Покана за включване в кампания за намаляване на морските отпадъци „НАШЕТО МОРЕ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ“

Фото: Христо Анестев

Фондация „Виа Понтикаима удоволствието да ви покани, да се включите в кампанията за намаляване на отпадъците, която се провежда с подкрепата на ЕС под надслов „НАШЕТО МОРЕ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ*.

Целта на кампанията е прилагане на мерки за намаляване на отпадъците, популяризирането им и повишаване осведомеността на жителите и гостите на гр. Бургас.

Кампанията за намаляване на отпадъците ще бъде с продължителност 8 дни (от 16.07.2021 г. до 23.07.2021 г. включително) и ще се проведе на плаж „Крайморие“ (кв. Крайморие, гр. Бургас) и на Бургаското езеро (Екопарк „Вая“).

Откриването на кампанията ще се състои на 16.07.2021 г. (петък) на плаж „Крайморие“ с организирането на ЕКО РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА.

ЕКО РАБОТИЛНИЦАТА ще се проведе на 16.07.2021 г. в часовете от 10:00 до 12:00 ч. и от 16:00 до 18:00 ч. и ще включва изработване на различни полезни и красиви предмети от отпадъци. При интерес еко работилницата ще работи по време на цялата кампания.

На 20.07.2021 г. (вторник) от 10:00 ч. в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „ВАЯна река Чакърлийка, вливаща се в Бургаското езеро (Вая), ще бъде направено ПИЛОТНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ в крайбрежната зона, носени от вливащите се в морето реки.

По време на целия период на кампанията в района на плаж Крайморие ще бъде разположен ВРЕМЕНЕН ИНОВАТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, създаден с отпадъчни материали с цел повишаване на осведомеността. Около информационния център ще бъдат поставени атрактивни съоръжения за разделно събиране на отпадъци и тематични информационни табели. Всеки посетител на плажа ще има възможност да научи разбираемо поднесена информация за значимостта на проблема с морските отпадъци.

Фото: Христо Анестев

Ако не знаеш:

 • до каква степен отпадъците вредят на морските организми и човека,

 • колко време отнема на различните типове отпадъци да се разградят напълно,

 • какви са ползите от рециклирането,

 • кои отпадъци могат да се рециклират и кои – не,

но искаш да научиш отговорите на тези и много други интересни въпроси, докато се забавляваш, те очакваме на плажа в Крайморие!

Ако знаеш, включи се, за да покажем, че сме готови да се грижим за нашето море!

НАШЕТО МОРЕ Е НАШЕТО БЪДЕЩЕ! НЕ БЪДИ БЕЗРАЗЛИЧЕН! ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!

*Кампанията „НАШЕТО МОРЕ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ се провежда с финансовата подкрепа на ЕС по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – BSB552 RedMarLitter, Програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Фото: Христо Анестев

Фондация „Виа Понтикаима удоволствието да ви покани, да се включите в кампанията за намаляване на отпадъците, която се провежда с подкрепата на ЕС под надслов „НАШЕТО МОРЕ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ*.

Целта на кампанията е прилагане на мерки за намаляване на отпадъците, популяризирането им и повишаване осведомеността на жителите и гостите на гр. Бургас.

Кампанията за намаляване на отпадъците ще бъде с продължителност 8 дни (от 16.07.2021 г. до 23.07.2021 г. включително) и ще се проведе на плаж „Крайморие“ (кв. Крайморие, гр. Бургас) и на Бургаското езеро (Екопарк „Вая“).

Откриването на кампанията ще се състои на 16.07.2021 г. (петък) на плаж „Крайморие“ с организирането на ЕКО РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА.

ЕКО РАБОТИЛНИЦАТА ще се проведе на 16.07.2021 г. в часовете от 10:00 до 12:00 ч. и от 16:00 до 18:00 ч. и ще включва изработване на различни полезни и красиви предмети от отпадъци. При интерес еко работилницата ще работи по време на цялата кампания.

