ЕС: Как агрохимическата промишленост и държавите-членки побеждават регулацията на пестицидите

Европейският съюз: „Спасете пчелите и фермерите“ ще бъде 7-ата Европейска гражданска инициатива.

Европейският съюз: „Спасете пчелите и фермерите. Към благоприятно за пчелите земеделие за здравословна околна среда“ достигна границата от един милион декларации за подкрепа от европейски граждани, както Европейската комисия призна на 10 октомври.

Следователно 3 години след регистрацията Комисията най-накрая трябва да обмисли ново законодателство, включително целта, поставена от Европейска гражданска инициатива (ЕГИ), а именно постепенно премахване на синтетичните пестициди до 2035 г., възстановяване на биологичното разнообразие и подпомагане на земеделските производители по време на тази преходна фаза.

Утвърждаването на инициативата проправи пътя за следване на строг график. Първо, Комисията прие на 25 ноември лидерите на ЕГИ „Спасете пчелите и фермерите“, за да обсъдят подробно инициативата. След това, в рамките на три месеца, ЕГИ ще бъде представена на публично изслушване в Европейския парламент.

И накрая, Комисията има срок до 7 април 2023 г. да представи официалния си отговор, очертавайки какви действия възнамерява да предприеме: да предложи законодателство, да предприеме други незаконодателни мерки или да не предприеме никакви действия.

Докато ЕГИ задължава Комисията да разглежда сериозно исканията на европейските граждани, тя не е длъжна да предприема действия по тях. Организаторите няма да имат права срещу това.

Силно се надяваме, че европейските власти ще подкрепят тези въпроси, свързани с общественото здраве и околната среда.

Justice Pesticides

justicepesticides.org

Отворено писмо до Постоянната комисия по растенията, животните, храните и фуражите (PAFF) към ЕК

58 организации от цяла Европа, включително профсъюзи (представляващи селскостопански работници), екологични, здравни и пчеларски организации (включително организаторите на Европейската гражданска инициатива „Спасете пчелите и фермерите“), както и Европейската организация за органични храни и земеделие (IFOAM Organics Europe) изпратиха отворено писмо, адресирано до членовете на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (PAFF) към ЕК преди срещата на PAFF на 14-15 юли. То съдържа „Призив за незабавно приемане на Регламента за прилагане на уеднаквяването на съдържанието и формата на документа за употребата на пестициди“.

В писмото се казва: На първо място, бихме искали да заявим, че приветстваме споразумението постигнато по новата наредба за статистика на селскостопанските суровини и продукция (SAIO), по-специално задължението за събиране и публикуване на данни за употребата на пестициди на годишна база.

Доказателствата за неприемлива вреда върху биоразнообразието и селскостопанските работници от екстензивна употреба на пестициди се натрупват. Проследяване на това какви пестициди се използват къде, кога и как, е следователно от изключително значение. Отвъд необходимостта да се анализират тенденциите в употребата на пестициди, прецизните и публичните данни за употребата на пестициди също са незаменими за извършване на един по-реалистичен анализ на експозицията на селскостопанските работници и жителите в селските райони, както и излагането на дивите животни и екосистеми на въздействието на пестицидите. Тези данни също са ключови за мониторинга на водата, особено за доставчиците на питейна вода. Те са от решаващо значение за решаването на много други задачи, които са от обществен интерес за милиони граждани на ЕС. Въпросът с пестицидите беше и предмет на неотдавнашната Европейска гражданска инициатива „Спасете пчелите и фермерите“, която събра приблизително 1,2 милиона подписи в цяла Европа.

Ето защо, като профсъюзи (представляващи селскостопански работници), екологични, здравни и пчеларски организации (включително организаторите на Европейската гражданска инициатива „Спасете пчелите и фермерите“), както и Европейската организация за органични храни и земеделие (IFOAM Organics Europe) , ние следваме отблизо преговорите по новия Регламент за статистиката за внесени и изходни продукти в селското стопанство (SAIO) със специален акцент върху данните за употребата на пестициди. Както е обяснено в множество отворени писма и публично изявления, още през 1993 г. беше ясно, че з гражданските власти са необходими значими данни за употребата на пестициди, за да могат да защитят хората и околната среда правилно.

Въз основа на резултата от тристранната среща, ние вярваме, че новият Регламент за статистиката за внесени и изходни продукти в селското стопанство (SAIO) има потенциала да доведе до много подобрена употреба на пестициди

Въпреки това, според договорения текст, годишното събиране на данните за употребата на пестициди ще започнат едва през 2028 г., ако бъде одобрен Регламента за прилагане на уеднаквяването на съдържанието и формата на документа за употребата на пестициди Това е основен фактор за несигурността на реформата на SAIO, която сега трябва да бъде одобрена от Постоянната комисия по растенията, животните, храните и фуражите (PAFF).

Постоянната комисия подготви неофициален проект на Регламента за изпълнение, който ще бъде представен на 13-14 юли. Освен това Комисията се ангажира да спазва стриктно определен график. Тази времева линия е поставена в приложения документ, който получихме след искане на документ за достъп от секретариата на Комисията. Реформата на SAIO и нейната способност най-накрая да осигури стабилни данни за употреба на пестициди вече са в ръцете на Комисията PAFF. Това е моментът националните правителства да покажат на своите граждани, че са сериозно загрижени за подобряване на качеството и наличността на данни за използването на пестицидите и държат на защитата на здравето на хората и околната среда срещу пестициди.

