Шведите рециклират почти 100% от битовите си отпадъци. Те дори трябва да внасят отпадъци, за да имат нещо, което да гори, да превръща отпадъците в енергия. Истинска революция в рециклирането.

 

Към нулеви отпадъци

 

Не би ли било чудесно, ако домакинските отпадъци не се пропиляват? Ако всеки един от отпадъците се превърне в нещо друго – нови продукти, суровини, газ или поне топлина?

Швеция  почти го е постигнала. Повече от 99% от всички битови отпадъци се рециклират по един или друг начин. Това означава, че през последните десетилетия страната е извършила  революция в рециклирането, като се има предвид, че през 1975 г само 38% от битовите отпадъци са били рециклирани. (вж. графиката).

Днес станциите за рециклиране обикновено не са на повече от 300 метра от всеки жилищен район. Повечето шведи разделят всички рециклируеми отпадъци в домовете си и ги депозират в специални контейнери в жилищните блокове или ги пускат в рециклиращата станция. Малко други нации събират по-малко  боклук.

 

 

Увеличаване на рециклирането

 

Weine Wiqvist, изпълнителен директор на шведската асоциация за управление и рециклиране на отпадъците (Avfall Sverige), все още смята, че шведите могат да направят повече, като се има предвид, че около половината от всички битови отпадъци се изгарят, т.е. той обяснява, че повторното използване на материали или продукти означава да се използва по-малко енергия, за да се създаде продукт, отколкото да се изгори и да се направи друг от нулата.

„Опитваме се „да се движим нагоре по стълбата за отпадъци“ -така наричаме процеса от изгарянето до рециклирането на материали, като насърчаваме рециклирането и работим с властите“, казва той.

Междувременно шведските домакинства продължават да разделят своите вестници, пластмаса, метал, стъкло, електрически уреди, електрически крушки и батерии. Много общини също така насърчават потребителите да отделят и хранителните отпадъци. И всичко това се използва повторно, рециклира или компостира.

Вестниците се превръщат в хартия, бутилките се използват повторно или се разтопяват в нови предмети, пластмасовите контейнери стават пластмасови суровини. Храната се компостира и става обогатител на почвата или източник на биогаз чрез сложен химичен процес. Боклукчийските камиони често се движат с рециклирана електрическа енергия или биогаз.

Замърсената вода се пречиства до степен, да стане питейна. Специални камиони за боклук обикалят градовете и събират електроника и опасни отпадъци като химикали. Фармацевтите приемат остатъчни лекарства. Шведите занасят по-големите си отпадъци, като използвани телевизори или счупени мебели, до центровете за рециклиране в покрайнините на градовете.

 

Отпадъци за енергия

 

Да разгледаме по-отблизо 50 процента от битовите отпадъци, които се изгарят, за да се произвежда енергия в инсталациите за изгаряне. Отпадъците са сравнително евтино гориво и Швеция с течение на времето е развила голям капацитет и умения за ефективно и рентабилно третиране на отпадъците. През 2014 г. Швеция дори внесе 2.7 милиона тона отпадъци от други страни.

Оставащата пепел съставлява 15% от теглото преди изгаряне. От пепелта металите се отделят и рециклират, а останалите, като порцелан и плочки, които не горят, се пресяват, за да се извлече чакъл, който се използва при пътното строителство. Около 1% все още остава и се депозира в сметища.

Димът от инсталациите за изгаряне се състои от 99,9% нетоксичен въглероден диоксид и вода, но все пак се филтрира през сухи филтри и вода. Сухият филтър се депозира. Утайката от замърсената филтърна вода се използва за запълване на изоставени мини.

В Швеция изгарянето на отпадъци за производство на енергия е безспорно, но в други страни – като САЩ – това е много дискутирана тема.

 

Да се справим по-добре

 

Hans Wrådhe от Шведската агенция за опазване на околната среда (Naturvårdsverket) смята да предложи по-висок налог върху събирането на отпадъци.

„Това ще повиши осведомеността на всички за проблема“, казва той.

Заедно с държавните агенции и корпорации Wrådhe разработва план за действие за предотвратяване образуването на отпадъци, включително как да се насърчат производителите да произвеждат продукти, които имат по-дълъг живот. Агенцията също така предлага намаляванеане на данъчните такси и приспадане на разходите за някои ремонти.

„Спонсорираните от правителството реклами за това как да се избегне разхищаването на храни също могат да помогнат“, казва той. „И по-малко токсични вещества, използвани в производството, ще означава по-малко продукти, които изискват скъпо третиране на отпадъците от тях“.

 

Фирмите се присъединяват към усилията

Някои шведски компании доброволно се включиха в борбата. Например, H & M е започнала да приема дрехи от клиенти в замяна на талони за отстъпки в инициатива, наречена „Garment Collecting“.

Компанията Optibag е разработила машина, която може да отделя цветни отпадъчни торби една от друга. Хората хвърлят храна в зелена торбичка, хартия в червено, и стъкло или метал в друга. Веднъж в завода за рециклиране, Optibag сортира торбите автоматично. По този начин станциите за сортиране на отпадъците могат да бъдат елиминирани.

Южният шведски град Хелсингборг дори монтира обществени контейнери за отпадъци с високоговорители, изпълняващи приятна музика – всичко това в името на рециклирането.

Обратно към изпълнителния директор Wiqvist на шведската асоциация за управление и рециклиране на отпадъците, който смята, че перфекционизмът при рециклирането е възможен, идея,към която си струва да се стремим.

“ Нулеви отпадъци „- това е нашият лозунг“, казва той. „Бихме предпочели да се генерират по-малко отпадъци и всички отпадъци, които се генерират, да се рециклират по някакъв начин. Съвършенството никога не може да се случи, но със сигурност е една завладяваща идея.

 

Източник:sweden.se

The Swedish recycling revolution

 

Шведската революция в рециклирането