„Без здравословна среда не можем да сложим край на бедността или да изградим просперитет. Ние всички имаме роля в защитата на единствения си дом: можем да използваме по-малко пластмаси, да караме по-малко, да разхищаваме по-малко храна и да се учим взаимно.“ – Генерален секретар на ООН Антонио Гутерис.

 

Това е  най-значимият и известен глобален ден за положителна промяна на околната среда,който се отбелязва  всяка година на 5 юни.

Световният ден на околната среда е провъзгласен на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декември 1972 г. На този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята.

Именно тогава, на 27-та сесия на Общото събрание на ООН е създадена нова организация в рамките на ООН – Програма на ООН за околната среда (ЮНЕП). Именно под егидата на ЮНЕП ежегодно се отбелязва този ден. Всяка година на този ден се присъжда основната награда на ООН в областта на околната среда и развитието – Глобал-500, на държавни, политически и обществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната среда.

Човекът е същество и създател на своята среда, което му дава физическа грижа и му дава възможност за интелектуален, морален, социален и духовен растеж. В дългата и мъчителна еволюция на човешката раса на тази планета се постига етап, когато чрез бързото ускоряване на науката и технологиите човекът придобива силата да трансформира своята среда по безброй начини и в безпрецедентен мащаб.

Организацията на обединените нации, осъзнавайки, че опазването и подобряването на човешката среда е основен въпрос, който засяга благоденствието на народите и икономическото развитие в целия свят, определено на 5 юни за Световен ден на околната среда. Празникът на този ден ни дава възможност да разширим основата за просветено мнение и отговорно поведение от страна на отделни лица, предприятия и общности за опазването и подобряването на околната среда. Откакто започна празнуването на този ден през 1974 г., той се превърна в глобална платформа за обществено общуване, която се популяризира в целия свят.
„Свързване на хората с природата“

Всеки Световен ден на околната среда е организиран по тема, която фокусира вниманието върху особено належаща екологична загриженост. Темата за 2017 г. „Свързване на хората с природата“ ни подтиква да стигнем навън и в природата, да оценяваме красотата и да мислим за това как сме част от природата и колко тясно зависим от нея. Той ни предизвиква да откриваме забавни и вълнуващи начини да изживеем и поддържаме тази жизненоважна връзка.

Милиарди хора от селските райони по цял свят прекарват всеки работен ден „свързани с природата“ и ценят напълно своята зависимост от природните водоизточници и как природата осигурява прехраната ни под формата на плодородна почва. Те са сред първите, които страдат, когато екосистемите са застрашени от замърсяване, изменение на климата или свръхексплоатация.

Подаръците на природата често са трудно оценявани в парично отношение. Подобно на чистия въздух, те често се приемат за даденост, поне докато станат оскъдни. Икономистите обаче разработват начини за измерване  в парични средства,които достигат мулти-трилиони в долари на многобройните т. нар. „екосистемни услуги“ от населението, като се започне от опрашването на  плодовите дървета и се стигне до отдиха, здравето и духовните ползи от едно изкачване на планината.

Канада, приемащата държава

Всеки Световен ден на околната среда има различна световна приемаща държава, където се провеждат официалните тържества. Тази година това е Канада.

Нейното богато и забележително природно наследство е източник на гордост и идентичност за канадците. Големите природни ресурси също така подкрепят икономическия просперитет на страната – чрез туризъм, както и чрез устойчива употреба – и здравето и благополучието на своите 36 милиона жители.

Световният ден на околната среда е важна част от тържествата на Канада за 150-ия рожден ден на страната. Като част от тържествата, през 2017 г. Канада предлага безплатни пропуски за националните си паркове.

Канадският премиер Джъстин Трюдо кара каяк по река Ниагара, за да отбележи Световния ден на околната среда.

5 юни- Световен ден на околната среда