
• Повишена осведоменост за екологичните предизвикателства и добрите практики за управление на отпадъците, свързани с речни и морски отпадъци в Черноморския басейн.

23 -те проекта са одобрени в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения на програмата и в тях участват 20 български партньори. В ход е процесът по сключване на договори на одобрените проектни предложения, веднага след което предстои стартирането им и тяхното реално изпълнение. Това съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

От област Бургас общини и неправителствени организации участват в 6 проекта по програмата, като бюджетът на българските партньори е на стойност над 1,6 млн. евро. Сред тях са общините Бургас, Созопол и Малко Търново, Фондация „Виа Понтика“, Сдружение „Съвет за развитие на туризъм в Община Несебър“, Сдружение „Зелена Странджа“ и др.

„Проектът  „Иновационни технологии и методи за намаляване на морските твърди отпадъци по Черноморието“ ще бъде реализиран съвместно с партньори от Румъния (Университет Констанца) и Грузия (Държавен университет в Тбилиси), като водещ партньор е фондация „Виа Понтика“, съобщи Ина Агафонова от Фондация Виа Понтика.

Основната цел на проекта е да се намали замърсяването на Черноморския басейн чрез проследяване и анализ на основните отпадъчни потоци и провеждане на пилотни дейности за почистване на предварително дефинирани площи от твърди морски отпадъци.

За тази цел ще бъдат извършени следните основни дейности:

 1. Проучване на текущото състояние на определена целева зона на брега на Черно море, събиране на информация за източниците на замърсяване, количеството и състава на морските твърди отпадъци и мониторинга;
  2. Изготвяне на ръководство за управление на отпадъците в морската среда;
  3. Разработване на методология за идентифициране на т. нар. „горещи точки“ като източници на точково и дифузно замърсяване;
  4. Разработване на уебсайт на проекта;
  5. Създаване на документален филм за целите на проекта;
  6. Разработване и разпространение на информационни материали за проекта.

Продължителността на проекта „Иновационни технологии и методи за намаляване на морските твърди отпадъци по Черноморието“ е 30 месеца – от 01.09.2018 до 28.02.2021. Средствата за реализирането му са 100% безвъзмездно финансиране от ЕС.

Фондация Виа Понтика участва в Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020” г., която стартира в Бургас, Варна и Стара Загора