Затова призоваваме:

 1. Всяко национално правителство, представено в Комисията PAFF, да се придържа към графика на Комисията, т.е. добросъвестно да се гарантира, че проектът на Регламента за прилагане ще е официално приет до края на 2022 г.
 2. 2. Европейската комисия да се придържа към графика, посочен в приложеното изявление, както и публикува незабавно най-новата версия на проекта за Регламент за да позволи на гражданското общество да прегледа този проект и да участва по конструктивен начин в този важен процес на вземане на решения.

  Вижте цялото Отворено писмо: Call to adopt without delay the Implementing Regulation …

https://www.env-health.org › uploads › 2022/07

 

58 организации от цяла Европа, включително профсъюзи (представляващи селскостопански работници), екологични, здравни и пчеларски организации (включително организаторите на Европейската гражданска инициатива „Спасете пчелите и фермерите“), както и Европейската организация за органични храни и земеделие (IFOAM Organics Europe) изпратиха отворено писмо, адресирано до членовете на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (PAFF) към ЕК преди срещата на PAFF на 14-15 юли. То съдържа „Призив за незабавно приемане на Регламента за прилагане на уеднаквяването на съдържанието и формата на документа за употребата на пестициди“.

В писмото се казва: На първо място, бихме искали да заявим, че приветстваме споразумението постигнато по новата наредба за статистика на селскостопанските суровини и продукция (SAIO), по-специално задължението за събиране и публикуване на данни за употребата на пестициди на годишна база.

Доказателствата за неприемлива вреда върху биоразнообразието и селскостопанските работници от екстензивна употреба на пестициди се натрупват. Проследяване на това какви пестициди се използват къде, кога и как, е следователно от изключително значение. Отвъд необходимостта да се анализират тенденциите в употребата на пестициди, прецизните и публичните данни за употребата на пестициди също са незаменими за извършване на един по-реалистичен анализ на експозицията на селскостопанските работници и жителите в селските райони, както и излагането на дивите животни и екосистеми на въздействието на пестицидите. Тези данни също са ключови за мониторинга на водата, особено за доставчиците на питейна вода. Те са от решаващо значение за решаването на много други задачи, които са от обществен интерес за милиони граждани на ЕС. Въпросът с пестицидите беше и предмет на неотдавнашната Европейска гражданска инициатива „Спасете пчелите и фермерите“, която събра приблизително 1,2 милиона подписи в цяла Европа.

Ето защо, като профсъюзи (представляващи селскостопански работници), екологични, здравни и пчеларски организации (включително организаторите на Европейската гражданска инициатива „Спасете пчелите и фермерите“), както и Европейската организация за органични храни и земеделие (IFOAM Organics Europe) , ние следваме отблизо преговорите по новия Регламент за статистиката за внесени и изходни продукти в селското стопанство (SAIO) със специален акцент върху данните за употребата на пестициди. Както е обяснено в множество отворени писма и публично изявления, още през 1993 г. беше ясно, че з гражданските власти са необходими значими данни за употребата на пестициди, за да могат да защитят хората и околната среда правилно.

Въз основа на резултата от тристранната среща, ние вярваме, че новият Регламент за статистиката за внесени и изходни продукти в селското стопанство (SAIO) има потенциала да доведе до много подобрена употреба на пестициди

Въпреки това, според договорения текст, годишното събиране на данните за употребата на пестициди ще започнат едва през 2028 г., ако бъде одобрен Регламента за прилагане на уеднаквяването на съдържанието и формата на документа за употребата на пестициди Това е основен фактор за несигурността на реформата на SAIO, която сега трябва да бъде одобрена от Постоянната комисия по растенията, животните, храните и фуражите (PAFF).

Постоянната комисия подготви неофициален проект на Регламента за изпълнение, който ще бъде представен на 13-14 юли. Освен това Комисията се ангажира да спазва стриктно определен график. Тази времева линия е поставена в приложения документ, който получихме след искане на документ за достъп от секретариата на Комисията. Реформата на SAIO и нейната способност най-накрая да осигури стабилни данни за употреба на пестициди вече са в ръцете на Комисията PAFF. Това е моментът националните правителства да покажат на своите граждани, че са сериозно загрижени за подобряване на качеството и наличността на данни за използването на пестицидите и държат на защитата на здравето на хората и околната среда срещу пестициди.

Затова призоваваме:

 1. Всяко национално правителство, представено в Комисията PAFF, да се придържа към графика на Комисията, т.е. добросъвестно да се гарантира, че проектът на Регламента за прилагане ще е официално приет до края на 2022 г.
 2. 2. Европейската комисия да се придържа към графика, посочен в приложеното изявление, както и публикува незабавно най-новата версия на проекта за Регламент за да позволи на гражданското общество да прегледа този проект и да участва по конструктивен начин в този важен процес на вземане на решения.
 1. Вижте цялото Отворено писмо: Call to adopt without delay the Implementing Regulation …

https://www.env-health.org › uploads › 2022/07

За 50-ти път празнуваме Световния ден на околната среда

 

Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни с цел повишаване на осведомеността относно влошаващите се условия на околната среда и опазването на околната среда.

Световният ден на околната среда е платформа за повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с околната среда, като замърсяване на морето, пренаселеност, глобално затопляне, устойчиво потребление и престъпления срещу дивата природа. и опазване на околната среда.

