Съобщение за набиране на оферти – риболовни принадлежности

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА Във връзка с изпълнението на проект Развитие на устойчив приключенски и риболовен туризъм на територията на МИРГ Бургас-Камено, Договор № МДР-ИП-01-14/18.05.2023г., по процедура BG14MFOP001-4.098-S2, „Развитие и популяризиране идентичността на територията на…

Съобщение за набиране на оферти – информационни тебели

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА Във връзка с изпълнението на проект Развитие на устойчив приключенски и риболовен туризъм на територията на МИРГ Бургас-Камено, Договор № МДР-ИП-01-14/18.05.2023г., по процедура BG14MFOP001-4.098-S2, „Развитие и популяризиране идентичността на територията на…

Публична покана – оборудване водна разходка

Фондация „Виа Понтика“ обявява на заинтересованите страни, че публикувала публична покана с предмет: Доставка на оборудване за водна разходка Място на доставката: Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „ВАЯ“, гр. Бургас 8000, кв. Долно Езерово, местност ГЕРЕНА Доставката се осъществява…

Публична покана – оборудване за конна езда

Фондация „Виа Понтика“ обявява на заинтересованите страни, че е публикувала публична покана с предмет: Доставка на оборудване за конна езда по 2 обособени позиции: 1. Доставка на състезателен паркур и учебно оборудване за конна езда 2. Доставка на амуниция и…