БиоБлицБургас – 04.06.2016 г.

Един ден на открито, посветен на биоразнообразието и устойчивото развитие! БиоБлицБургас (BioBlitzBurgas) е събитие, което се фокусира върху намирането и идентифициране на най-много видове от флората и фауната в рамките на един ден край едно от най-красивите български езера –…