На Световния ден на пчелите: Slow Food Europe e част от действията за спасяване на пчелите

По време на Световния ден на пчелите, пчеларите в Европа се опасяват, че държавите-членки ще подкопаят забраната за убийците на пчелите-неоникотиноиди, като отварят вратата за подобни вредни пестициди. Slow Food Europe е част от общоевропейско действие за търсене на пчелоустойчиви стандарти за пестициди в Европа.
Около 75% от световните хранителни култури разчитат на опрашването на животни. Според ФАО (Организация за прехрана и земеделие, ООН) днешните видове се сблъскват със 100 до 1 000 пъти по-високи от нормалните стойности поради човешки въздействия. Въвеждането на пестициди изпрати равновесието между селското стопанство и пчелите в криза, нанасяйки вреда на нецелеви видове, оставяйки остатъци от пестициди в околната среда и хранителната верига още много години след употребата им. Неотдавнашният доклад на ФАО за биоразнообразието показа значителен спад на броя на птиците и насекомите, по-специално на пчелите и други опрашители, като посочи пестицидите като един от основните фактори.

Slow Food Europe е загрижена, че при отсъствието на строги европейски правила за безопасност, много пестициди, които убиват пчелите, ще продължат да се използват, и повече ще дойдат на пазара, което ще направи много прочутата забрана на три неоникотиноидни пестицида в Европа миналата година излишна , Slow Food Europe е сигурна, че за да спаси пчелите, ЕС трябва да забрани всички пестициди, които убиват пчелите, а не само три от тях.

Символично, по време на Световния ден на пчелите, представители на държавите-членки на ЕС се събират, за да обсъдят прилагането на стандартите за оценка на токсичността, известни като Bee Guidance Document -Ръководство за пчелите, разработен от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) през 2013 г. Въпреки това EFSA е приложил изцяло новите правила само за оценката на три неоникотиноиди (имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам), които са били забранени в ЕС през 2018 г. До днес националните правителства на ЕС не успяха да подкрепят използването на Ръководството за пчелите от 2013 г. във всички други решения за пестициди. Омбудсманът на ЕС наскоро призна, че процесът на приемане на Ръководството за пчелите е „лошо управление“, тъй като Комисията е отказала да предостави публичен достъп до позициите на държавите-членки.

Slow Food Europe активно се застъпва за пълното прилагане на документа за насочване на пчелите и е част от съвместна коалиция от организации на гражданското общество, която изисква лицата, вземащи решения, да спасят пчелите и за по-голяма прозрачност в процеса на оценка на риска. На 9 май най-скорошните съвместни действия се състояха в няколко европейски града: пчелари и екологични групи подадоха петиция, подписана от над 230 000 европейци на своите национални министри на земеделието в 7 европейски столици, с молба да подобри начина, по който ЕС тества всички нови пестициди. Местната група пчелари и активисти на Slow Food се обърнаха към Министерството на земеделието в Рим и преди срещата в Брюксел помоли италианското правителство ефективно да защити пчелите от вредни пестициди.

На Световния ден на пчелите Slow Food стартира и международна акция „Slow Bees”, която цели да повиши защитата на опрашителите и да осигури по-голям резонанс, обхват и видимост към заплахите, които пчелите и другите опрашители, растенията и биологичното разнообразие срещат днес. Световната мобилизация, която ще действа, ще бъде стартирана онлайн, използвайки хештеговете #onetreeforahive #plantoneforpollinators #slowtreesforbees.

slowfood.com

 

Нов доклад за Световния ден на пчелите рисува мрачна картина от изчезване и спад

Световен ден на пчелите: 20 май 2019 г.

 

 

Пчелите и други опрашители, като пеперуди, прилепи и колибри, са все по-застрашени от човешки дейности.

Опрашителите позволяват на растенията, включително много хранителни култури, да се размножават. Опрашителите не само допринасят пряко за продоволствената сигурност, но и са от ключово значение за опазването на биологичното разнообразие – крайъгълен камък на целите за устойчиво развитие. Те също служат като индикатори за евентуални екологични рискове, сигнализиращи за здравето на местните екосистеми.

Инвазивните насекоми, пестицидите, промените в земеползването и практиките за еднократна употреба могат да намалят наличните хранителни вещества и да представляват заплаха за пчелните семейства.

