Тема: Влажни зони за устойчиво градско развитие

 

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Този ден бележи приемането на Конвенцията за влажните зони на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар, на брега на Каспийско море.

Във връзка с отпразнуването на това ежегодно събитие, фондация Виа Понтика организира за учениците от среден курс на обучение няколко мероприятия,на които всички желаещи са добре дошли! Ще има много забавни дейности, като можете да научите повече за влажните зони, за растенията и животните, които разчитат на тях.

Място на провеждане на събитието са аулите на  Бургаския свободен университет.

Ето пълните подробности за програмата на събитието:

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

Влажни зони за устойчиво градско развитие

ПРОГРАМА

Дата: 02.02.2018 г. /петък/

Начало/край: 14.00 – 16.00 ч.

Място на провеждане на събитието: Бургаски свободен университет

 

13:45 – 14:00 Посрещане на гости и участници

14:00 – 14:10 Откриване на събитието, обявяване на гостите: – от организатори на събитието Кратък анонс от ученик, относно участието в събитието: – нашата мотивация за участие

14:10 – 14:40 Обявяване на инициативи, свързани със събитието и кратка програма

 Конкурси на тема – обявени предварително и класирани участници:

  1. Конкурс на тема: „Маскот (талисман) на екорезерват Бургаско езеро“ – под формата на слоган и рисунка с размер А-3
  2. Есе на тема „Моята зелена Планета – ценна земя на влажните зони“ – темата на есето се обявява предварително, оценява се от учител и от организаторите и най-добрите три се представят пред аудиторията от авторите – ученици

 

14:40 – 15:00 Водещ на тренинга – кратко представяне на програмата и организация на участниците по групи. Децата се разделят на групи и се задават темите за участие в АРТ-събитие. Всяка група се ориентира в предварително указано пространство, на което са поставени работни материали. Всяка група бързо избира водещ/говорител на групата, който се насочва към водещите за участие в жребий – избор на тема. Към групите има прикрепени наблюдаващи от по-големите ученици, които проследяват процеса и помагат на участниците.  Лидерите на групи теглят жребий (чрез водещия) за тема на участието си. Водещият отправя покана към гостите за присъединяване към избрана от тях група за включване в творческия процес. 15:00 След запознаване с темите се дава начален час за старт и се обявява времето за работа от 30-40 мин. 

 

 

15:40 – 15:50 Водещ: След изтичане на обявеното време всяка група от място представя проекта си. Необходимо е говорителят на групата да покаже и представи слогана на проекта. Гостите разглеждат творческите проекти, фотографират, а КОМИСИЯ оценява проектите.  Време 10 мин.

15:50 – 16:00 Водещият дава думата на Председателя на комисията, който да обяви резултата от класирането на творческите проекти. Обявяват се награди. Награждаване. 

16:00 Финални думи от организаторите.

N.B. Във времето от 30 мин. за работа на групите ще бъде предоставена кафе-пауза за гостите и възможност за разговори и запознанства.   

 

 

 

2 февруари 2018 – Световен ден на влажните зони