Флашмоб за раздаване на пазарски торби за многократна употреба се състоя на Синия пазар във Варна на 3-и юли – международен ден за свят без пластмасови торбички. Акцията е идея на Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и е част от предприетите в различни градове на страната инициативи под надслов „Свободни от пластмаса“.

Точно в 14:00ч. младежи тръгнаха от района на Юнашкия салон към Синия пазар и спираха всеки минувач с найлонова торбичка в ръце. „Когато отиваш на пазар, вземи своя торба и на щанда кажи: „Не, мерси, нося си!“ (#НеМерсиНосяСи). С това послание доброволците подаряваха на гражданите и гостите на Варна пазарски торбички за многократна употреба.

 

 

За пълно премахване на пластмасовите изделия за еднократна употреба на територията на Банско се споразумяха местната власт и представителите на бизнеса в курорта. В Международния ден без найлонови торбички в търговските обекти се предлагаха хартиени пликове и чанти от плат, брандирани с логото на кампанията „неРАЗДЕЛНО Банско“.

Интегрираната кампания за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците, както и намаляването на неразградимите, стартира точно преди месец, като в нея са ангажирани училища, партньорски институции, бизнесът и домакинствата в Банско. Пилотната мярка за събирането на зеления отпадък, който се компостира в регионалното депо или в домашни компостери, стартира миналата година, а резултатът е над 10 тона оползотворена маса.

Община Банско и бизнесът подписаха на 03.07.2019 споразумение, което цели до 2021 година пластмасовите изделия за еднократна упротреба да бъдат премахнати напълно, а хартиените, стъклени и пластмасови опаковки да се събират разделно на 100 процента. В хранителните магазини се предоставяха хартиени пликове и чанти от плат, с цел те да изместят найлоновите торбички. Деца участваха в сътворяването на най-дългата рисунка на тема „Зелени идеи“ .

Пластмасовите торби и опаковки от храна и напитки са пагубни за околната среда, а в дългосрочен план – и за здравето на човека. България е на последно място в статистиката на Европа за екологично самосъзнание и информираност. По 246 найлонови торби употребява всеки българин годишно (трето място в Европа). Средно по 12 минути използваме една торбичка преди да я изхвърлим.

Повечето найлонови торби се произвеждат от материал, който не може да бъде рециклиран. Те не се разграждат, а се разпадат до 400 години на миниатюрни части (микро пластмаси), които влизат в хранителната верига.

Защо се организира този световен ден и защо е важно да спрем употребата на пластмасови торбички и всякакви пластмасови изделия за еднократна употреба?

  • Защото до момента в България мерките за намаляване на употребата на еднократни полиетиленови пазарски торбички няма успех. Забраната на тези торбички се подкрепя от европейското занконодателство и би била много по-ефективна мярка, ако я приложим в България.
  • Ежегодно по света се използват до 1 трилион полиетиленови торбички, което се равнява на 1 милион всяка минута. Средностатистическият полезен живот на една полиетиленова торбичка трае 12 минути, след които тя се превръща в ненужен отпадък;
  • В Европейския съюз годишно се употребяват 800 000 тона полиетиленови торбички за еднократна употреба, или 191 броя на глава от населението, но от тях се рециклират едва 6%. Останалото количество приключва в най-добрия случай на сметищата, където често създава проблеми като запушва колекторните тръби за инфилтрат (вредните отпадни води от отпадъците), или замърсява околната среда не само в градовете, но и на отдалечени места в природата;
  • Лекотата на полиетиленовите торбички позволява разпространението им надалеч – огромно количество отиват в световните морета и океани, където причиняват смъртта на над 100 000 морски животни годишно;
  • Полиетиленовите торбички се произвеждат от невъзобновяеми и ограничени суровини – петрол и природен газ. 40 % от използвания петрол в световен мащаб отива за производство на пластмаса;
  • Всяка година умират над 1 000 000 морски птици, заради погълната пластмаса, която объркват с храна;
  • При изследвания на морската вода във всеки литър отношението на планктона и пластмасата е 1 към 6 в полза на пластмасата.

Всички тези ужасяващи статистики не са само цифри, а показват реален проблем, който всеки от нас може да предотврати, като спре използването на пластмаса за еднократна употреба и използва платнени торби, вместо найлонови.

 

3 юли-Mеждународен ден за свят без пластмасови торбички