Фондация Виа Понтика Призовава за Съпротива срещу Подновяването на Опасни Пестициди

Фондация Виа Понтика се присъединява към PAN Europe в призива към държавите членки да се противопоставят на подновяването на каптан и 8-хидроксихинолин, два пестицида, които се преразглеждат за продължаване на употребата в ЕС. Каптан е фунгицид, свързан с потенциални рискове…

Германското бюро по химикали представя предложение за свързване на ТФА с репродуктивна токсичност

Германското федерално бюро по химикали (BfC) наскоро подаде значимо предложение до Европейската агенция по химикали (ECHA), целящо да класифицира трифлуороцетната киселина (ТФА) и нейните неорганични соли като репродуктивни токсиканти. Това предложение се основава на нови научни доказателства, свързващи излагането на…

Използването на глифозат ще бъде частично забранено в България

Използването на глифозат ще бъде частично забранено в България. Той вече няма да бъде разрешен за употреба на обществени места като  паркове, градини, спортни и развлекателни съоръжения, училищни и детски площадки, както и в близост до здравни и образователни сгради.…

Глобалната Инициатива за Спиране на Износа на Опасни Пестициди

Фондация Виа Понтика се включи в отворено  писмо, адресирано до Европейския съвет, което призовава за незабавно прекратяване на производството и износа на забранени и опасни пестициди от Европейския съюз. Писмото, което е подписано от десетки организации от цял свят, поставя…

Включване на трифлуороцетна киселина (TFA) като приоритетно вещество по Рамковата директива за водите (РДВ)

На 30 май 2024 г. Фондация Виа Понтика, в сътрудничество с коалиция от неправителствени организации, част от Мрежата за действие срещу пестицидите в Европа (PAN Europe), изпратиха писмо до заместник постоянните представители на правителствата на държавите членки в Европейския съюз.…

НПО брифинг за Съвета относно Закона за мониторинг на почвите

Група от неправителствени организации отправиха свои препоръки до експертите на държавите-членки, участващи в преговорите за Закона за мониторинг на почвите (СМЛ). Фондация „Виа Понтика“ изцяло подкрепя тези виждания и цели да допринесе за постигането на амбициозна и ефективна позиция, която…

#CAPreform Отворено писмо до европейските депутати

Фондация „Виа Понтика“, която е активно ангажирана в опазването на природата и екологичното благополучие, наскоро подписа важно отворено писмо до европейските депутати. Писмото разглежда сериозни въпроси, свързани с околната среда и земеделската политика в Европа. Целта на писмото е да…

Съвместно изявление по повод оттеглянето на проекта на Регламент за устойчива употреба на пестицидите

На 6 февруари 2024 г., Европейската комисия обяви, че ще оттегли своето предложение за Регламент за устойчиво използване на пестицидите (SUR). 125 организации, включително Фондация „Виа Понтика“, пчелари, фермерски организации и профсъюзи, подписаха общо изявление, осъждащо неуспеха на ЕС да…

Конкурс за детска рисунка по повод Световния ден на влажните зони 2024

Фондация „Виа Понтика“ организира КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, посветен на Световния ден на влажните зони – 2 февруари на тема: Влажните зони: Източник на живот и благосъстояние  на човека Условия за участие: Конкурсните творби ще бъдат разделени в три възрастови…

Съобщение за набиране на оферти – риболовни принадлежности

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА Във връзка с изпълнението на проект Развитие на устойчив приключенски и риболовен туризъм на територията на МИРГ Бургас-Камено, Договор № МДР-ИП-01-14/18.05.2023г., по процедура BG14MFOP001-4.098-S2, „Развитие и популяризиране идентичността на територията на…