На 20.07.2021 г. (вторник) от 10:00 ч. в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „ВАЯна река Чакърлийка, вливаща се в Бургаското езеро (Вая), ще бъде направено ПИЛОТНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ в крайбрежната зона, носени от вливащите се в морето реки.

По време на целия период на кампанията в района на плаж Крайморие ще бъде разположен ВРЕМЕНЕН ИНОВАТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, създаден с отпадъчни материали с цел повишаване на осведомеността. Около информационния център ще бъдат поставени атрактивни съоръжения за разделно събиране на отпадъци и тематични информационни табели. Всеки посетител на плажа ще има възможност да научи разбираемо поднесена информация за значимостта на проблема с морските отпадъци.

Фото: Христо Анестев

Ако не знаеш:

 • до каква степен отпадъците вредят на морските организми и човека,

 • колко време отнема на различните типове отпадъци да се разградят напълно,

 • какви са ползите от рециклирането,

 • кои отпадъци могат да се рециклират и кои – не,

но искаш да научиш отговорите на тези и много други интересни въпроси, докато се забавляваш, те очакваме на плажа в Крайморие!

Ако знаеш, включи се, за да покажем, че сме готови да се грижим за нашето море!

НАШЕТО МОРЕ Е НАШЕТО БЪДЕЩЕ! НЕ БЪДИ БЕЗРАЗЛИЧЕН! ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!

*Кампанията „НАШЕТО МОРЕ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ се провежда с финансовата подкрепа на ЕС по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – BSB552 RedMarLitter, Програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Регламент за провеждане на Кампания за определяне на графични материали ,,Нашето Море – Нашето Бъдеще“

Организатори на кампанията:

Фондация „Виа Понтика“ Ви кани да се включите под надслов ,,Нашето Море – Нашето Бъдеще“.

Тема и цел на кампанията:

Кампанията се провежда във връзка с изпълнението на проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ (RedMarLitter) и по-конкретно Договор № Д-21-00-01/25.06.2021 г. Като част от изпълнението на договора се предвижда да бъдат приложени пилотни мерки за намаляване на замърсяването с твърди морски отпадъци в демонстрационен участък от българското Черноморие.

В тази връзка, ще бъде обособен временен информационен център (излязла от употреба каравана, която да е изрисувана по подходящ начин) и ще бъдат поставени временни съоръжения за разделно събиране на отпадъците (с атрактивен външен вид, привличащ вниманието на хората). Целта на настоящата кампания е да бъдат определени графичните материали (снимки/ рисунки/ анимации и други), които ще бъдат изобразени върху информационния център и съоръженията за разделно събиране на отпадъци.

Право на участие: Право на участие в кампанията имат лица, живеещи на територията на цяла България, без ограничение във възрастта. Допустимо е както индивидуално участие, така и съавторство на предложените графични материали.

Общи условия на кампанията: Участието в кампанията ще се осъществява посредством представяне на цялостна концепция за оформлението на информационния център (отвътре и отвън) и на съоръженията за разделно събиране на отпадъци. Концепцията може да се състои от снимки, рисунки, анимации или друго приложимо. Единственото условие е тя да е насочена към проблема с отпадъците в морето – напр. да включва тематични илюстрации, любопитни факти и т.н. Всеки участник може да представи концепция само за информационния център, само за съоръженията за разделно събиране на отпадъците или и за двете. Един участник може да предложи не повече от 3 варианта за оформление на информационния център (отвътре и отвън) и не повече от 5 варианта за съоръженията за разделно събиране на отпадъците. Графичните материали трябва да бъдат изпратени в подходящ формат, който да позволява правилната им визуализация на e-mail адресите на организаторите, съответно [email protected] и [email protected].

Срок за участие: Срокът за изпращане на графичните материали е до 08.07.2021 г. включително. Получени графични материали след този срок няма да бъдат оценявани.