Водени от Програмата на ООН за околната среда (UNEP), природозащитниците насърчават хората да предприемат положителни действия и да помогнат за създаването на по-добро бъдеще. Тази година се навършват 50 години от Световния ден на околната среда.

История

Идеята за Световен ден на околната среда е представена за първи път на Конференцията на ООН за околната среда на човека – известна още като конференцията в Стокхолм през 1972 г. Конференцията се превърна в първия свяовен форум, който има „околна среда“ в дневния си ред. Заедно с обявяването на деня, Конференцията създаде  и прие Програмата на ООН за околната среда. За първи път Световен ден на околната среда се провежда през 1973 г., денят е глобална платформа за обществено достояние, с участие от над 143 страни годишно. Всяка година програмата предоставя тема и форум за защита на екологичните каузи. Всяка година домакин на деня е различна държава.

Тема

Тази година домакин е Швеция, а мотото на Световния ден на околната среда през 2022 г. е „Само една земя“. Темата е насочена към „устойчиво живеене в хармония с природата“.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш в своето послание за Световния ден на околната среда каза: „От жизненоважно значение е да опазим здравето на нейната атмосфера, богатството и разнообразието на живота на Земята, нейните екосистеми и нейните ограничени ресурси. Но ние не успяваме да го направим.“

Освен това той добави: „Ние искаме твърде много от нашата планета-тя да поддържа начин на живот, който е неустойчив.Но тази планета е единственият ни дом.“

Съвместно изявление относно спешната нужда от точни публични данни за употребата на пестициди в цяла Европа

Изявление на 76 организации относно актуалното състояние на преговорите за преразглеждане на правилата на ЕС относно статистиката за пестицидите

Долуподписаните организации изразяват дълбоката си загриженост относно посоката, в която поемат преговорите в рамките на тристранните разговори относно реформата на регламента за селскостопанската статистика (SAIO). Призоваваме държавите-членки да подкрепят предложенията на Европейския парламент, като гарантират, че точните данни за употребата на пестициди се събират и публикуват без допълнително забавяне.

За да гарантираме, че европейското селско стопанство се отдалечава от практиките с интензивно използване на пестициди, имаме нужда от точни публични данни за това какви пестициди се използват къде, кога, върху кои култури и в какви количества. Такива данни наистина:

 • Позволяват смислено да се измерва напредъкът и да се идентифицира кои сектори или култури и в кои региони са изправени пред трудности при преминаване към устойчиви земеделски практики;
 • Дават възможност на работата на независими учени и медицинската общност да свържат точките между излагането на специфични пестициди или коктейл от тях и вредата за околната среда и/или хората;
 • Дават възможност на публичните органи да проверят дали данните, предоставени за разрешение за пестициди, действително отговарят на реалността на тяхната употреба;
 • Дават възможност на публичните органи да изброяват по-ефективно кои пестициди попадат във водата и поради това трябва да бъдат наблюдавани, за да могат да предприемат подходящи мерки за защита, например, на жителите на селските райони и на биоразнообразието;
 • Възстановяват доверието на гражданите на ЕС в националните правителства, институциите на ЕС и тяхната готовност да защитават общественото здраве и околната среда, въпреки тежестта на частни интереси, като лобитата за агрохимикалите.

Това доверие на гражданите на ЕС в момента е нарушено, защото днес е очевидно, че употребата на пестициди и техните рискове за човешкото здраве и околната среда са извън контрол. Нашата правна система е предназначена да разрешава само пестициди, които

а) Нямат незабавен или забавен вреден ефект върху човешкото здраве

б) Нямат неприемливи въздействия върху растенията и

в) Нямат неприемливи въздействия върху околната среда.

За съжаление, начинът, по който тази разрешителна система се прилага на практика, поражда много сериозни съмнения относно безопасността на пестицидните продукти на пазара на ЕС. Доказателствата за неприемливо увреждане на биоразнообразието и на работниците на първа линия – селскостопански работници – се трупат. Тази система дори не е от икономическа полза за самите фермери, а алтернативи на интензивното селско стопанство с пестициди съществуват и са осъществими.

В светлината на доказаното въздействие на пестицидите върху общественото здраве и околната среда и необходимостта от преминаване към алтернативни модели на селско стопанство, оскъдното количество събрани и публикувани данни за употребата на пестициди е неразбираемо. Калифорния създаде изчерпателна и публична база данни по този въпрос още през 90-те години. Още по-изненадващо е, че данните съществуват, но са оставени неизползвани от публичните власти. Всъщност земеделските производители и всички други професионални потребители на пестициди са длъжни – и са били длъжни повече от 10 години – да съхраняват на разположение на публичните органи записи за използваните от тях пестициди. И все пак тези записи не се събират систематично. За достъп до тези записи обществеността – напр. лекари, учени, синдикат на селскостопански работници или водоснабдителна компания, нямат друг избор, освен да следват дълга и тежка процедура, която често изисква съдебен процес.

