Фондация „Виа Понтика“, която е активно ангажирана в опазването на природата и екологичното благополучие, наскоро подписа важно отворено писмо до европейските депутати. Писмото разглежда сериозни въпроси, свързани с околната среда и земеделската политика в Европа.

Целта на писмото е да настоява за запазване на екологичните условия в Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. В него се изразява загриженост относно опитите на Европейската комисия да намали строгостта на тези условия, което може да има значителни отрицателни последици за околната среда.

Виа Понтика е една от многото организации, които са подписали този документ, подчертавайки своя ангажимент към защита на природните ресурси и насърчаване на устойчиви практики. С тази стъпка, фондацията потвърждава своята роля като ключов играч в защитата на екосистемите и поддържането на здравословни взаимоотношения между човека и природата.

Подписването на отвореното писмо също така подчертава ангажираността на фондацията към сътрудничество на европейско ниво и участието ѝ в международни инициативи, които целят да влияят положително на политики, важни за екологичното бъдеще на континента.

Във времена, когато екологичните предизвикателства стават все по-наложителни, действията на Фондация „Виа Понтика“ и нейното участие в такива инициативи са от съществено значение за гарантиране на устойчиво бъдеще. Призивът към европейските законодатели да вземат предвид екологичната устойчивост в земеделската политика е ключов за поддържане на здравословната среда и защита на природните ресурси в Европа.

Пълният текст на писмото можете да намерите тук: https://bit.ly/4aHiUEb

#CAPreform Отворено писмо до европейските депутати