Фондация Виа Понтика участва в среща по мярка 5 от Морската стратегия на Република България

Основна схема на повърхностните морски течения и основни наземни източници и горещи точки на морското замърсяване в Черноморския регион   На 5 юни  2019 г., Световния ден на околната среда, Басейнова дирекция „Черноморски район“ на Министерство на околната среда и…

Прессъобщение: Опасният спад в природата е „безпрецедентен“; изчезването на видовете „се ускорява“

  Настоящият глобален отговор е недостатъчен; „Трансформационни промени“ са необходими за възстановяване и защита на природата; Може да се преодолее противопоставянето на капиталовложения и общественото благо; Най-изчерпателна оценка от този вид; 1 000 000 вида застрашени от изчезване.   Природата…

Международният съюз за опазване на природата(IUCN) подкрепя глобалната Харта срещу замърсяването на океаните с пластмаса

  На неотдавнашната среща на високо равнище на защитници на природата Nature Champions Summit в Канада, IUCN подписа подкрепената от Канада Харта срещу замърсяването на океаните с пластмаса. Този план от пет части символизира глобалния ангажимент на най-високо равнище за…

Отбелязване на Европейската зелена седмица 2019 в Бургас

          Европейската зелена седмица е най-голямото ежегодно европейско събитие относно политиката за околната среда, което привлича участници от правителствените среди, промишлеността, неправителствените организации, научните среди и медиите за осъществяване на уникален обмен на идеи и най-добри…

Участие в обучението на бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПС “Черноморски басейн 2014-2020”

  Екип на Фондация Виа Понтика, участващ в управлението на проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“…

На Световния ден на пчелите: Slow Food Europe e част от действията за спасяване на пчелите

По време на Световния ден на пчелите, пчеларите в Европа се опасяват, че държавите-членки ще подкопаят забраната за убийците на пчелите-неоникотиноиди, като отварят вратата за подобни вредни пестициди. Slow Food Europe е част от общоевропейско действие за търсене на пчелоустойчиви…

Световен ден на пчелите: 20 май 2019 г.

    Пчелите и други опрашители, като пеперуди, прилепи и колибри, са все по-застрашени от човешки дейности. Опрашителите позволяват на растенията, включително много хранителни култури, да се размножават. Опрашителите не само допринасят пряко за продоволствената сигурност, но и са от…

Международният ден на очарованието на растенията ще честват наши университети

На 18 май е Международният ден на очарованието на растенията, който учебните заведения и научните институти в България се подготвят да честват. Събитията ще се проведат не само на 18-ти, но и в други работни дни от седмицата. Международният ден…

Европейска Зелена седмица 2019

  Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ ще се проведе от 13 до 17 май. Официалното събитие по откриването – на което ще присъстват еврокомисарят по околната среда, морските въпроси и риболова, Кармену Вела и маршалът на област Мазовия, Адам Струзик…

Никога не е твърде рано да започнеш да се интересуваш как можеш да защитиш природата

  На 30 април Фондация Виа Понтика съвместно с ръководството и ученици от ОУ „Михаил Лъкатник“ Бургас, проведе мероприятие с екологична насоченост на територията на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ в контекста на Световните дни на мигриращите птици.…