Оценяване: Оценяването ще се извърши от представители на организаторите, като критериите за оценка ще бъдат: принадлежност към темата на кампанията, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие. Оценяването ще бъде извършено отделно за графичните материали, предложени за информационния център и за съоръженията за разделно събиране на отпадъците. Имената на победителите ще бъдат обявени на уеб-страниците на организаторите, а графичните материали, предложени от тях, ще бъдат изобразени съответно върху информационния център и съоръженията за разделно събиране на отпадъците.

Приемане на регламента на кампанията: С изпращането на графични материали, участниците декларират, че са запознати с регламента на капманията и го приемат без възражения.

Кампанията се организира от „П-Юнайтед“ ЕООД в изпъление на договор 2021-00-01/25.06.2021 г.

Заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител

 

ЗАПОВЕД

№ ПП-03-2021/25.05.2021 г.

за откриване на процедура за определяне на изпълнител

На основание чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г.:

І. Откривам процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно прилагане на иновативни мерки” по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ –RedMarLitter, референтен номер: 552, Договор № 91173/08.08.2018, по приоритет 2.2 „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци” на СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020”.

ІІ. Определям избора на изпълнител да се извърши чрез публична покана.

ІІІ. Одобрявам поканата и документацията за участие.

ІV. Публикуването на публичната покана да се осъществи на интернет страницата на Фондацията www.viapontica.org с дата на публикуване 26.05.2021 до изтичане на обявения срок в поканата – 09.06.2021 г. до 17:00 ч., спазвайки разпоредбите на чл. 2, ал. 2 от ПМС 160/01.07.2016 г.

 1. Поканата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на изпълнител да се предостави за публикуване в Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg

VІ. Срок за получаване на офертите – до 17:00 часа на 09.06.2021 г.

VII. Офертите се подават на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, ет. 2 за Фондация „Виа Понтика“ до 17:00 ч. на 09.06.2021 г. на основание Параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС160/01.07.2016 г., както и чрез куриер с обратна разписка на същия адрес до изтичане на определения срок.

VIII. Критерият за избор на изпълнител, с който да бъде сключен договор, е най-ниска цена.

Възложител:

Ина Агафонова – Председател на УС

Фондация „Виа Понтика“

 

Вижте документацията: NEW_procedure_BSB552_Pilot_measures_VPF_final

 

Решение за прекратяване на процедура за определяне на изпълнител

РЕШЕНИЕ
№ ПП-01-2021/21.05.2021 г.
За прекратяване на процедура за определяне на изпълнител

І. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно
прилагане на иновативни мерки” по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – RedMarLitter, референтен номер: 552, Договор № 91173/08.08.2018, по приоритет 2.2 „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци” на СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020”.
Публичната покана е открита със Заповед № ПП-02-2021/29.04.2021 г. на Председателя на УС на Фондация „Виа Понтика“ – бенефициент. Съгласно цитираната заповед, публикуването на публичната покана се осъществи на интернет страницата на Фондацията www.viapontica.org с дата на публикуване 29.04.2021 до изтичане на обявения срок в поканата – 19.05.2021 г. до 17:00 ч.
Поканата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на изпълнител беше предоставена за публикуване и на управляващия национален орган на Програмата- МРРБ за публикуване в Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg
Поканата беше публикувана на страницата на единния информационен портал на 29.04.2021 г. в 10:45 ч. https://www.eufunds.bg/bg/node/7295
Срокът за получаване на офертите – до 17:00 часа на 19.05.2021 г. на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, ет. 2 за Фондация „Виа Понтика“ до 17:00 ч. на 19.05.2021 г. на основание Параграф 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС160/01.07.2016 г.
Критерият за избор на изпълнител, с който да бъде сключен договор, е най-ниска цена.
В срока за подаване на офертите не постъпиха предложения, поради което на основание чл. 9, ал. 1, т.1. от ПМС № 160/2016 г. ПРЕКРАТЯВАМ ОБЯВЕНАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА.
На основание чл. 9, ал. 3 от ПМС 160/2016 г. да се уведоми в тридневен срок МРРБ – национален орган на Програма „Черноморски басейн 2014-2020“, за прекратяването.
Бенефициент:
Ина Агафонова – Председател на УС