За да повиши осведомеността за значението на опрашителите, заплахите, пред които са изправени и техния принос за устойчивото развитие, ООН определи 20 май като Световен ден на пчелите.
Защо тази дата? 20 май съвпада с рождения ден на Антон Янша, който през 18-ти век е пионер на съвременните техники за пчеларство в родната си Словения и възхвалява пчелите за способността им да работят толкова упорито, като се нуждаят от толкова малко внимание.

През 2018 бе първото отбелязване на Световния ден на пчелите.

Основната цел на събитията през 2019 г. е да се популяризира значението на пчелите и другите опрашители за нашето оцеляване. Трябва да осъзнаем, че просто обявяването на Световния ден на пчелите не прави много за пчелите и други опрашители; основната работа, насочена към тяхното запазване, все още трябва да бъде предприета и Световният ден на пчелите е отлична възможност да напомни за това. Пчеларите и природозащитниците биха искали да помолят всички да помогнат за подобряване на условията за пчелите, като по този начин се подобрят условията за оцеляване на хората. Не са необходими големи стъпки; от значение е всяко действие, което улеснява съществуването на пчелите.

 

 

Всеки човек може да допринесе за запазването на пчелите и другите опрашители. Ето няколко предложения:

Отглеждайте нектарни цветя за декоративни цели на балкони, тераси и градини.
Купете мед и други продукти от кошера от най-близкия местен пчелар.
Повишавайте осведомеността на децата и подрастващите относно значението на пчелите и изразявайте подкрепа за пчеларите.
Направете ферма за опрашители на балкона, терасата или градината; можете да го направите сами или да закупите във всеки магазин за домашно обзавеждане.
Запазете старите ливади – които се отличават с по-разнообразен набор от цветя – и сейте растения, които носят нектар.
Косете тревата на ливадите само след като растенията, които носят нектар, са приключили цъфтежа.
Предложете подходящи места за земеделие за временно или постоянно заселване на пчелите, така че да имат подходящо пасище; като следствие, те ще опрашват вашите растения, които по този начин ще носят повече плодове.
Използвайте пестициди, които не увреждат пчелите и ги пръскайте при безветрено време, рано сутрин или късно през нощта, когато пчелите се оттеглят от цветовете.
Мулчирайте цъфтящи растения в овощни градини и лозя, преди да ги напръскате с пестициди, така че да не привличат пчелите, след като бъдат напръскани.

greeningtheblue.org

Международният ден на очарованието на растенията ще честват наши университети

На 18 май е Международният ден на очарованието на растенията, който учебните заведения и научните институти в България се подготвят да честват. Събитията ще се проведат не само на 18-ти, но и в други работни дни от седмицата.

Международният ден на очарованието на растенията се провежда за пети път под егидата на Европейската организация за растителна наука ( European Plant Science Organisation (EPSO), Брюксел, Белгия. Целта на това честване е да се съберат, колкото се може повече хора по света, очаровани от растенията и ентусиазирани относно значението на растителната наука за селското стопанство и устойчивото производство на питателна храна, както и за градинарството, горското стопанство и производството на растителни нехранителни продукти като хартия, дървен материал, химикали, енергия и фармацевтични продукти. Ролята на растенията в опазването на околната среда също е ключово послание.

Всеки е добре дошъл да се присъедини към тази инициатива!

В България тя се подкрепя от Агробиоинститута на Селскостопанска академия, Биологическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, от Факултета по природни науки на Шуменския университет и от Аграрния университет в Пловдив.

На 18.05.2019 г. от 11 до 17 ч, във фоайето и градината на Биологически факултет с адрес на бул. “Драган Цанков” №8 са поканени ученици, студенти, учени и граждани. „Денят на очарованието на растенията” ще включва различни активности за деца и юноши, като изработване на апликации, засаждане на цветя и семена от различни растения, изложби на снимки, рисунки и колекция от цветни декоративни растения, както и посещения в Хербариума и Геномния център на факултета.

Онагледяващи презентации, постери и опитни постановки ще представят информация по различни теми свързани с растенията и тяхното значение. В края на деня ще се раздават награди на победителите в различните тематични конкурси на тема “Растенията като храна за хора и животни”.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” ще открие в зала 202 Международния ден на очарованието на растенията на 16 май c програма под мотото „Никой не е по-голям от хляба“. Тя включва научен семинар „От зърното до хляба“, изложба „Минало, настояще и бъдеще на хляба, хлебните и сладкарските изделия“, награждаване на победителите от литературен конкурс „Най-вкусният хляб“ и др.

