Активен участник, доброволно ангажиран с подкрепата на Цел 14 на ООН за устойчиво развитие (SDG 14 ) – „Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“,  Фондация Виа Понтика отбелязва една година от Конференцията на ООН, проведена в седалището на ООН през юни 2017 г., която събра повече от 4000 участници от правителства, мрежата на ООН, редица междуправителствени организации, НПО, академичните среди, научната общност и частния сектор.

Конференцията доведе до редица амбициозни резултати, включително приемането на декларацията „Нашият океан, нашето бъдеще: покана за действие“, резюмета на съпредседателите на седемте партньорски диалога, проведени по време на конференцията и над 1400 доброволни ангажименти направени в подкрепа на SDG 14 -„Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“ от различни заинтересовани страни.

Както се съобщава в изданията на бюлетина „Ocean Action Newsletter“, от юни миналата година досега се състояха много важни събития, свързани със SDG 14, включително:

-назначаване на специален пратеник на генералния секретар на ООН за океана г-н Петер Томпсон;

-стартиране на девет нови Общности за проследяване океанските действия на доброволно ангажираните по SDG 14;

-обявяване Десетилетие на ООН относно науката за устойчиво развитие на океана от Общото събрание на ООН;

-решение на Общото събрание да свика междуправителствена конференция относно международен правно обвързващ инструмент по Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право относно опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в области извън националната юрисдикция (Междуправителствена конференция на BBNJ).

Всяко участие в доброволните ангажименти, като това на Фондация Виа Понтика, следващо Конференцията  на ООН „Нашият океан, нашето бъдеще: покана за действие“, е насочено към една или няколко от задачите на Цел 14 на ООН за устойчиво развитие (SDG 14), които често имат положително въздействие върху други цели, включително например SDG 3 за добро здраве и благосъстояние и SDG13 за действия в областта на климата.

Честване една година от Конференцията за океана на ООН