Първа транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All

    Първата транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All се състоя в София, България, в периода 9-10 декември 2019 г. По време на двудневното събитие бяха проведени множество ползотворни дискусии, като беше обсъдено стартирането и изпълнението на…

Даден е старт на първата транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All

  Днес, 09 декември 2019, в гр. София започна първата транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All, който си поставя за цел да даде сериозен принос в усъвършенстване на селскостопанския сектор в страните от Европейския съюз чрез насърчаване…

ПЪРВА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SMART FARMING IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

  В периода 9-10 декември 2019 г., в гр. София ще се проведе първата транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All. Водещ партньор на проекта е Фондация Виа Понтика, а останалите партньори са: OECON GROUP BULGARIA, България DECAPLUS…

Европейският съюз няма да изпълни своите екологични цели до 2020г.

  Дим се стеле на талази от един завод край Париж на 13 ноември   Европейският съюз няма да изпълни своите екологични цели до 2020 г., но би могъл да постигне тези за 2030 и 2050 г., ако се предприемат…

„Екопауър“ конкурс за най-интересен комикс

До всички колеги, доброволци, съмишленици и природолюбители, Фондация „Виа Понтика“ и Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ представят на вашето внимание най-новото си начинание: „Екопауър“ конкурс за най-интересен комикс   Тема: Супергерои в опазване на влажните зони и околната среда В…

Семинар относно мерките за опазване, прилагани по силата на природозащитните директиви в местата на Натура 2000, които са благоприятни за опрашителите

    В сряда, 13 ноември 2019 г., в Генералната дирекция по околна среда (DG ENV) на Европейската комисия, Брюксел, Белгия, се проведе семинар за мерките за опазване, прилагани съгласно директивите за природата в местата на Натура 2000, които благоприятстват…

Тръмп започва едногодишен процес за официално излизане от Парижкото споразумение за климата

  • Изходът няма да бъде окончателен до деня след изборите през 2020 година • Франция и Китай ще подпишат пакт за „необратимост“ на климатичното споразумение   Доналд Тръмп обявява решението си през юни 2017 г. да се оттегли от…

Евростат: България е на второ място в ЕС по рециклиране на пластмасови опаковки

България е на второ място в ЕС по дял на рециклираните пластмасови отпадъци, стана ясно от данни на Евростат. Проучването е направено през 2017 година. 65% от този вид боклук се рециклира у нас. Първенец в това начинание е Литва…

Национална кръгла маса „Морето – граница или врата“

  На 1 Ноември 2019 г. от 10:00 ч. в Експозиционен център „Флора“ Бургас се проведе за единадесети път Национална кръгла маса „Морето – граница или врата“. Събитието събра заедно представители на регионалната и местна власт, университетите, образователните структури, културните…

Информационна среща за последствията върху Черно море, причинени от морските отпадъци

  На 30 октомври  2019 г., в навечерието на Международния ден на Черно море, Басейнова дирекция „Черноморски район“ на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) организира Информационна среща за повишаване на осведомеността по отношение на последствията върху морската околна…