Аграрният университет в Пловдив кани всички студенти, преподаватели и служители в парка на Университета да отбележат празника на 16 май с изложби, базари, презентации и дискусии за богатството на растителния свят, за ролята на растенията в опазването на околната среда и други.

Европейска Зелена седмица 2019

 

Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ ще се проведе от 13 до 17 май. Официалното събитие по откриването – на което ще присъстват еврокомисарят по околната среда, морските въпроси и риболова, Кармену Вела и маршалът на област Мазовия, Адам Струзик – ще се проведе в област Мазовия, във Варшава, Полша на 13.05.2019.

Конференцията на високо равнище във връзка с европейската Зелена седмица е планирана от 15 до 17 май в Брюксел. Отворена е за заинтересовани групи от природозащитници и по-широката аудитория, като също ще включва и церемонията по награждаване на „Европейската седмица за намаляване на отпадъците“ , организирана от Комитета по районите на ЕС и церемонията по награждаване на LIFE, съответно на 15 и 16 май.

Повод за дискусия

Организирана от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия в продължение на близо 20 години и привличаща водещи фигури от цял свят, „Зелената седмица“ е най-голямото ежегодно дискусионно събитие на тема европейска политика за околната среда. То насърчава дебати между европейски, национални и местни заинтересовани групи с цел да се генерират нови идеи, които да се вложат в разработването на политики и въвеждането им.

Тези дебати поддържат растежа на общоевропейска общност от дейци, който участват в изграждането на екологична устойчивост и в споделянето на практики, както и в мотивирането на гражданите да се включат в природозащитните акции на ЕС и да направят своя собствен принос.

Темата на 2019 г.

Законите за околната среда на ЕС имат огромно влияние върху нашият живот. Те подобряват качеството на водата и въздуха, защитават природата и окуражават рециклирането. Но за да доведат наистина до промяна, те трябва да се прилагат с пълна сила.

На  27 март 2019 г. Европейската комисия публикува комплект доклади за състоянието на прилагането на законите за околната среда в Европа: Преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда. Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ ще прецени откритията на този Преглед, като задава въпроси като: С какво законите за околната среда на ЕС са от полза за гражданите? Как изглежда успешното им прилагане? Защо и къде съществуват пропуски в прилагането? Как могат заинтересовани групи да поемат изпълнението на закони на ЕС? И как може ЕС да улесни всичко това, като гарантира, че гласовете на гражданите  се чуват?

Виж още:

Преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда — Комисията помага на държавите членки да прилагат по-ефективно европейските правила, така че да се осигури защита на гражданите и да се повиши качеството им на живот

Преглед на изпълнението на политиките за околната среда 2019 – ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Партньорски събития

Както всяка година, европейската „Зелена седмица“ ще включва много партньорски събития организирани из цяла Европа през месеците април и май от огромно разнообразие от заинтересовани групи, включително местни власти, неправителствени организации и бизнеси. Примерите включват:

  • имитация на съдебен процес по проблем, свързан с прилагането на законодателството за околната среда, организирано от студенти в Юридическия факултет на град Лион на 26 април;
  • жива лаборатория в Гьотеборг на 08 май, която позволява на доставчици на продукти без вредно съдържание да ги представят на потенциални купувачи, като начално училище Хоппет, без съдържание на вредни съставки;
  • семинар „Знай какво има под повърхността” за съхранение на подводното наследство от 15 до 19 май, провеждан основно на лодка, в близост до италианските Егадски острови.

Предизвикателство #MyGreenAction /#МоетоЗеленоДействие

Провеждано от 21 март до 10 май, предизвикателството #MyGreenAction приканва млади европейци да споделят снимки, видеа или илюстрации на действия, които са предприели, за да осигурят по-зелено бъдеще, през своите собствени профили в Инстаграм или Туитър, или под официални публикации на Европейската комисия във Фейсбук за предизвикателството #MyGreenAction. На всеки две седмици, три предложения ще бъдат избрани и представени в профилите в социалните мрежи на Комисията и десетте най-добри предложения от всички ще бъдат включени във видео, което ще се прожектира на европейската „Зелена седмица“.