В светлината на най-новата обществена информация изглежда, че преговорите напредват в по-положителна посока. Въпреки това много ключови аспекти все още са изключително тревожни и неясни. По-специално:

 • Въпреки че приветстваме признаването от френското председателство на необходимостта от годишни данни за употребата на пестициди, както и електронно събиране на регистрите на земеделските производители, ние сме дълбоко загрижени от предложения компромисен текст, тъй като той не гарантира, че записите на фермерите ще бъдат събрани достатъчно скоро. Всъщност първата година, за която ще бъдат събрани тези данни, ще бъде 2028 г., тоест след 6 години. Междувременно необратими щети върху здравето и биоразнообразието на хората неизбежно ще настъпят поради извънконтролна експозиция на пестициди.
 • Съществува дори висок риск тези записи действително никога да не бъдат събрани, тъй като това ще зависи от уеднаквяването на цифровия формат, което ще бъде решено в отделна процедура (акт за прилагане съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009) без никакви времеви ограничения или възможност Европейският парламент да има думата.
 • Докато се чака 2028 г., предложеният компромис предлага да има само едно проучване (през 2026 г.). Това е недостатъчно, за да представи ясна картина на напредъка към целите за намаляване, определени за 2030 г. в стратегията „от фермата до вилицата“. В допълнение, такова проучване ще обхване само избор на общи култури между държавите-членки и ще бъде определено по-късно (чрез актове за изпълнение) в процедура, в която Европейският парламент няма да има думата.
 • И накрая, макар да приветстваме признаването, че правилата за достъп до документи и за достъп до информация за околната среда остават напълно приложими, предложеният правен текст относно разпространението на данните оставя твърде много място за тълкуване. Той не предлага необходимата правна сигурност, че данните за цялата употреба и продажби на пестициди действително ще бъдат публикувани съответно на активното вещество в пълно съответствие с правилата за достъп до информация за околната среда.

 

Накратко, ако компромисният текст по тези аспекти стане закон, събраните данни за употребата на пестициди ще бъдат твърде малко, твърде късни, с несигурност относно това какво всъщност ще бъде публикувано.

Ето защо ние призоваваме преговарящите, и по-специално Съвета, да вземат предвид тези опасения, и по-специално да:

 1. Съкратят преходния период за първото цифрово събиране на всички земеделски записи за всички култури – до 2025 г. Скоростта е въпрос на ангажимент и инвестиция на националните правителства. Тази инвестиция отдавна е закъсняла: необходимостта от данни за употребата на пестициди беше призната още през 1993 г.;
 2. Направят годишното събиране на регистрите на земеделските производители задължително в текста на SAIO. Това събиране се извършва от националните органи, отговарящи за прилагането на регламента за пестицидите;
 3. Създадат задължение за Комисията да приеме – чрез делегиран акт в рамките на SAIO – преди 1 януари 2023 г. уеднаквения електронен формат на регистрите на земеделските производители; най-малкото, ако този електронен формат трябва да бъде определен в акт за изпълнение съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, този акт да бъде приет преди юли 2022 г.;
 4. Приемат разпоредба относно разпространението на данните за употребата и продажбите на пестициди, подобна на предложената от Парламента, като изрично и предварително се посочва какво ниво на подробности ще бъде публикувано. Важно е данните да бъдат публикувани по активно вещество, третирана площ (ха) и по култура.

Ние също така повтаряме нашата загриженост във връзка с точки, които, доколкото ни е известно, все още не са били обсъждани в тристранните срещи:

 • Данните за употребата на пестициди поне на регионално ниво (NUTS3) са ключови, за да бъдат данните полезни. Данните също трябва да бъдат сортирани като пестициди, използвани в биологичното земеделие, и тези, използвани в конвенционалното земеделие;
 • В предложението на Комисията има твърде много потенциални дерогации, които биха могли да ограничат неправомерно информацията, предавана на Евростат относно пестицидите. Тези дерогации или изключения не се прилагат за данните за пестицидите, тъй като данните са налични от 10 години и събирането им е дългосрочно.

За едно наистина модерно и устойчиво земеделие, правителствата трябва да инвестират в съответните системи за данни и да поставят тези данни в публичното пространство, където им принадлежат. Това не може да чака до 2028 г.

Списък на подписалите:

