Събитието бе организиранo от Министерството на околната среда и водите и в него участваха представители на Черноморската комисия, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, държавната и местната власт, учени и еколози.

Тазгодишното издание на конференцията бе под мотото „Заедно за по-синьо Черно море“. Нейната цел бе да подпомогне целенасоченото и устойчиво развитие на Черноморския регион, като се отчита, че извършеното до момента в рамките на Общия дневен ред на Черно море, както и на други политически, икономически и екологични формати, е добра основа за надграждане и постигане на балансирано опазване на Черно море и икономическото развитие на региона.

Местоположението на Бургас има геостратегическо значение, което обуславя развитието на града като регионален, национален и международен център в икономическо, логистично, културно и социално отношение. Наличието на влажни зони в непосредствена близост до морето с изключително биоразнообразие допринася за уникалния облик на града. Бургас има и ключова роля за установяването на международни партньорства с градове от другите черноморски държави и за провеждането на европейската политика за икономическо развитие на региона.

Вярвам, че Черно море се нуждае от вдъхновената ни работа, за да опазим чувствителната му екосистема и да гарантираме устойчиво развитие на крайбрежните райони. Пред участниците в международна онлайн конференция, организирана от МОСВ и посветена на утрешния Международен ден на Черно море, представих законодателната рамка за опазване на морската среда, която продължаваме да усъвършенстваме и надграждаме“, информира бургаският депутат Ивелина Василева.

Председателката на Комисията по околната среда и водите в Народното събрание обяви още: „Очакваме в парламента да бъдат представени за разглеждане промените, свързани с новия европейски законодателен пакет за намаляване на отпадъците и пластмасата за еднократна употреба, който трябва да влезе в сила от средата на следващата година и е много важен за уязвим воден басейн като Черно море. Очакваме и новия Национален план за управление на отпадъците за периода до 2028 г., както и националната Стратегия и План за действие за преход към кръгова икономика.“

Доброто взаимодействие между институциите и регионалното сътрудничество ще имат още по-голямо значение за Черно море в новия програмен период, особено в контекста на предизвикателствата, пред които сме изправени – антропогенния натиск, Зелената сделка и преходът към кръгова икономика, последствията от промените в климата и пандемията.

Международният ден на Черно море (31 октомври) отбелязва годишнината от подписването през 1996 г. на международно ниво на Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Планът е във връзка с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (т. нар. Букурещка конвенция) подписана през 1992 г. от шестте черноморски държави – България, Грузия, Русия, Румъния, Турция и Украйна.

Отбелязването му цели да обърне общественото внимание към проблемите на морето и начините за неговото опазване. Поради своята специфика Черно море е една от най-уязвимите морски екосистеми в света. За да бъдат запазени неговата жизненост и ресурси все по-неотложна става нуждата интензивните човешки дейности в морето да бъдат много внимателно преценени и по-щадящо прилагани.

По материали на burgas.bg и flagman.bg

 

Черно море се нуждае от вдъхновената ни работа- международна онлайн конференция