Фондация Виа Понтика се присъединява към PAN Europe в призива към държавите членки да се противопоставят на подновяването на каптан и 8-хидроксихинолин, два пестицида, които се преразглеждат за продължаване на употребата в ЕС.

Каптан е фунгицид, свързан с потенциални рискове за човешкото здраве и околната среда. Класифициран е като вероятен канцероген за хора и има неблагоприятни ефекти върху водните организми. Подобно, 8-хидроксихинолин също представлява рискове поради своята токсичност за водните организми и потенциални ендокринни разстройства.

Призоваваме за прекратяване на употребата на тези вещества, подчертавайки нуждата от по-безопасни и устойчиви алтернативи за защита на човешкото здраве и околната среда. Подновяването на такива опасни химикали противоречи на целите на ЕС за безопасна околна среда и подкопава усилията за устойчиво земеделие.

Фондация Виа Понтика подкрепя призива на PAN Europe за строги регулаторни действия за опазване на биоразнообразието, насърчаване на екологично земеделие и осигуряване на по-здравословно бъдеще за всички.

За повече подробности, моля, вижте оригиналното писмо от PAN Europe тук.

Фондация Виа Понтика Призовава за Съпротива срещу Подновяването на Опасни Пестициди