Европейски избори

Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ се провежда по време на предизборната кампания за Европейски избори от 23 до 26 май. Чрез демонстриране на активирането на дейностите за защита на околната среда от страната на ЕС през последните години, тя представя възможност да се насърчава напълно информирано демократично участие (особено сред тези, които гласуват за първи път).

Виж още:

Общи предизвикателства и как да се обединят усилията за постигане на по-добри резултати-EN

 

news.cision.com/eu-green-week-2019

Никога не е твърде рано да започнеш да се интересуваш как можеш да защитиш природата

 

На 30 април Фондация Виа Понтика съвместно с ръководството и ученици от ОУ „Михаил Лъкатник“ Бургас, проведе мероприятие с екологична насоченост на територията на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ в контекста на Световните дни на мигриращите птици. Събитието е част от програмата на годишната кампания -Дни на мигриращите птици, за която можете да научите повече на адрес worldmigratorybirdday.org.

 

 

На територията на парка бяха изградени пет различни локации, които ни позволиха да ангажираме децата в следните дейности: наблюдение на птици, скаутинг, пчеларство, приложни изкуства и лов на съкровища.

 

 

 

В контекста на Световните дни на мигриращите птици научихме децата как и кога се наблюдава миграцията на птиците. По време на интерактивната беседа, подрастващите се запознаха с основните редки и защитени видове птици на територията на екопарка, нужната екипировка за тяхното наблюдение и други много любопитни факти свързани с гнезденето и популацията на мигриращите птици.

 

 

 

 

Представихме им още нагледни уроци как се оцелява сред природата и как да използваме и да се държим отговорно към природните ресурси. Какви са основните трикове и хитрини, които ползват опитните скаути и колко е важна предварителната ни подготовка.

 

 

 

 

Сред нашето пчелно стопанство децата имаха възможност да се запознаят с различните видове кошери, да наблюдават специален демонстрационен, стъклен кошер и да опитат от био производството. Това медено приключение имаше за цел да разкаже за важността на пчелните семейства спрямо цялото човешко съществуване и да научи малките посетители, че тяхното опазване е от жизнена важност.

 

 

 

 

Приложните изкуства и спортните занимания, на които се посветихме след това само допринесоха за приятното преживяване и възможността за осмисляне на всичко научено по време на реализираното екологичното обучение.

 

 

До нови срещи в споделената ни грижа за природата!

 

Ден на Земята 2019 – „Защитете нашите видове“

 

Днес е Международният ден на Земята. Той се отбелязва всяка година на 22 април за привличане на вниманието върху опазването на планетата и съхраняването на живота върху нея. Повече от 1 милиард души от 192 държави участват всяка година в събитията, посветени на Деня на Земята, което го прави най-голямото гражданско движение в света.

Денят на Земята за първи път е отбелязан в САЩ през 70-те години на миналия век и става глобален през 90-те години. Идеята за честване на този ден е предложена от Гейлорд Нелсън, американски сенатор от Уисконсин. Нелсън, който е бил свидетел на опустошенията, причинени от огромния петролен разлив в Санта Барбара, Калифорния през 1969 г., разбрал неотложността на въпроса.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването страната ни е представена от Благовест Сендов. Той сформира Национален комитет за Деня на Земята.

На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Документът е връчен на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г.

Всяка година организацията Международна мрежа за Деня на Земята се фокусира върху актуална тема, свързана с опазването на планетата. Мотото на кампанията тази година е „Да защитим нашите видове“.

 

 

Ето призива на Международната мрежа за Деня на Земята:

 

„В природата нищо не съществува само.“
– Рейчъл Карсън, 1962

 

Подаръците на природата за нашата планета са милионите видове, които познаваме и обичаме, и още много други, които остават да бъдат открити. За съжаление, човешките същества безвъзвратно нарушават баланса на природата и в резултат на това светът е изправен пред най-голяма вероятност на изчезване, след като загубихме динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на видовете в нашия свят днес е резултат от човешката дейност.

Безпрецедентното глобално унищожаване и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко свързани с причините, предизвикани от човешката дейност: изменението на климата, обезлесяването, загубата на местообитания, трафика и бракониерството, неустойчивото земеделие, замърсяването и пестицидите- назоваваме само няколко. Въздействията са много обширни.

Ако не действаме сега, изчезването може да бъде най-трайното наследство на човечеството.
Всички живи същества имат присъща стойност и всяка играе уникална роля в сложната мрежа на живота. Трябва да работим заедно, за да защитим застрашени и изчезващи видове: пчели, коралови рифове, слонове, жирафи, насекоми, китове и др.