Вижте Решението в pdf формат:

reshenie_prekratiavane_BSB552_public_invitation_pilot_measures

Инициатива “Европейски ден на морето в моята страна”

 

Фондация “Виа Понтика” се включва в инициативата на Европейската комисия “Европейски ден на морето в моята страна” по повод Европейски морски ден 2021г

На 20 май отбелязваме Европейския ден на морето. Обявяването му е сред ключовите инициативи на Интегрираната морска политика на ЕС, стартирана през 2007 г. Денят на морето среща заинтересовани лица от бизнеса и гражданското общество, професионално ангажирани с морската политика, както и журналисти от целия ЕС и извън него за обсъждане на широкия кръг въпроси, свързани с интегрираното морско управление, новите технологии, производството на енергия, морското пространствено планиране, системите за морско наблюдение и др.

 

 

Инициативата “Европейски ден на морето в моята страна” е важна част от дейностите по повишаване на осведомеността и насочване на общественото внимание към темите, свързани с морето, които през последните години разширяват своя мащаб и набират все по-голяма популярност.

По този повод Фондация “Виа Понтика” организира два Информационни дни под надслов “Да спасим Черно море от отпадъци”, които ще се проведат на 21.05.2021г пред Експозиционен център “Флора” в Морската градина на гр. Бургас и 22.05.2021г пред Културен център “Морско казино”, гр. Бургас.

ФБ – https://fb.me/e/BTE9tXQk

Дискусия за бъдещето на Черно море

 

 

 

Семинар „Бъдещето на морето“ ще се проведе на 20.05.2021 г. в експозиционен център „Флора“ в Морската градина на гр. Бургас. Събитието ще започне в 10:00 ч. и ще продължи до 16:00 ч.

Форумът предоставя възможност да се включите в една интересна дискусия, чиято цел е да начертае бъдещите хоризонти на нашите действия за опазване и съхраняване богатствата на Черно море и опазването му от замърсяване с твърди морски отпадъци. Темите включени в предишното издание на форума, проведено през 2018 г., дават повод за проактивно участие на всички заинтересовани страни в сегашното издание, с цел обмен на информация и предложения за бъдещи дейности.

В събитието ще се включат учени и активисти в областта на опазването на Черно море.

Организатори са Фондация „Виа Понтика“ и Община Бургас. Инициативата е част от програмата на Европейски морски ден в България 2021 г. и се организира по проект “Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – BSB552 “RedMarLitter”, изпълняван по Програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“

Семинарът ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с разпространението на Кhttps://viapontica.org/wp-content/uploads/2021/05/programa_seminar_20_05_2021_REDMARLITTER.docxовид-19 в България.

Програмата на семинара: Семинар „Бъдещето на морето“

Процедура за определяне на изпълнител с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно прилагане на иновативни мерки”

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОТПАДЪЦИ В ДЕМОНСТРАЦИОНЕН УЧАСТЪК ОТ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ ЧРЕЗ ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРК

 

 

Процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и
ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в
демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно прилагане на
иновативни мерки” по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на
морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ –RedMarLitter

Дата на публикуване

29.04.2021 г. – 10:45

Дата на валидност

19.05.2021 г. – 17:00

Програма

Черноморски басейн 2014-2020

Възложител

Фондация ВИА ПОНТИКА

Документация

 

Обявата е публикувана и тук: eufunds.bg/bg/node/7295

Празнични инициативи на Фондация „Виа Понтика“

Да отбележим 22 април – Международен ден на Земята

 

По повод 22 април – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА, Фондация „Виа Понтика“ и Сдружение на риболовците „Бургаски езера“   съвместно ще отбележат този ден, като организират една творческа изява за деца!

Отправяме покана към всички малки и големи да се включат на 22 април от 15:00ч. в Морска градина Бургас, при алеите пред Морското казино, за да дадат воля на своето творческо вдъхновение.

