Покана за включване в кампания за намаляване на морските отпадъци „НАШЕТО МОРЕ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ“

Фото: Христо Анестев Фондация „Виа Понтика“ има удоволствието да ви покани, да се включите в кампанията за намаляване на отпадъците, която се провежда с подкрепата на ЕС под надслов „НАШЕТО МОРЕ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ“*. Целта на кампанията е прилагане на…

Регламент за провеждане на Кампания за определяне на графични материали ,,Нашето Море – Нашето Бъдеще“

Организатори на кампанията: Фондация „Виа Понтика“ Ви кани да се включите под надслов ,,Нашето Море – Нашето Бъдеще“. Тема и цел на кампанията: Кампанията се провежда във връзка с изпълнението на проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските…

Морета в риск: Как да оформим бъдещето без мини

  Документ, публикуван от Seas At Risk, предупреждава за катастрофалните последици за околната среда от нов бум на минното дело, като същевременно показва, как може да бъде предотвратено то. Отварянето на повече мини на сушата и изтласкването на минната  индустрия…

Световният ден на океаните 2021

  Световният ден на океаните напомня за всяка една от основните роли на океаните в ежедневието.Те са белите дробове на нашата планета и основен източник на храна и лекарства и критична част от биосферата. Целта на Деня е да информира…

Световен ден на околната среда 2021

Пандемията, с която светът се бори вече почти 1,5 години, показва колко пагубни могат да бъдат последствията от загубата на екосистемата. Чрез свиване на площта на естествените местообитания за животните, ние създадохме идеални условия за разпространение на патогени – включително…

Заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител

  ЗАПОВЕД № ПП-03-2021/25.05.2021 г. за откриване на процедура за определяне на изпълнител На основание чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г.: І. Откривам процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС №…

Решение за прекратяване на процедура за определяне на изпълнител

РЕШЕНИЕ № ПП-01-2021/21.05.2021 г. За прекратяване на процедура за определяне на изпълнител І. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в демонстрационен участък…

Международен ден за биологично разнообразие – 22 май

  „Трябва да защитим природата, да възстановим екосистемите и да установим баланс в отношенията си с планетата. Наградите ще бъдат огромни. Като обърнем загубата на биологично разнообразие, можем да подобрим човешкото здраве, да осъществим устойчиво развитие и да се справим…

Семинар „Бъдещето на морето“бе посветен на Европейския морски ден в България 2021

  На 20.05.2021 г. в експозиционен център „Флора“ в Морската градина на гр. Бургас се проведе еднодневен семинар на тема „Бъдещето на морето“. Отчитайки голямата  значимост  на  морската  среда  на  Черно  море  в  икономическо, социално и здравно отношение, Фондация „Виа…

Инициатива “Европейски ден на морето в моята страна”

  Фондация “Виа Понтика” се включва в инициативата на Европейската комисия “Европейски ден на морето в моята страна” по повод Европейски морски ден 2021г На 20 май отбелязваме Европейския ден на морето. Обявяването му е сред ключовите инициативи на Интегрираната…