ORGANISATION STATE SIGNATORY
1  ADENY FR  Sylvie Beltrami
2  Agroecology Europe EU  Lili Balogh
3  Alliance for Cancer Prevention UK  Helen Lynn
4  Apicultural Research Educational Center GR  Fani Hatjina
5  Apimondia GR  Jeff Pettis
6  ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt AT  Hanns Moshammer
7  Asociación Vida Sana ES  Ángeles Parra
8  Association Organic Gardens for Education SI  Anamarija Slabe
9  Aurelia Stiftung DE  Thomas Radetzki
10  Beelife EU  Noa Simon
11  Biom Association HR  Željka Rajković
12  BirdLife Europe and Central Asia EU  Ariel Brunner
13  BirdLife The Netherlands NL  Cees Witkamp
14  Buglife UK  Matt Shardlow
15  Center for International Environmental Law (CIEL) CH  David Azoulay
16  ClientEarth EU  Anaïs Berthier
17  Compassion in World Farming EU  Olga Kikou
18  Coordination gegen BAYER-Gefahren DE  Jan Pehrke
19  Corporate Europe Observatory (CEO) EU  Nina Holland
20  Deutsche Umwelthilfe e.V. DE  Sascha Müller-Kraenner
21  Dutch Bee Conservation NL  Maaike Molenaar
22  Earth Thrive UK/Serbia  Zoe Lujic
23  Earth Trek HR  Damir Grgić
24  Eco-Hvar HR  Vivan Grisogono
25  ECOCITY GR  Eri Bizani
26  Ecodesign competence centre LV  Jana Simanovska
27  Ecologistas en Acción ES  Koldo Hernandez
28  EEB EU  Jeremy Wates
29  EFFAT EU  Kristjan Bragason
30  Égalité IT  Dario Dongo
31  EPBA FR  Cindy Adolphe
32  EURAF EU  Gerry Lawson
33  Eureau EU  Oliver Loebel
34  FODESAM ES  Carlos de Prada
35  Friends of the Earth Malta MT  Martin Galea De Giovanni
36  Fundación Global Nature ES  Eduardo de Miguel
37  Generations Futures FR  Nadine Lauverjat
38  Global 2000 AT  Helmut Burtscher-Schaden
39  Green Federation „GAIA“ PL  Jakub Skorupski
40  Health and Environment Alliance EU  Angeliki Lysimachou
41  Hnutí DUHA (Friends of the Earth Czech Republic) CZ  Anna Kárníková
42  Hogar sin Toxicos ES  Carlos de Prada
43  Hungarian Agroecology Network Association HU  Lili Balogh
44  IAWR DE  Wolfgang Deinlein
45  IFOAM Organics Europe EU  Eric Gall
46  Institute Marquès ES  Mireia Folguera
47  Integrated Resources Management Co ltd, (IRMCo) MT  Anna Spiteri
48  Justice Pesticides FR  Arnaud Apoteker
   ORGANISATION STATE  SIGNATORY
49  Kecskeméti Szatyor Közösség Egyesület HU  László Szigeti
50  Latvian Fund for Nature LV  Baiba Vitajevska-Baltvilka
51  Lipu – BirdLife Italia IT  Federica Luoni
52  LPN PT  Inês Machado
53  Mouvement Ecologique Luxembourg LU  Roger Dammé
54  Nature & Progrès Belgique BE  Marc Fichers
55  Navdanya International International  Elisa Catalini
56  Neo-Agri FR and ES  Sidney Flament-Ortun
57  NOAH – Friends of the Earth Denmark DK  June Rebekka Bresson
58  Pesticide Action Network (PAN) Europe EU  Martin Dermine
59  Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) DE  Susanne Smolka
60  PAN Italia IT  Fabio Taffetani
61  Pesticide Action Network Netherlands NL  Margriet Mantingh
62  Plataforma Transgenicos Fora PT  Lanka Horstink
63  Polish Ecological Club PL  Maria Staniszewska
64  Pollinis FR  Barbara Berardi Tadié
65  ROMAPIS RO  Constantin Dobrescu
66  SEO/BirdLife ES  Tamara Rodríguez Ortega
67  Sociedad Españoña de Agricultura Ecológica ES  Concha Fabeiro
68  SNA FR  Frank Alétru
69  SOS Faim Belgium BE  Jonas Jaccard
70  Stadtbienen e.V. DE  Johannes Weber
71  SumOfUs International  Eoin Dubsky
72  Umweltinstitut München e.V. DE  Vera Baumert
73  Union Nationale de l’Apiculture Française FR  Clémence Rémy
74  Via Pontica Foundation BG  Ina Agafonova
75  WECF International NL  Sascha Gabizon
76  ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável PT  Pedro Horta

 

 

 

Световен ден на пчелите – 20 май

Векове наред пчелите, които са между най-трудолюбивите същества на планетата, са били в полза на хората, растенията и околната среда. Пренасяйки прашец от едно цвете на друго, пчелите и другите опрашители позволяват не само производството на изобилие от плодове, ядки и семена, но и по-голямо разнообразие и по-добро качество, което допринася за продоволствената сигурност и хранене.

Опрашители като пчели, птици и прилепи засягат 35 процента от световното производство на култури, увеличавайки производството с 87 % от водещите хранителни култури в света, плюс много лекарства от растителен произход. Три от четири култури по целия свят, произвеждащи плодове или семена за употреба като храна от човека, зависят, поне отчасти, от опрашителите.

Ангажираност към пчелите – Честване на разнообразието от пчели и пчеларски системи

Пчеларството е широко разпространена и глобална дейност, като милиони пчелари зависят от пчелите за препитанието и благосъстоянието си. Заедно с дивите опрашители, пчелите играят основна роля в поддържането на биоразнообразието, осигуряването на оцеляването и възпроизводството на много растения, подпомагането на възстановяването на горите, насърчаването на устойчивостта и адаптацията към изменението на климата, подобряването на количеството и качеството на селскостопанската продукция.

Тази година ФАО отпразнува Световния ден на пчелите чрез виртуално събитие под темата „Ангажираност към пчелите: Честване на разнообразието от пчели и пчеларски системи“

Събитието с участието на експерти и практикуващи по пчели и опрашители от цял ​​свят ще бе открито с видео съобщение от генералния директор на ФАО Цю Донгю. Събитието ще повиши осведомеността относно важността на голямото разнообразие от пчели и устойчиви пчеларски системи, заплахите и предизвикателствата, пред които са изправени, и техния принос към поминъка и хранителните системи.

https://vod.fao.org/video/20220520-NSA-Zoom-en.mp4

Събитието е достъпно на английски, френски, испански, арабски, китайски и руски езици.

Защо Световен ден на пчелите?

Като отбелязваме Световния ден на пчелите всяка година, можем да повишим осведомеността относно основната роля, която пчелите и другите опрашители играят в поддържането на здравето на хората и планетата, както и за многото предизвикателства, пред които са изправени днес. Празнуваме този ден от 2018 г. благодарение на усилията на правителството на Словения, с подкрепата на Apimondia, което накара Общото събрание на ООН да обяви 20 май за Световен ден на пчелите.