Добрата новина е, че степента на изчезване все още може да бъде забавена и много от нашите намаляващи, застрашени и изчезващи видове все още могат да се възстановят, ако сега работим заедно, за да изградим общо глобално движение на потребителите, избирателите, педагозите, религиозните лидери и учените, които да изискват незабавни действия.

Мрежата на Деня на Земята приканва хората да се присъединят към нашата кампания за защита на нашите видове. Нашите цели са:

-Обучение и повишаване на осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на милиони видове и причините и последствията от това явление.
-Постигане на големи политически победи, които защитават широки групи от видове, както и отделни видове и техните местообитания.
-Изграждане и активиране на глобално движение, което обхваща защита на природата и нейните ценности.
-Насърчаване на индивидуални действия като хранене на растителна основа и спиране употребата на пестициди и хербициди.

 

Обучение на бенефициенти от първата покана за представяне на предложения по съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г

 

За да се осигурят предпоставки за безпроблемно изпълнение на проектите, договорени в рамките на първата покана за предложения за съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г., структурите за управление на програмата организираха обучителна сесия, посветена на бенефициентите от първата покана за представяне на предложения.

Програмата за Черноморския басейн за периода 2014-2020 г. е част от трансграничното сътрудничество на Европейския съюз (CBC) в рамките на Европейския инструмент за съседство (ENI).

ENI CBC получава финансиране от ENI, както и от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ, които се обединяват. Всички източници на финансиране могат да бъдат използвани от двете страни на външната граница на ЕС за действия от обща полза.

Програмата за трансгранично сътрудничество за Черноморския басейн за 2014–2020 г. се основава на предишната рамка за сътрудничество, програма за ENPI CBC за трансгранично сътрудничество за Черноморския басейн 2007-2013 г., по която бяха отпуснати и изпълнени 62 проекта в 8 държави около басейна на Черно море.

Целевите групи за събитието бяха водещите бенефициенти и бенефициентите на договорените проекти в рамките на първата покана за представяне на предложения.

Събитието се проведе в Букурещ, Румъния, на 16-17 април 2019 г. Обучението имаше за цел да повиши капацитета на бенефициентите и да им предостави резюме на Ръководството за изпълнение на проекта с акцент върху общите правила за изпълнение на проекта; вътрешна и външна комуникация; управление на проекти, нередности, измами и корупция; докладване; изменение на договора за безвъзмездна помощ; мониторинг на проектите, проверки на разходите и проверки на място.

Проектът „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ бе представляван от председателя на Управителния съвет на Фондация Виа Понтика, г-жа Ина Агафонова, България – Водещ партньор и г-жа Ралука Трандафир от Университета Овидиус в Констанца, Румъния – Партньор.

Европарламентът налага забрана на пластмаси за еднократна употреба

 

 

В сряда Парламентът подкрепи нов закон, който забранява пластмасови изделия предназначени за еднократна употреба, като чинии, прибори, сламки и клечки за уши.

560 евродепутати гласуваха в полза на споразумението с министрите на ЕС, срещу 35 „против“ и 28 „въздържал се“.

Следните продукти ще бъдат забранени в ЕС до 2021 г.:

  • Прибори за еднократна употреба (вилици, ножове, лъжици и пръчици за хранене)
  • Пластмасови чинии за еднократна употреба
  • Пластмасови сламки
  • Изработени от пластмаса клечки за уши
  • Пластмасови дръжки за балони
  • Оксоразградими пластмаси и съдове за храна, както и чашки изработени от експандиран полистирен

Нови цели за рециклиране и повече отговорност за производителите

Държавите членки ще трябва да достигнат целта от 90% за събиране на пластмасови шишета до 2029 г., като пластмасовите шишета трябва да бъдат с поне 25% рециклирано съдържание до 2025 г. и 30% до 2030 г.

Споразумението също засилва прилагането на принципа „замърсителят плаща“, по-специално за тютюна, като въвежда разширена отговорност за производителя. Този нов режим ще се прилага също така за риболовните приспособения, като гарантира, че производителят, а не рибарите, поема разходите за събирането на изгубените в морето мрежи.

И накрая, законодателството постановява, че етикетирането относно отрицателните последици върху околната среда от изхвърлянето на пластмасови цигарени филтри на улицата, както и за други изделия като пластмасови чашки, мокри кърпички и хигиенни продукти, трябва да бъде задължително..

