Днес, на 2 февруари 2021г. отбелязваме Световния ден на влажните зони. Честването на този ден е свързано с Рамсарската конвенция за влажните зони (приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран), която е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси и все още продължава да е единственият договор, който е насочен към специфични екосистеми.

От тогава насам, вече 50 години, Конвенцията разширява своя обхват и понастоящем обхваща всички аспекти на опазването и разумното ползване на влажните зони, признавайки ги като екосистеми с жизненоважна значимост по отношение на опазването на биологичното разнообразие, управлението на водите и благосъстоянието на човешките общности.

България е сред първите страни, присъединили се към Конвенцията. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарските места), България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912,43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната – “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”,  “Остров Ибиша”,  “Шабленско езеро”,  “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато“.

 

 

Темата на 2021 година „Влажните зони и водата“ има за цел да фокусира вниманието на обществото върху водата, нейното изключително значение за живота, както на хората, така и на растенията, животните и птиците. Също така поставя и акцент на влажните зони като източник на сладка вода и насърчава действия за тяхното възстановяване и спиране на загубата им.

Фондация „Виа Понтика“ се присъединява към положителното и проактивно отношение към значението на влажните зони, като отбелязва днешния ден с внимание към темата.

 

 

2 февруари – Световен ден на влажните зони