Датата за това честване е избрана, тъй като това е денят, в който е роден Антон Янша, пионер на съвременното пчеларство. Янша произхожда от семейство на пчелари в Словения, където пчеларството е важна селскостопанска дейност с дългогодишна традиция.

Днес пчелите, опрашителите и много други насекоми намаляват в изобилие. Този ден предоставя възможност за всички нас – независимо дали работим за правителства, организации или гражданско общество или сме загрижени граждани – да насърчаваме действия, които ще защитят и подобрят опрашителите и техните местообитания, ще подобрят тяхното изобилие и разнообразие и ще подкрепят устойчивото развитие на пчеларство.

Хронология, водеща до Световния ден на пчелите

20 май 1734 г. – Брезница, Словения. Раждането на Антон Янша, който произхожда от дълъг род пчелари, става пионер на съвременното пчеларство. Пчелите били честа тема за разговори със съседни фермери, които се събирали в селото и обсъждали земеделски и пчеларски практики.

1766 г. – Антон се записва в първото пчеларско училище в Европа.

1769 г. – Янша работи на пълен работен ден като пчелар.

1771 г. – Публикува книгата „Дискусия за пчеларството“ на немски език.

2016 г. – На Регионалната конференция на ФАО за Европа, Република Словения предложи Световният ден на пчелите да се отбелязва на 20 май всяка година с подкрепата на Apimondia, Международната федерация на асоциацията на пчеларите.

2017 г. – Предложение за Световен ден на пчелите беше внесено за разглеждане на 40-та сесия на конференцията на ФАО.

2017 г. – Общото събрание на ООН единодушно провъзгласи 20 май за Световен ден на пчелите.

20 май 2018 г. – Първо отбелязване на Световния ден на пчелите.

fao.org

 

Ето всичко, което трябва да знаете за пчелите и спасяването им:
https://www.ecowatch.com/save-the-bees-guide-2655304561.html

Натура 2000: Българският проект „Натура 2000 – нови хоризонти“ на „Зелени Балкани“ спечели наградата в категория „Комуникация за природата“

 

По повод 30-ата годишнина от създаването на мрежата Натура 2000, еврокомисарят по околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс обяви победителите в присъждането на наградите Натура 2000 за 2022 г. Шестимата победители включват проекти от Австрия, България, Гърция, Португалия, Испания и трансграничен проект от Германия, Австрия, Люксембург и Швейцария.

Наградите „Натура 2000“ признават историите за успех в опазването на околната среда в целия ЕС и повишават осведомеността за едно от изключителните постижения на Европа – мрежата от защитени територии „Натура 2000“.

В допълнение към опазването на земята, комуникацията, социално-икономическите ползи и трансграничното сътрудничество, тази година наградите се раздават и в допълнителна категория – Опазване на морето. Това има за цел да повиши популярността на многото важни усилия, които се полагат в целия Съюз за засилване на защитата на морските и крайбрежните видове и местообитания. Освен това наградата на гражданите отива при победителя в онлайн гласуването.

Комисар Синкявичюс каза:

Опазването и възстановяването на природното наследство и биоразнообразието на ЕС е от решаващо значение за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, като същевременно се запазва животът на Земята за поколения напред. През последните 30 години хиляди специалисти по опазване, доброволци и заинтересовани страни са работили за опазването и възстановяването на природата, запазвайки ползите, които тя носи. Тези хора направиха мрежата успеха, който е днес. В състезанията трофеят винаги отива при един, но всички трябва да се чувстваме победители днес, защото когато природата е защитена, ползите са налице за всички нас.

„Натура 2000“ е мрежа от близо 27 000 защитени територии в целия ЕС, която обхваща повече от 18% от сухоземната територия на ЕС и около 9% от неговите морски зони. Целта на мрежата е да осигури дългосрочното оцеляване на нашите най-ценни и застрашени видове и местообитания. То е и резултат от уникален процес на сътрудничество между заинтересованите страни на национално ниво и между държавите-членки на ЕС, което демонстрира стойността на сътрудничеството на ЕС. Доброто управление на мрежата е в основата на амбициозните цели за опазване и възстановяване на Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2030 г – EU Biodiversity Strategy for 2030, която има за цел да възстанови биоразнообразието до 2030 г., с ползи за хора, климат и планета.

Относно победителите:

Тази година голямата награда от гласувалите европейски граждани отиде при проекта „Флора — овластяване на предприемачите за опазване на природата в Австрия“-project “Flora—Empowering Conservation Entrepreneurs in Austria”, ръководен от Blühendes Österreich и Birdlife Austria. Проектът имаше за цел да осигури дългосрочно управление на земеделски земи с висока природна стойност в обекти  на Натура 2000 в Австрия чрез специално създадени партньорства с неправителствени организации, общности и фермери, „предприемачи за опазване на природата“. Тези зони са от ключово значение за осигуряване здравето на агроекосистемите, които са жизненоважни за селскостопанското производство и продоволствената сигурност. Партньорствата получиха финансова подкрепа, технически съвети и зоолого-ботаническо наблюдение за реализиране на водещи проекти. В продължение на седем години FLORA подкрепи 28 проекта за опазване на природата, което доведе до разширяване и подобряване на 19 защитени типа местообитания и стотици видове.