Мотото на рисунките е свързано с темата на EARTHDAY.ORG за Деня на Земята 2021 г. –

“Да възстановим нашата ЗЕМЯ”.

Всички деца взели участие в инициативата ще получат грамоти  и символични награди.

 

 

Включете се в цветния празник на 24 април – „Багрилница за Великден“

 

На Лазаровден Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ организира цветен празник сред природата – „Багрилница за Великден“.

Уважаеми деца и родители,

На 24.04.2021г от 11:00ч имаме удоволствието да ви поканим да се включите в един цветен празник „Багрилница за Великден“ , който се организира по повод предстоящите Великденски празници. Лазаровден е един от най-красивите и цветни празници в българския народния календар. Той се свърза с настъпването на пролетта, празник на природата, на девойката и момата. Интересната програма на събитието включва:

 1. Празнично откриване на програмата с ритуала Лазаруване
  2. Сплитане на цветни венци по лазарски обичай
  3. Творческа работилница за боядисване на великденски яйца – ще станете участници в един автентичен ритуал за боядисване на яйца с природни багрила. А яйчицата са любезно предоставени от кокошчиците в нашето стопанство.
  4. Конкурс „Най-красиво великденско яйце“
  5. Игра „На лов за великденски яйца“
  6. Състезание „Най-бърз Великденски заек“

За всички участници сме подготвили и сладки изненади!

Ще се потопим заедно в предпразничната атмосфера, ще запознаем децата с изконните български традиции и обичаи, ще се подготвим за предстоящите празници.
Очакваме Ви с цветно настроение!

 

 

25 април – Състезание по спортен риболов свободен стил за купа „ВАЯ“

 

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, съвместно със Сдружение на риболовците „Бургаски езера“ и Рибарско сдружение „Наслука“, обявяват еднодневно състезание по спортен риболов свободен стил за купа „ВАЯ“, което ще се проведе на 25.04.2021г.

Програма на състезанието:

7:30 Сборен пункт брифинг

8:00 Теглене на жребий

8:30 Настаняване по местата

9:50 Захранване

10:00 Старт

15:00 Финал

15:40 Обявяване на резултатите и награждаване

Награди:

Купи и парични награди за 1-во,2-ро,3-то място

Медали за 4,5,6 място

Индивидуална награда за най-голяма уловена риба

Допълнителни изненади за най-малките състезатели

Такса за участие: 40 лв.

Условия за участие:

 1. Всеки състезател, участва сам за себе си с една въдица и една кука с безопасен монтаж.
 2. Всеки участник трябва задължително да разполага с подходящо оборудване:
 • Кеп;
 • Карп сак / дюшек;
 • Куковадач;
 • Антибиотик;
 • Живарник (текстилен) – минимум 3м.
 • Няма възрастово ограничение.

Регламент на състезанието:

 1. Разрешава се риболовът само с една въдица, с една кука на нея, монтирана безопасно, без ограничение в големината на куката, както и в дължината на повод .
 2. Всеки състезател се разполага в бокса си до флагчето с номера си на максимум 2 метра разстояние от него.
 3. Всеки състезател може да излиза от сектора си, без да пречи на другите състезатели.
  При напускане на мястото ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вади въдицата с монтажите от водата.
 4. Разрешената стръв са: семена, червеи, пелети, теста, пасти, протеинови топчета. Вердевасът и фуилът са разрешени.
 5. Забранява се използването на рибки, жаби, хайвер за стръв, както и всяка друга стръв от животински произход!
 6. Няма ограничение на количеството захранка и стръв.
 7. Забранява се използването на лодки!
 8. След звуковия сигнал за начало на състезанието, никой няма право да внася или изнася стръв, захранка или други рибарски пособия в бокса си или някой друг да му ги носи.
 9. Живарниците трябва да са текстилни с дължина не по-малка от 3м. Забранени са металните живарници!
 10. Забранено е в живарниците да има предмети, като тухла, камък, олово или каквото и да било друго освен риба!
 11. Изваждането на рибата от водата става само с кеп или на гърди.
 12. Забранява се хващане на риба за очите и хрилете!
 13. Тътренето и плъзгането на риба по брега е недопустимо!
 14. След откачване от куката, всяка уловена риба задължително се обработва с антибиотик!
 15. Задължително е меренето на шарани по-големи от 8 кг, а също и на уловен амур с всякакво тегло, веднага след изваждането им и незабавното им връщане във водата.
 16. Забранено е влизането във водата освен в случаите, когато се връща риба или рибата е голяма и трябва да се кепне от водата.
 17. Риба навлязла в съседен коридор ще се зачита, ако не е закачила въдицата на съседния състезател, или същият няма претенции към своя колега. (Важи и за извадена риба с монтаж на друг състезател – ако няма претенция, рибата се зачита!)
 18. Извадена риба след сигнала за край на състезанието не се признава! Зачита се само, ако е в кепа!
 19. Ако след сигнала за оставащи последни 10 минути, някой има кълване е длъжен високо да извика “риба” , при което има възможност да овладее и извади улова в рамките на 10 минути след сигнала за край на състезанието. Времето се засича от съдията и се контролира от състезателите в съседство.
 20. Умряла риба в улова не се зачита!
 21. Всяко дете-участник трябва да има със себе си пълнолетен придружител, който по време на състезанието може да му помага с разпъване на риболовните принадлежности, закачането на стръв, кепването на риба от водата и откачане.
 22. Не се разрешава музика, високо говорене и нарушаване спокойствието на останалите риболовци.

Състезанието ще се проведе при стриктно спазване на Заповедта на Министъра на здравеопзването във връзка с наложените противоепидемичните мерки срещу разпространението на Ковид-19. По време на брифинга и тегленето на жребия, както и по-късно по време на церемонията по награждаването, всички участници и гости са задължени да спазват дистанция. Забранено е струпването около масата на съдиите и организаторите по време на жребия. Състезателите ще бъдат викани един по един от съдията по реда на тяхното записване .

ОРГАНИЗТОРЪТ си запазва правото да променя УСЛОВИЯТА и да промени датата на състезанието при лоши метеорологични условия. Състезанието се прекратява или отлага при възникване на условия, застрашаващи здравето и безопасността на състезателите.

Записването за участие става с лично съобщение във Фейсбук страницата на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“и на тел. 0885 711 263, като същият може да се ползва за въпроси и допълнителна информация.

Максимален брой участници : 60
Такса участие: 40 лева

Таксата за участие можете да заплатите с паричен превод по Еконт до офиса в кв. Победа, ул. Индустриална 51 – гр. Бургас / получател : Иван Георгиев Агафонов /,  тел : 0885 711 263,  като посочвате основание за плащане “състезание и вашите имена”. Таксата за участие може да бъде заплатена и на място в Екопарк „Вая“ чрез лично предаване.

 

Европейската комисия призовава за подкрепа на „доброволната инициатива за насърчаване на зеленото потребление“

 

Европейската комисия разпространи информация относно пилотната фаза на организираната от индустрията на европейско ниво „доброволна инициатива за насърчаване на зеленото потребление“.

Целта на инициативата е да се ускори приноса на европейския бизнес за насърчаване на устойчивото потребление. Инициативата е отворена за участие на представители на всички сектори на икономиката, с изключение на тези от хранителния сектор.

Обещанието за зелено потребление е част от Европейски пакт за климата което е инициатива за целия ЕС, приканваща хората, общностите и организациите да участват в климатични действия и да изградят по-зелена Европа. Със своите подписи компаниите обещават да ускорят своя принос към зелен преход. Обещанията са разработени в съвместни усилия между Комисията и дружествата. Целта им е да ускорят приноса на бизнеса за устойчиво икономическо възстановяване и да изградят доверието на потребителите в екологичните показатели на компаниите и продуктите.

Colruyt Group, Десетобой, LEGO Група, L’Oréal и Обновен са първите пионерски предприятия, които участват в този пилотен проект. Функционирането на обещанията за зелено потребление ще бъде оценено след една година, преди да бъдат предприети следващите стъпки.

Обещанието за зелено потребление се основава на набор от пет основни обещания. За да се присъединят към него, компаниите се ангажират с амбициозни действия, за да подобрят въздействието си върху околната среда и да помогнат на потребителите да правят по-устойчиви покупки. Те трябва да предприемат конкретни мерки в поне три от петте области на залог и трябва да докажат напредъка си с данни, които след това оповестяват публично. Всяка заложена компания ще работи с Комисията при пълна прозрачност, за да гарантира, че напредъкът е надежден и подлежи на проверка. Петте основни области на залог са следните:

 1. Изчислете въглеродния отпечатък на компанията, включително веригата на доставки, използвайки изчислението методология or схема за управление на околната среда разработена от Комисията и установяване на подходящи процеси за надлежна проверка за постигане на намаляване на отпечатъка в съответствие с целите на Споразумение Париж.
 2. Изчислете въглеродния отпечатък на избрани водещи продукти на компанията, използвайки методологията, разработена от Комисията, и да постигне известни намаления на отпечатъка за избраните продукти и да разкрие напредъка на широката общественост.
 3. Увеличете продажбата на устойчиви продукти или услуги в рамките на общите продажби на компанията или избраната от нея бизнес част.
 4. Ангажирайте част от корпоративните разходи за връзки с обществеността за насърчаване на устойчиви практики в съответствие с изпълнението от Комисията на Европейска зелена сделка политики и действия.
 5. Осигурете информация, предоставяна на потребителите във връзка с фирмените и продуктовите въглеродни отпечатъци е лесен за достъп, точен и ясен и поддържа тази информация актуална след всякакви намаления или увеличения на отпечатъците.

Инициативата Обещание за зелено потребление се фокусира върху нехранителни продукти и допълва Кодекса за поведение, който стартира на 26 януари, като част от стратегията „От Фермата до вилицата. Кодексът за поведение ще обедини заинтересовани страни от хранителната система, за да поемат ангажименти за отговорни бизнес и маркетингови практики.

Следващи стъпки

Всяка компания от нехранителния сектор, както и компании от сектора на търговията на дребно, които продават както хранителни, така и нехранителни продукти, заинтересовани да се присъединят към Зеления залог, може да се свържат с Европейската комисия преди края на март 2021 г.

Тази първоначална пилотна фаза на Обещание за зелено потребление ще бъде завършена до януари 2022 г. Преди да бъдат предприети следващите стъпки, ще бъде направена оценка на функционирането на Обещанието в консултация с участващите компании, съответните потребителски организации и други заинтересовани страни.

Допълнителна информация за инициативата може да бъде получена на следния адрес:

https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en

В случай че организации проявяват интерес и желаят да се присъединят към инициативата, те могат да направят това до 31 март 2021 г., като услугите на ГД „Правосъдие и потребители“ са на разположение на всички компании, които се интересуват от инициативата за зелено потребление и могат да получат консултации или допълнителна информация чрез посочения по-долу имейл адрес за контакт.

[email protected]

Изключение правят компаниите изключително в хранителния сектор, които се насърчават да се присъединят към Кодекса за поведение за отговорни бизнес и маркетингови практики, като се свържат със съответните служби на Комисията чрез тези имейл адреси:

[email protected] и

[email protected]

 

 

Покана

„Бъди промяната, която искаш да видиш в света“- Махатма Ганди

 

 

По повод отбелязването на Световния ден на влажните зони, 2 февруари, Сдружение на риболовците “Бургаски езера“ организира почистване в района на кв. Горно Езерово.

Каним всички желаещи да се включат в инициативата, която ще се проведе на 07 Февруари 2021 г. (неделя) от 11:00 часа.

Необходимите чували и ръкавици за почистването ще бъдат осигурени от Сдружението и ще се раздават на място.

За контакт с организаторите: Рафи Янчев 0886401777