FEAD (Европейска федерация за управление на отпадъците и екологичните услуги) приветства вота на ENVI (Комисия на Европейския парламент по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните) на 10 октомври с който се изменя предложението за директива за намаляване на въздействието на някои пластмасови продукти върху околната среда (Директива за“ пластмасите за еднократна употреба „).

FEAD напълно подкрепя доклада, който ще направи задължително да се произвеждат съдове за напитки, състоящи се от най-малко 35 процента рециклирана пластмаса до 2025 г:

„Това предложение, както се потвърждава в доклада, ще насърчи създаването на стабилен пазар за рециклирани материали, както и ще осигури кръгово използване на пластмаси. Това е ключов инструмент в преориентирането на все по-нарастващото производство на продукти за еднократна употреба, докато рециклируемите такива не следват същата тенденция. Събирането до 90 на сто от пластмасови бутилки през 2025 г., както се предлага в директивата, е приветствана първа стъпка, но няма да бъде достатъчна, за да се насочат пластмасовите пазари към по-малко бутилки за еднократна употреба. Проектирането за рециклируеми опаковки е необходимо за улесняване на рециклирането и е необходим силен сигнал, за да се стимулира както предлагането на рециклируеми пластмаси, така и търсенето на рециклирани пластмаси. Докладът  на Европейския парламент, за включването на най-малко 35 на сто рециклирана пластмаса в производството на опаковки за напитки е ключова първа стъпка в тази посока и ние напълно подкрепяме включването му в правния текст.

 

Нашата индустрия е готова

 

Наистина, около 10 милиарда евро ще са необходими, като стойност на инвестициите в нашия сектор за иновации и разширяване на разделното събиране, сортиране и рециклиране за всички пластмаси, на равнище ЕС. Нашата индустрия е готова да направи необходимите инвестиции, ако има законодателни мерки, които гарантират значително поглъщане на пластмасовите рециклиращи материали; което става още по-необходимо, с всяка изминала минута, с оглед на китайската забрана за внос на определени отпадъчни потоци. Да пресъздадем визията на една нова икономика за пластмаси в реалност ще изисква обединени усилия в цялата стойностна верига на производството на пластмаси.

FEAD се надява, че положителният вот от 10 октомври на комисията ENVI, ще доведе до също толкова положителен вот на 23 октомври по време на пленарната сесия, когато дойде време всички членове на Европейския парламент да гласуват, за да решат дали искат задължителното рециклирано съдържание в пластмасовите бутилки да бъде част от тяхното наследство. Това е последна възможност на Европейския парламент да вземе решение преди края на мандата им: ако не стане сега, ЕС ще загуби най-малко три години “

Източник: FEAD

 

ENVI каза „Да“ на 35 процента рециклирано съдържание в пластмасовите бутилки