Победителите в останалите пет категории са:

Наградата за опазване на земята отиде за проект „Адаптиране на сокола на Елеонора към изменението на климата“- project “Adaptation of Eleonora’s falcon to climate change, ръководен от Университета в Патра в Гърция. Този финансиран от ЕС LIFE проект ElClimA реализира редица действия, насочени към улесняване на адаптацията на Eleonora’s Falcon към изменението на климата, като се фокусира върху подобряването на размножаването му в седем места от Натура 2000. Тези действия включват програма за унищожаване на плъхове за предотвратяване на хищничеството на яйца, инсталиране на изкуствени гнезда за оптимално регулиране на температурата на яйцата и осигуряване на източници на храна от врабчета чрез засаждане на овощни дървета, храсти и зърнени култури, за да се увеличи времето им за кацане. Действията доведоха до впечатляващото увеличение от 42% в размножителния успех на соколите на Елеонора в седемте обекта.

Българската комуникационна кампания „Натура 2000 в България: нови хоризонти ”-“Natura 2000 in Bulgaria: new horizons, реализирана от Зелени Балкани с участието на „Дарик“ радио, „Хоби ТВ“ и „Икономедиа“ („Капитал“ и „Дневник“) спечели наградата за комуникация. Тази високопрофилна комуникационна инициатива, финансирана от програма LIFE на ЕС, имаше за цел да повиши осведомеността за мрежата Натура 2000 в България, използвайки водещи видове и местообитания за съобщаване на ключови аспекти на Натура 2000. Очакваният обхват е 4,5 милиона души чрез нейната работа. Кампанията произвежда и разпространява аудио, визуално и писмено съдържание чрез онлайн потоци, ежедневни и седмични бюлетини и канал в YouTube. Бяха организирани и национални събития и уебинари. Тези усилия доведоха до това, че въпросите, свързани с природата, получават повече внимание в медиите и в обществеността като цяло.

Наградата за социално-икономически ползи, която признава инициативи, които демонстрират, че опазването на природата и икономическото развитие могат да вървят ръка за ръка, отиде при „Социално включване и управление на инвазивни чужди видове“- “Social inclusion and managing invasive alien species”. Този проект, ръководен от асоциацията AMICA и подкрепен от програмата за финансиране на ЕС LIFE, имаше за цел да унищожи пампасната трева от пет крайбрежни места от Натура 2000 в Кантабрия в Испания, като същевременно адресира сериозните трудности, пред които са изправени хората с увреждания при навлизането на пазара на труда. В проекта бяха наети 22 души с увреждания за премахване на инвазивната трева и повторно засаждане на естествена растителност, насърчавайки изграждането на капацитет и социалната интеграция в допълнение към опазването на местообитанията. Освен служителите, още 40 души с увреждания натрупаха опит чрез доброволчески дейности.

Наградата за опазване на морето отиде за постиженията на „Рибари и морски птици, съюзници за морето“- “Fishermen and seabirds, allies for the sea”, реализирана от SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Тази инициатива, финансирана от програмата LIFE на ЕС и Европейския фонд за морско и рибно стопанство, се насочи към заплахите за морските птици, породени от търговските риболовни мрежи или куки, чрез разработване на различни мерки за смекчаване. Чрез тясно сътрудничество с рибари беше разработено едно устройство, което е много ефективно за намаляване на прилова на птици. Това устройство, наречено „примамка за страшни птици“, плаши морските птици , за да стоят далеч от риболовното оборудване и значително намали броя на птиците, уловени в съоръженията. Тъй като устройството е лесно за използване и високоефективно, всички рибари, участващи в опита, продължават да го използват и се работи за по-нататъшното разширяване на употребата му и от други риболовни кораби.

„Да оценим тъмната страна с апликацията Пещерен Живот“- “Evaluate the dark side with the CaveLife app”, ръководено от Германската спелеологическа федерация, спечели наградата за трансгранично сътрудничество и работа в мрежа. Проектът разработи приложението за смартфони CaveLife, което позволява на пещерняците-любители да допринесат за оценката на подземните местообитания и видове чрез качване на данни в централизирана база данни. Съществуват малко официални оценки на подземните местообитания и това приложение позволява на стотици спелеолози доброволци в цяла Европа да допринесат за изграждането на база данни с пещерни познания. След това тези данни могат да бъдат използвани от природозащитните органи за вземане на по-информирани решения в тяхната работа. Приложението е достъпно на английски и немски език и вече се използва в Германия, Австрия, Люксембург и Швейцария; френска версия на приложението се разработва.

Източници

Наградата е отворена за всеки, който пряко участва в управлението или комуникацията за мрежата на ЕС Натура 2000 – бизнес, държавни органи, неправителствени организации, доброволци, собственици/ползватели на земя, образователни институции или физически лица. Тази година бяха получени общо 40 заявления от цяла Европа, от които 21 проекта бяха включени в списъка. След това високопоставено жури избра победителите.

ec.europa.eu

“Европейски ден на морето в моята страна” – 2022 г.

За поредна година Фондация “Виа Понтика” се включва в инициативата на Европейската комисия “Европейски ден на морето в моята страна” по повод Европейския ден на морето 2022 г.

Европейският ден на морето (EMD) е годишно двудневно събитие, по време на което европейската морска общност се среща, за да се свържете, обсъди и очертае съвместни действия по морските въпроси и устойчивата синя икономика. Тазгодишното издание ще се проведе в Равена, Италия на 19-20 май. Темата за 2022 г. е „Устойчива синя икономика за зелено възстановяване“.

