Описание

Дължина  45-50 см и размах на крилата 77- 85 см. Тегло: 700-900 г. Червеногушият гмурец е безлична тъмно-сива птица през зимата. Има тъмно тяло, горната част на главата е черна, а гърбът и крилaтa са тъмнокафяви, фланговете, горната част на гърдите, шията и бузите са сиви, по-ниско гърдите, гърлото и  части зад бузите са бели, а клюнът е дълъг с жълта основа и тъмен връх. По време на размножителния период придобива отличително червено оперение на врата и черна качулка, контрастиращи на бледосивите бузи, за което е получил и името си. През зимата червеногушият гмурец е безлично тъмно-сив.

Разпространение и местообитание

Холарктичен вид, който се среща в районите с умерен климат на Северното полукълбо.В Европа най-често може да бъде видян в Централна и Източна Европа. Червеногушият гмурец е прелетна водна птица. Зимува в Южна Европа и Средиземноморието. Неговото зимно местообитание може да е ограничено само до спокойните води около океански брегове, а някои птици могат да зимуват и на големи езера с незамръзващи води.

В България се среща основно в блатата по поречието на р. Дунав, Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и западната част на Софийското поле. Гнездещо-прелетен, рядко зимуващ вид.

Обитава сладководни водоеми с гъста водна растителност. През зимата също така е намерен на по-големи езера и крайбрежни лагуни, заливи.

Хранене

Храни се с риба през зимата или кълве насекоми във водната растителност през лятото. Поглъща собствените си пера, вероятно за защита на храносмилателната система.

Гнездене

Червеногушият гмурец има едно поколение годишно. Той изгражда гнездо от водни растения на върха на плаваща растителност в плитко езеро или блато. Гнезди на изолирани двойки или в малки колонии. Женската снася 1-2 яйца през април-май. И двете птици мътят Инкубационният период е 22 до 25 дни. През първите седмици възрастните носят малките на гърба си! Когато възрастните се гмурват, малките остават на гърба им. Те летят самостоятелно след 10 седмици.

Природозащитен статус

Застрашен. Защитен по ЗБР. Включен в ЧКБ (1985) .Червеногушият гмурец е един от видовете, за които се прилага Споразумението за опазване на афро-евразийските мигриращи водолюбиви птици (AEWA).

 

 

 

 

 

Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena)