Уважаеми членове,

IFOAM EU търси мотивирани хора (на възраст 18-30) от Австрия, България *, Германия, Полша и Испания, за да прекарат една година в нашия офис в Брюксел като част от проект за European Voluntary Service (EVS)  /Европейска доброволческа служба (ЕДС)/. Доброволците ще започнат да работят с нас през юни 2017 г. Моля, имайте предвид, обаче, че финансирането за българския доброволец не е обезпечен все още и се дължи на проблем в процес на контактуване със съответните национални органи. Ние ще знаем със сигурност в началото на април, дали ще бъдем в състояние да бъдем  домакин на доброволец от България, но ние сме много оптимистичнонастроени, че това ще бъде възможно.
Ние ще бъдем благодарни, ако разпространите посланието чрез вашите мрежи и насърчите подходящи кандидати да участват!
Те могат да направят това чрез попълване на формуляра за кандидатстване-the application form  и да го изпратят на employment [@] ifoam-eu.org преди 19 март 2017 г. Моля, имайте предвид, че ние можем да  разглеждаме заявления само от кандидати, които пребивават законно в Австрия, България, Германия, Полша и Испания.Настаняването ще бъде осигурено и доброволците ще получат билет за обществен транспорт в Брюксел , квоти за храна, както и джобни пари.

Програмата ЕДС е Европейска доброволческа служба ,която дава възможност на младите европейци  уникалната възможност да дадат своя личен принос чрез пълно работно време за доброволчески дейности в чужбина за срок от 1 година. Младите доброволци могат да развият нови умения и, следователно, да се подобри тяхното личностно, образователно и професионално развитие. Повече информация за ЕДС е предоставена на уебсайта на Еразъм +.
* Моля, имайте предвид, че за доброволеца от България, финансирането все още е предмет на одобрение на безвъзмездни средства от програмата ЕДС -моля, свържете с нас, ако имате някакви допълнителни въпроси относно този въпрос.

This project is funded by the European Union under Erasmus+

 

Best regards,

Josefine Johansson ZuazuPhone: +32 (0)2 734 21 71
Operations and Projects ManagerFax: +32 (0) 2 735 73 81

Skype: ifoameujosefine

www.ifoam-eu.org
IFOAM EU – Европейска доброволческа служба