Среща на бургаските неправителствени организации

  На 10 март, от 17:00ч., в читалище Хамалогика, град Бургас,се проведе работна среща на бургаските неправителствени организации. Координатор проекти на Фондация „Виа Понтика“ посети събитието, което  беше инициирано  от Българска Фондация Биоразнообразие. Над  двадесет представителя на НПО от Бургаския…

Ограничава се употребата на продукти за растителна защита, с цел опазване на пчелните семейства

  Ограничава се употребата на Продукти за растителна защита (ПРЗ), с цел  опазване на пчелните семейства. Промените целят въвеждане на по-рестриктивни часови ограничения при извършване на третиранията. Това предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016…

ЕС трябва да спре вноса на храни, третирани със забранени пестициди

  Прочетете пълното писмо до Европейския комисар за здраве и безопасност на храните Стела Кириакидес: Остатъците от пестициди в селскостопанския внос не трябва да компрометират общественото здраве и Европейската Зелена Сделка. Европейската комисия трябва да вземе решение относно останалите количества…

Марки с тема Световния фонд за дивата природа (WWF) бяха дарени на Фондация Виа Понтика

    Колекция от пощенски марки с тема WWF -Световния фонд за дивата природа, бяха дарени на Фондация Виа Понтика. Тя представя някои от най-изумителните диви птици и животни в света. Вижте каталога ТУК Световният фонд за природата (WWF) е…

Нов подход за управление на защитените територии на европейската мрежа Натура 2000 в България

  На 28 Февруари, екипът на Фондация „Виа Понтика“ взе участие в първото регионално събитие за област Бургас на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на НАТУРА 2000 в България“. Събитието се реализира в рамките на проект…

Мерки за намаляване на морските отпадъци

  На 20 Февруари 2020 г., в град Бургас, в Експозиционния център „Флора“ на Приморския парк, зала № 2, бе проведен информационен ден по Покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2  „Система…

Излезе каталогът на пощенските марки 2019, съдържащ иницираната от Фондация Виа Понтика серия пощенски марки

Излезе каталогът на пощенските марки 2019 с подробна информация и изображения на всички български марки и блокове, отпечатани през 2019 г. Между тях е и иницираната от Фондация Виа Понтика серия пощенски марки с четири от най-красивите видове водолюбиви птици…

Кои са наградените деца, участвали в конкурса „Екопауър“

  По повод 2 февруари, Световния ден на влажните зони, Фондация „Виа Понтика“ и Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ организираха „Екопауър“ конкурс за най-интересен комикс с екологична насоченост на тема: Супергерои в опазване на влажните зони и околната среда.  …

Младите граждани на Бургас вдъхновено отбелязаха Световния ден на влажните зони 2020

  Днес, 07.02.2020, в Експозиционен център „Флора“ Бургас, Фондация „Виа Понтика“ съвместно с Община Бургас и РИОСВ Бургас откри Дните на влажните зони 2020. В качеството си на пълноправен член на Wetlands International и в координация с Рамсарската конвенция, по…

Стипендии на EUROPARC Alfred Toepfer Natural Heritage

  Всяка година, с подкрепата на EUROPARC Alfred Toepfer Natural Heritage се присъждат три стипендии на млади природозащитници, работещи в полза на защитените територии. Всяка стипендия е на стойност 3000 евро и дава възможност на успешните кандидати да предприемат проучвателно…