Но заинтересованите страни не трябва да чакат до основното събитие през май, за да се включат в дейностите на Европейския ден на морето през 2022 г. Всъщност от 1 април започнаха събитията „Европейски ден на морето в моята страна“ в цяла Европа. Продължавайки до 31 октомври, тези събития ще се провеждат във физически, виртуален и хибриден формат.

Миналата година се проведоха рекордни събития за 2021 EMD In My Country в 25 държави и всички морски басейни на ЕС. Тъй като 2022 г. е Европейската година на младежта, организаторите търсят особено събития, насочени към младежки дейности.

По този повод Фондация “Виа Понтика” организира Еко работилница  – създаване на предмети на изкуството с отпадъчни материали в Екопаркa за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая”, като акцент ще бъдат птиците в Екопарка.

Деца и родители, които имат интерес в областта на околната среда, са поканени да участват в опазването на природата, преработката на отпадъци и превръщането им в полезни и красиви неща. Еко работилницата има за цел посетителите не само да развиват своята естетика и умения при изработката на различни предмети от отпадъци, а да изградят мироглед и желание за опазване на природата и да бъдат убедени, че всяка малка крачка, която се прави в тази посока оказва положително влияние.

Излекувани птици бяха пуснати на свобода в езерото „Вая“

 

Излекувани птици от екипа на Спасителния център за диви животни – Стара Загора, днес бяха пуснати на свобода в Екопарк „Вая“ край Бургас. Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ е разположен край едноименното езеро „Вая“, което е най-голямото естествено езеро в България. Той е част от Натура 2000 и е защитена зона.

 

 

Сътрудничеството със Спасителен център за диви животни – Стара Загора на „Зелени Балкани“ е много активно и като резултат езерото често дава подслон на спасени от бракониерство птици и е естествена среда и сигурно място за възстановяване на излекувани птици, на пострадали мигриращи, както и на редки птици в беда.

 

79 НПО и асоциации на фермерите, между които и Виа Понтика, призовават за съдържателна статистика за пестицидите

 

Заедно със 78 екологични и земеделски организации, Виа Понтика подписа писмо, призоваващо за съдържателна земеделска статистика относно пестицидите

Продуктите за растителна защита (ПРЗ) представляват пестициди, които се използват за защита на растителните култури. Създадената от ЕС рамка цели да постигне устойчива употреба на продуктите за растителна защита, като ограничи рисковете и въздействието върху здравето на хората и върху околната среда и насърчи прилагането на интегрирано управление на вредителите. Комисията и държавите членки са предприели действия за насърчаване на устойчивото използване на ПРЗ, но напредъкът при измерването и намаляването на свързаните с тях рискове е ограничен.

Ревизираната статистика за регулирането на селскостопанските суровини и продукция е в последния етап на законодателния процес. Докато Европейският парламент прие позиция, която прави статистиката на земеделските стопанства подходяща за бъдещето и значима за обществеността и за доставчиците на питейна вода, предложенията на държавите-членки са далеч от предложенията на Комисията и биха направили невъзможно измерването на напредъка към целите, определени в Стратегия „От фермата до вилицата“.

Прилагането на интегрирано управление на вредителите е задължително за земеделските стопани, но не е изискване при осъществяването на плащанията в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) и спазването му е слабо. Наличните статистически данни на ЕС и новите показатели за риска не отразяват доколко успешна е политиката за постигане на устойчиво използване на ПРЗ.

НПО и фермерските асоциации отправят препоръки, свързани с проверката на интегрираното управление на вредителите на равнището на земеделското стопанство, подобряването на статистиката за продуктите за растителна защита и разработването на по-добри показатели за риска. Същото важи и за биоцидите, торовете, ветеринарномедицинските продукти за животни и антибиотиците във фуражите.

По-съдържателните данни ще бъдат от полза за всички- от широката общественост, през фермерите до доставчиците на питейна вода. Нека се възползваме от тази възможност!

Openтворено писмо от 79 организации относно статистиката за пестицидите 25.02.2022

 

Юбилейна монета с голям гребен гмурец

Юбилейна възпоменателна монета с висока обществена и световна значимост, популяризираща огромното птиче богатство на България ще бъде пусната от Българската народна банка по повод Световния ден на влажните зони 2022 г. Сребърната монета, изобразяваща голям гребен гмурец (Podiceps cristatus), ще бъде с номинал 10 лева и с еднократно тегло 23,33 г.

Емисията е инициирана от Фондация „Виа Понтика” с подкрепата на Община Бургас и се основава на факта, че по-голямата част от пернатоto многообразие на България се среща край Бургаският езерен комплекс, в който влиза най-голямото българско езеро Вая. Главна спирка по пътя Виа Понтика – древен римски път, съвпадащ с невидимата небесна магистрала на птиците, мигриращи от Европа към Африка, той може да бъде наречен „Елдорадо“ на водните птици, като много от тях са редки за България, за Европа, а 9 от тях и за света.

Ангажиментът на Фондация „Виа Понтика” към биоразнообразието и опазването на планетата е споделен с много правителствени и неправителствени организации и е високо оценен не само в България, но и в световен мащаб, като  Фондация Виа Понтика бе определена за НПО Координатор на CEPA на Рамсарската конвенция за 2018-2020.

Заедно с една от най-активните в областта на опазване на околната среда   България,  давана като пример за активна дейност и добър административен капацитет – Община Бургас, Фондация Виа Понтика успешно реализира национални и международни проекти в областта на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.