Цитат

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Забрана на пластмасови продукти като чинии, прибори, клечки за уши и други е стъпка в правилната посока. Всеки ден се изпиват близо 2,5 милиарда напитки, една трета от които се продават в чашки за еднократна употреба. Това са хиляди тонове отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани. Забрана за подобни отпадъци, освен че намалява отпечатъка върху околната среда, създава възможности за иновации и стартиращи бизнеси за нови продукти. Радвам се, че има и български успех в тази насока, а именно чашките „къпфи“, изобретени от Младен Джалъзов и Мирослав Запрянов – продукт, който се търси и налага и у нас, и в чужбина. Алтернативи имат и другите продукти – „ядливи“ прибори или клечки за уши с дърво, а не пластмаса. Правилата и инвестициите са най-добрата предпоставка за по-добър живот на идващите поколения европейци“.

Бързи факти

Според Европейската комисия, повече от 80% от отпадъците по плажовете са от пластмаса. Посочените продукти в забраната покриват 70% от всички морски отпадъци. Поради бавното си разграждане, пластмасата се натрупва в моретата, океаните и плажовете в ЕС и по света. Пластмасови остатъци са открити в морските обитатели – тюлени, китове, морски костенурки и птици, в рибата и ракообразните, следователно и в хранителната верига на човека.

europarl.europa.eu

Проведе се втора работна среща по проекта BSB552 / RedMarLitter

 

 

В рамките на проект  „Иновационни техники и методи за намаляване на  морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – “RedMarLitter” BSB 552 се проведе втора работна среща в Бургас в периода 19-22 март 2019.

 

 

Партньорите по проекта от България, Румъния и Грузия се събраха в Бизнес инкубатор Бургас и обсъдиха напредъка по проекта и предстоящите дейности по неговото изпълнение.

 

 

След въведение от водещия партньор Фондация „Виа Понтика“ и приемане на дневния ред на 20.03, срещата продължи в работен формат под формата на дискусия и обсъждане на изпълнените до момента дейности по работния график, както  и необходимите следващи стъпки.

 

 

На 21.03. Община Бургас представи разработената Интернет платформа по проекта, нейната структура и дизайн. Партньорите имаха възможност да се запознаят с функционалностите и в реално време изпробваха панела за управление със собствените си акаунти.

 

 

По време на срещата партньорите се запознаха с академични представители от Бургас в лицето на експертите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – катедра „Екология и опазване на околната среда“, които ежегодно организират конференцията „Да мислим екологично за бъдещето“.

 

 

Мотото на конференцията е в унисон с целите на проекта и за техните колеги от Грузия и Румъния, партньори по проекта,  беше важно и интересно да обменят знания и опит, свързани със замърсяване на водите на Черноморски басейн.

 

 

Като част от програмата на събитието, Фондация „Виа Понтика“ организира посещение на Еко парк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ – един перспективен проект на Фондацията, изцяло обвързан с грижата към природата и опазване на екологичното разнообразие.

Регионален семинар за синя икономика „Към общ морски дневен ред за Черно море“

 

След декларацията на министрите от 2018 г. в Бургас за обща морска програма за Черно море, Механизмът за син растеж организира регионален семинар за синята икономика. Семинарът се проведе на 19 март 2019 г. в Истанбул, Турция. В него взеха участие и представители на Фондация Виа Понтика.

 

 

Семинарът се организира с подкрепата на Европейската комисия и с участието на Постоянния международен секретариат на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (BSEC PERMIS).

След поредица от национални кръгли маси в различни черноморски страни бе дадена възможност да се чуят различни мнения и възгледи в области от взаимен интерес и необходимите действия за подкрепа на синята икономика в региона.

 

 

Дискусиите бяха организирани около следните теми:
• Научни изследвания и иновации;
• Морска свързаност;
• Рибарство и аквакултури;
• Устойчивост;
• Крайбрежен и морски туризъм;
• Сини кариери и умения.

 

 

Семинарът събра експерти по политиката, учени, предприемачи и регионални организации за обсъждане на предизвикателствата и възможностите за сътрудничество по крайбрежните и морските въпроси в Черно море, които също така търсеха да намерят съвместни действия за подкрепа на новаторска, устойчива и устойчива синя икономика за Черноморския регион.